Her synger personalet for de demente ældre - og det gør en forskel

Musik har en helt særlig effekt på personer med demens. På et plejehjem i Hadsund har man derfor uddannet personalet i at bruge sang i dagligdagen.

64-årige Jørgen Andersen sidder i hjørnet af sofaen og blunder. Han lider af demens og har ikke længere noget sprog, men når personalet på plejehjemmet synger for ham, sker der noget.

Efter kort tid begynder han at fløjte med på melodien. Senere forsøger han også at synge med på den sang, der kommer fra Gitte Nørregaard Christensen.

- Jørgen har jo altid været et festmenneske, der godt kan lide sang og musik - og så kan jeg ligesom vække Jørgen op med musikken, når han sidder og svinder lidt ind, siger Gitte Nørregaard Christensen, der er social- og sundhedshjælper på Demenscenter Skovgården.

Musik giver livskvalitet

På plejecenteret har man længe arbejdet målrettet med musik. Også som en del af den daglige pleje.

Årsagen er, at de dele af hjernen, der opfatter musik, bliver bevaret langt inde i et demensforløb. 

Plejecenterets sosu-assistenter er derfor blevet uddannet i at bruge sang af en musikterapeut, der også er fast tilknyttet plejecenteret. 

Og det kan personalet mærke gør en forskel for de demensramte ældre.

- Det er, som om de forstår ting bedre og kan synge med - også de, der næsten ikke har noget sprog, kan faktisk sige ordene, når de synger dem, siger Hanne Molin, der også en social- og sundhedshjælper på Demenscenter Skovgården i Hadsund.

Lyden af sang indgår lige nu i et forskningsprojekt, som fire plejehjem rundt i landet er en del af. 

Her har det vist sig, at musik skaber kontakt og giver mindre vrede i den daglige pleje af mennesker med demenssygdomme. Det forklarer Aase Marie Ottesen, der står bag forskningsprojektet.

Hvad er demens?

Demens er en samlet betegnelse for en række symptomer, der viser sig, når hjernen bliver svækket af sygdom.

Flere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens.

Cirka 87.000 har demens herhjemme, heraf er knap 3000 under 65 år.

Hver dag får 20-25 personer i Danmark stillet en demensdiagnose.

Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Man ved ikke, hvorfor demens opstår, men det skyldes altid sygelige forandringer i hjernen.

TV 2 sætter i hele uge 36 fokus på demens med overskriften 'Husk livet'.

- Det forhindrer eksempelvis, at en borger kradser og napper og væger sig ved at komme op af sengen. De situationer kan undgås, fordi man netop får den her vigtige, indledende kontakt med beboeren, siger Aase Marie Ottesen, der forsker i musikterapi på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

Det har personalet på Demenscenter Skovgården også oplevet. Netop derfor har man valgt at lære personalet op i at bruge sang, fordi de er der hele døgnet, hvor musikterapeut kun kan være der de 37 timer, vedkommende er ansat til.

Personalet er den afgørende faktor

På plejecenteret synger Gitte Nørregaard Christensen forskellige gamle klassikere for Jørgen Andersen. Hun ved fra hans familie, hvilke sange han godt kan lide.

Lyden af sang får ham til at søge øjenkontakt og til at forsøge at synge med.

- Jeg bliver så rørt, og det giver så meget at se, at Jørgen får så meget livskvalitet ved at høre en genkendelig sang, siger Gitte Nørregaard Christensen, der håber, at musik fremover vil blive en endnu større del af den daglige pleje.

Forskningsprojektet på de fire plejehjem skal blive til en musikmanual, der til foråret skal ud på samtlige af landets plejecentre.

Musikken i sig selv kan dog ikke stå alene, forklarer Aase Marie Ottesen, der står bag forskningsprojektet. Det afhænger af medarbejderens gode kontakt til beboeren. 

- Det er medarbejderen, der bruger musikken gennem sin kontakt og måde at synge på, der får skabt den relation, som er nødvendig for, at man føler sig godt tilpas som beboer. Derfra kan man tage hånd om vanskelige situationer, siger Aase Marie Ottesen.

Se programmerne med titlen 'Lyden af liv' allerede nu på TV 2 PLAY, eller når programmet sendes på TV 2 onsdag den 5. september klokken 21.35.