Overenskomst 2018

SkÊnderier, fakkeltog og jubel - sÄdan fik 745.000 en ny overenskomst

Overenskomst 2018

SkÊnderier, fakkeltog og jubel - sÄdan fik 745.000 en ny overenskomst

Lørdag aften faldt den sidste aftale på plads på det statslige område i de langstrakte overenskomstforhandlinger.
Dermed er der fundet en løsning for arbejdsforhold som blandt andet lønudvikling og den betalte spisepause for de cirka 745.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne.
Her følger en gennemgang af forløbet - fra de indledende forhandlinger i julen 2017 over frygten for storkonflikt til forlig i Store Bededagsferien.

LÊrerne stÄr ikke alene

Krav udveksles - udsigt til tovtrĂŠkkeri

Overenskomstforhandlingerne for 745.000 offentligt ansatte går i gang den 12. december 2017. Her udveksles der krav på kommunernes og regionernes område. Den 15. december følger kravene på statens område trop. 
Fra begyndelsen er der udsigt til noget af et tovtrækkeri, for der et hængeparti fra forrige gang.
Nemlig dengang i 2013, da der var lærerlockout, og regeringen tvang lærerne til at acceptere en ny model for arbejdstid.
Denne gang vil lærerne ikke have dikteret en aftale om arbejdstiden.
Og denne gang står lærerne ikke alene. De får opbakning fra alle 745.000 offentligt ansatte - deriblandt sosu-assistenter og sygeplejersker.
En arbejdstidsaftale med lærerne skal være på plads, inden resten af forhandlingerne kan gå i gang.
Og med den begyndelse ser det på forhånd svært ud. De nuværende overenskomster på det offentlige område udløber den 1. april 2018 - så der er tid til at få det på plads.
 

Velkommen til Forligsinstitutionen

Parterne indkaldes til mĂŠgling

Det går skidt med overenskomstforhandlingerne for landets 745.000 offentligt ansatte og parterne har endnu ikke nået en aftale den 23. februar.
Derfor gør forligsmanden Mette Christensen nu klar til at gå ind i de tilspidsede forhandlinger. Hun indkalder parterne på både det statslige og kommunale område til mægling - en storkonflikt skal forhindres.

- Jeg tror da, det var en situation, alle helst havde undgÄet

Strejke varsles - modsvares af lockout-trussel

En storkonflikt uden fortilfælde - der vil lamme en stor del af den offentlige sektor - er rykket tættere på. De foreløbige forhandlinger i Forligsinstitutionen har vist sig ufrugtbare.
Derfor varsler lønmodtagerne strejke den 2. marts. Op mod 100.000 ansatte i den offentlige sektor vil blive berørt.
Få dage efter svarer Finansministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner igen med en varslet lockout af cirka 440.000 offentligt ansatte
Jacob Bundsgaard, formand i KL erkender, at det ikke ser godt ud:
- Jeg tror da, det var en situation, alle helst havde undgået.

En for alle og alle for en

Storkonflikt nĂŠrmer sig

Tre krav fra lønmodtagerne får dem til at indgå en musketered og sværge hinanden sammenhold og troskab i overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne:
  • En lønstigning på 9,1 procent.
  • En aftale om lærernes arbejdstid.
  • Ret til betalt spisepause.
Musketereden på lønmodtagersiden modsvares af en tilsvarende på arbejdsgiversiden.
- Vi står også sammen. Det er ikke noget, vi har skiltet så meget med, men det er også en forudsætning for os, at der kommer en samlet løsning på plads for regioner, kommuner og staten, siger Michael Ziegler, der forhandler på vegne af kommunerne.

Demonstranter fĂžlger forhandlinger - dag og nat

"Nok er nok"

Den 28. marts er parterne endnu ikke nået til enighed. Forligsmand Mette Christensen udskyder derfor konflikten med to uger. Og da dén frist er nået, udskyder hun den med yderligere to uger.
Demonstranter står loyalt ude foran Forligsinstitutionen og hepper på en aftale. Blandt andet tirsdag aften den 17. april, hvor slagordene "Nok er nok" gjalder på Sankt Annæ Plads i København.

Fra NĂžrrebro til Indre By

Forhandlinger fortsĂŠtter - fakkeltog mod Forligsinstitutionen

Flere hundrede demonstrerende offentligt ansatte marcherer mod Forligsinstitutionen for at give deres utvetydige støtte til forhandlerne på lønmodtagersiden. Udsigten til et gennembrud er stadig dårlig. 

- Nu mÄ du holde op, nu bliver jeg vred! SÄ stopper festen.

Delaftale indgÄet - musketered brudt

Natten til onsdag den 25. april kommer der skred i forhandlingerne, da regionerne indgår en aftale om en overenskomst for 40.000 af lønmodtagerne på det regionale område. 
Det er flere af fagforeningerne under LO, samt Dansk Socialrådgiverforening, der har skrevet under.
Musketereden er brudt og det behager ikke Anni Pilgaard, som er første næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Foran rullende kameraer går hun i flæsket på Dennis Kristensen, der har forhandlet delaftalen hjem.

LÊrere fÄr ikke Êndret arbejdstid

Kommunal aftale indgÄet - Ärsnorm bestÄr

Fredag den 27. april melder forhandlerne på det kommunale område, at de er blevet enige om en aftale. 
Aftalen indeholder blandt andet en lønramme på 8,1 procent over tre år.
Spisepausen er også faldet på plads. Ifølge KL og hovedorganisationen Akademikerne indeholder aftalen en sikring af retten til en betalt spisepause.
Det lykkedes ikke parterne at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. 
I stedet forpligter parterne sig til et forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode, der skal kigge på årsnormen. 

Samtlige 120.000 i Regionerne fÄr aftale

Brede smil klokken 03.00 om natten

Natten til lørdag bliver bliver de resterende parter på det regionale område enige om en aftale. 
- Nu har vi en samlet aftale for alle ansatte i regionerne, og det er en stor glæde, at vi nu står her med et samlet resultat, der dækker alle, siger Grethe Christensen, som er chefforhandler for de regionalt ansatte og formand for Dansk Sygeplejeråd.
Aftalen betyder, hvis medlemmerne stemmer for den, at man undgår en konflikt, der ville ramme landets sygehuse og hospitaler massivt.

Sidste aftale falder pÄ plads

Statsansatte fÄr overenskomst

Forligsteksten indebærer blandt andet en tre-årig lønramme på 8.1 procent til de statsansatte - samtidig sikres lønmodtagernes betalte frokostpause.
Derudover fjernes privatlønsværnet, hvilket betyder, at lønudviklingen i det offentlige følger det private.
Lærlinge og elever får desuden en stor lønstigning, der svarer til den private sektor.
Ugers maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen er slut i denne omgang, og selv om det langt fra er givet, at medlemmerne af fagforbundene stemmer de indgåede aftaler igennem, bryder folk ud i dans ved den sidst indgåede aftale lørdag aften.