Ubådssagen

Følg ankesagen mod Peter Madsen - første dag i Østre Landsret

Der er afsat tre dage til ankesagen mod Peter Madsen, der begynder onsdag i Østre Landsret.

Peter Madsen har alene anket længden af den straf, han blev idømt i byretten - en dom på livstid - og dermed har han valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig i drab og mishandling.

Da sagen afvikles som en strafanke, hvor skyldsspørgsmålet ikke skal behandles, er der heller ikke indkaldt nogle vidner. Almindeligvis vil der heller ikke være bevisgførelse ud over en gennemgang af dommen fra byretten - men det er stadig uvist, præcis hvordan ubådssagen vil blive afviklet i landsretten.

Vi følger retssagen i livebloggen herunder, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål.

Stil spørgsmål

Tusind tak for mange og gode spørgsmål. Jeg skal videre for at tale på News og i Nyhederne. Bloggen er igen åben ondsag den 12. september, hvor ankesagen fortsætter.

Spørgsmål

Morgan:

Vil der være nogen vidnehøringer af eksempelvis PM selv under ankesagen? Jeg hørte i nyhederne at du talte om, at anklageren vil vise nogle videoer og andet bevismateriale fra retssagen i byretten. Vil forsvareren også komme med noget , kan hjælpe hendes klients sag?

Svar:

Peter Madsen selv bliver ikke afhørt. I stedet bliver hans tidligere forklaringer læst op - det var forsvareren godt igang med i dag. Når der alene er tale om en strafudmålingsanke, vil der heller ikke blive ført vidner - skyldsspørgsmålet er afgjort. 

Spørgsmål

MacKenzie:

Hej Astrid Der var her i sommers en sag i nyhederne om, at PM havde haft et forhold til en fængselsfunktionær - vil det komme til at have nogen betydning for sagen?

Svar:

Nej, det vil det ikke. Peter Madsen er kendt skyldig i drab og har begyndt sin afsoning. Han har ret til besøg - af hvem, han måtte ønske. Kvinden på den anden side kan blive retsforfulgt, hvis det viser sig, at hun har haft seksuelt samvær med Peter Madsen, mens hun var ansat på hans afdeling i Vestre Fængsel. Kriminalforsorgen har dog tidligere udtalt, at hun ikke var sigtet for noget.

Anklager afviser kritik

På vej ud af retsbygningen afviste anklager Kristian Kirk kritiken fra forsvarer Betina Hald Engmark, der mener, at han ikke var objektiv i sin forelæggelse af sagen. 

Blandt andet formuleringen om, at de videoer og tekster om tortur og mishandling, han ville fremlægge i landsretten, var 'gru og rædsel'. 

Kristian Kirk på den anden side sagde, at han ikke har lagt vægt på andet, end det Københavns Byret lagde til grund for sin dom.

Tak for i dag

Retsformanden afbryder oplæsningen. Retsdagen er slut og genoptages onsdag den 12. september klokken 9.30.

Det forventes stadig, at der afsiges dom den 14. 

Svar om beviser

Oplæsningen af Peter Madsens forklaring drejer sig nu om de svar, han gav på især anklagerens spørgsmål i forbindelse med de forskellige beviser.

Om de stropper, der ifølge byretsdommen blev brugt til at spænde Kim Wall fast i ubåden. Om it-udstyret, hvor politiet fandt spidningstekster og torturvideoer. 

Om halshugningsvideoerne.

I forhold til tekster og videoer bestrider Peter Madsen både, at han har set materialet, og at det kun er ham, der har haft adgang til at gemme det på it-udstyret.

Videre ved enighed

- For min skyld kan vi godt springe det om det maritime over, bryder anklager Kristian Kirk ind i oplæsningen.

Forsvarer Betina Hald Engmark nikker. Hun er enig.

- Så længe forsvarer og anklager er enige, har vi ikke noget ønske om, at det læses op, siger retsformanden.

Forsvareren går videre til der, hvor Peter Madsen forklarede, at han nu var skilt fra sin hustru, og at han havde fået oplyst, at hun søgte skilsmisse af økonomiske årsager.

Damerne og praktikanterne

Betina Hald Engmark læser stadig op fra Peter Madsens forklaring fra byretten. Lige nu handler det om de kvinder, han kender. Han levede i et åbent forhold med sin hustru. Han havde et seksuelt forhold til flere af kvinderne. 

Kvinderne havde adgang til hans computer og harddisk, fortalte Peter Madsen. I hvert fald én af dem var interesseret i grænseoverskridende ting.

Også praktikanterne havde adgang til hans computerudstyr.

Forklaringerne vil Betina Hald givetvis bruge til at søge at påvise, at alle mulige andre end Peter Madsen kunne have hentet de brutale film og videoer til hans it-udstyr.

Spørgsmål

Hans:

Ved man, hvorfor PM er så forhippet på at afsone i Herstedvester? Tak for en rigtig god dækning!

Svar:

Tak skal du have. Og ja, det gør man. Det handler om, at adskillige af de andre indsatte i Herstedvester ligeledes afsoner domme for kriminalitet, der sender dem allernederst i hakkeordenen i de almindelige fængsler. I Herstedvester er de i langt højere grad i sikkerhed, og her kan de pleje omgang med andre fanger.

Ved en optælling den 20. april 2017 så fordelingen af de 151 indsatte i Herstedvester således ud:

  • 49 for drab, herunder seksualdrab på børn og drab på egne børn
  • 21 for vold, herunder vold mod børn og med døden til følge
  • 2 for ildspåsættelse
  • 5 for anden personfarlig kriminalitet
  • 53 for voldtægt, voldtægtsforsøg
  • 26 for anden sædelighedskriminalitet
  • 1 for grov narkotikakriminalitet
  • 2 for røveri
  • 3 for vilkårsovertrædelse

Af disse var 35 idømt forvaring, mens 12 afsonede livstidsstraffe.

Spørgsmål

LR:

Er der pladser i retssalen til almene borgere?

Svar:

Ja, det er der. Der er afsat seks pladser til almindelige borgere. De fordeles om morgenen klokken 8.30 til de personer, der står forrest i en eventuel kø ved Østre Landsrets indgang ved Bredgade. To af tilhørerne, der er til stede i dag, var også til stede under hele sagen i byretten. Begge mener, at sagen er historisk, og derfor vil de gerne opleve den selv.

Spørgsmål

Ditte:

Hej Astrid. Hvordan kan PM få lov til at have kontakt med omverden via telefon og besøg? Er der ikke risiko for, at PM kan påvirke dem, der besøger eller snakker med ham? Hvordan sikrer man, at dette ikke sker?

Svar:

Under retssagen i byretten sad Peter Madsen varetægtsfængslet under det, der kaldes besøgs- og brevkontrol. Han sad i isolation og havde ret til én times overvåget besøg hver uge. Alle breve blev gennemgået.

Imidlertid afsoner han nu under helt almindelige forhold. Lige så snart han valgte at acceptere skyldkendelsen fra byretten, bortfaldt restriktionerne. En periode har han dog siddet i frivillig isolation, da han ikke var sikker for de andre fanger.

En overgang var Peter Madsen flyttet til det nye Storstrøm Fængsel, men siden forsommeren har han forsøgt at få plads i Herstedvester Fængsel. En plads, hans forsvarer for få dage siden bekræftede, at han nu har fået.

I forhold til besøg og kommunikation har han helt almindelige rettigheder.

Læsning og vidner

Efter en kort pause er alle på plads igen. Temperaturen i lokalet er steget en del, og de fleste journalister har lagt jakken. Peter Madsen har stadig sin sorte habitjakke på. Under den har han en sort t-shirt.

Betina Hald Engmark læser videre fra Peter Madsens forklaring. Det er fortsat uklart, hvor meget der skal læses op.

Anklageren redegjorde i sin forelæggelse for, at bliver oplæsningen af Peter Madsens forklaring færdig i dag, så vil den næste retsdag handle om en gennemgang af forskellige vidneforklaringer. 

Anklager og forsvarer er tilsyneladende ikke enige om, hvilke forklaringer der er relevante - men der er en mulighed for, at der også er tid til de afsluttende procedurer næste onsdag. Dommen forventes fredag i næste uge.

Hvem dømmer Peter Madsen?

Der er flere læsere, der spørger ind til dommere og domsmænd. Til hvem det er, der skal dømme Peter Madsen.

Først er der de tre landsdommere - Jan Uffe Rasmussen, der også er retsformand, samt Birgitte Grønborg Juul og Annette Dam Ryt-Hansen.

Desuden er der tre domsmænd - heraf to mænd og en kvinde. 

Navnene på de juridiske dommere fremgår af rettens hjemmeside - domsmændene repræsenterer de almindelige borgere og er anonyme.

Spørgsmål

Pia:

Hej Astrid. Bliver der lavet en ny mentalundersøgelse af Peter Madsen eller bruger de det, de har?

Svar:

Mentalerklæringen er vigtig for strafudmålingen, men nej, der er efter mit bedste vidende ikke udarbejdet en ny undersøgelse. Det vil være meget usædvanligt og er formentlig kun muligt, hvis den tidligere erklæring bestrides.

I den udarbejdede mentalerklæring hedder det, at Peter Madsen er strafegnet - og at han kan være til fare for andre menneskers helbred og frihed, hvis han er på fri fod.

Læs mere om mentalerklæringens betydning her:

Spørgsmål

lars:

Er det ikke dumt af forsvareren at læse PMs forklaring op, når alle ved, at det er løgn, efter fundet af Kim Walls hoved?

Svar:

Landsrettens dom hviler på den bevisførelse, der er blevet dokumenteret i byretten - herunder Peter Madsens forklaring. Og jo, i princippet kan det virke underligt, at forsvareren læser noget op, som Peter Madsen i nogle tilfælde har erkendt, var usandt - og som byretten i andre tilfælde har vurderet, var utroværdigt.

Imidlertid er Peter Madsens egen forklaring vigtig i den form, den er dokumenteret, og læste forsvareren den ikke op, så måtte anklageren gøre det.

Grundig gennemgang

Det er uvist, om forsvareren skal læse hele den forklaring op, som Peter Madsen afgav i Københavns Byret. Forklaringen fylder som udgangspunkt 41 sider, der er gengivet i dombogen. I alt er dombogen 174 sider lang.

Betina Hald Engmark er begyndt at læse lidt hurtigere. 

Forklaring fra Byretten

Oplæsningen fortsætter. Forsvareren læser op om, hvordan ubåden ifølge Peter Madsen sank. Forklaringen lige nu er den anden, Peter Madsen kom med. Senere ændrede han den igen.

- Og så kommer vi til byretten, siger Betina Hald Engmark. 

Hun læser den forklaring op, som Peter Madsen afgav under retssagen i byretten. Forklaringen er dateret den 8. marts - første retsdag i Københavns Byret. 

I denne forklaring fortalte Peter Madsen, at han havde haft en autoerotisk aktivitet, og at det var derfor, han havde spor af sædvæske i sine underbukser, da han blev undersøgt på Retsmedicinsk Institut, efter han blev reddet i land.

Spørgsmål

Karsten:

Hej Astrid. Er det nødvendigt, at en dømt med 'specielle interesser' får lov til at se hele seancen en gang til og dermed måske igen får glæde af det?

Svar:

Hele grundlaget for vores retsvæsen er, at der er offentlighed i retsplejen, og at ingen må dømmes i hemmelighed. Det betyder også, at enhver har ret til at se de beviser, der bliver fremlagt mod vedkommende.

I enkelte retssager kan der være vidner, som får lov til at afgive forklaring, uden at den tiltalte ser dem - i det tilfælde vil den tiltalte dog stadig have ret til at høre ordene blive sagt. Det er dog en sjældenhed og almindeligvis forbeholdt sager med politiagenter eller personer, der kan være i fare, hvis de viser deres ansigt.

Selv i tilfælde af lukkede døre - eller vidneafgivelser for lukkede døre - er den sigtede eller tiltalte til stede.

Peter Madsens tidligere forklaringer

Forsvarer Betina Hald Engmark læser nu op fra de forklaringer, Peter Madsen tidligere har afgivet. Først er der forklaringer fra de tidlige politiforhør.

Peter Madsen hviler sin hage i sin venstre hånd. Bag ham sidder de to ansatte fra Kriminalforsorgen. Det er de to, der også hentede Peter Madsen i fængslet i Herstedvester i morges.

De tre kvinder, der sidder på pårørendepladserne, har ikke umiddelbart adgang til at gå hen til Peter Madsen. De sidder bag et langt indbygget bord.

Forsvareren læser nu op fra forklaringen afgivet den 5. september 2017, da dommeren i Københavns Byret bestemte, at Peter Madsens videre varetægtsfængsling skulle behandles for åbne døre.

Det var første gang, offentligheden hørte Peter Madsen forklare sig. Det var her, det kom frem, at Peter Madsen sagde, Kim Wall var død som følge af en ulykke med en luge.

Spørgsmål

Lars:

Hej Astrid. Ved man, hvem de tre kvinder, der er mødt op for at støtte ham, er?

Svar:

Jeg kontaktede dem i frokostpausen, da de sad sammen i et hjørne af kantinen her i landsretten. Kvinderne ønsker ikke at sige noget til citat - men oplyste blot, at de er venner til Peter Madsen. Det må jeg godt skrive. Den ene, der er iført en t-shirt med det canadiske flag henover brystet, tilføjede, at jeg også godt må sige, at hun ligeledes var til stede i byretten.