Overenskomst 2018

Jordemødre begejstrede for ny overenskomstaftale

Med nattens forlig på det regionale område er konflikten på sundhedsområdet med stor sandsynlighed aflyst.

En aftale er nu faldet på plads for samtlige 120.000 ansatte i regionerne.

Allerede onsdag indgik LO en aftale med arbejdsgiverne, mens det først lykkedes for Akademikerne og FTF at få en overenskomstaftale på plads natten til lørdag.

- Nu har vi en samlet aftale for alle ansatte i regionerne, og det er en stor glæde, at vi nu står her med et samlet resultat, som dækker alle, lød det fra chefforhandleren for lønmodtagerne, Grete Christensen.

Forliget indebærer blandt andet en lønramme på 8,1 procent over tre år, hvor af de 6,8 procent vil gå til direkte lønstigninger. De resterende 1,3 procent bliver fordelt i en række forskellige puljer. Heriblandt en rekrutteringspulje.

- Jeg er rigtig glad for det forlig, der er kommet på plads. Det afværger nogle forringelser på vores arbejdsmiljø, på vores arbejdstid og vores arbejdspladser, og det sikrer økonomisk følgeskab med det private område, siger Lillian Bondo, der er formand for Jordemoderforeningen.

En smule usikkerhed at spore

Også blandt de menige jordemødre er der tilfredshed med nattens forlig på det regionale område.

- Jeg er utroligt stolt på forhandlernes vegne, og jeg er sikker på, at det lever op til det, vi har ønsket og stillet af krav. Jeg tænker, at de fleste vil være yderst tilfredse med resultatet, siger Gitte Valeur, der er jordemoder i Svendborg.

Begejstringen bliver dog ledsaget en vis portion usikkerhed. Fredag kunne lærerne nemlig glæde sig over en ny aftale, for blot få timer senere at erkende, at kravet om nye arbejdstidsregler mod forventning ikke var blevet mødt.

- Jeg er lettet over, at der er et forlig. Men jeg er lidt spændt på, hvad det konkret indeholder, om alle kommer med, og om de får det, de ønsker, siger Gitte Kristensen, der ligeledes arbejder som jordemoder i Svendborg.

Forventer et ’ja’ til aftalen

Lillian Bondo er dog ikke et sekund i tvivl om, at medlemmerne i Jordemoderforeningen vil stemme ’ja’ til overenskomstaftalen, når den inden længe bliver sendt til afstemning.

- Jeg ved, at hovedbestyrelsen vil anbefale et ’ja’, og jeg er meget overbevist om, at medlemmerne er meget tilfredse med, at vi får afværget en konflikt, siger hun.

Med aftalen er der da også en stor sandsynlighed for, at konflikten på sundhedsområdet er aflyst, og ifølge Lillian Bondo har lønmodtagernes musketered haft en stor betydning.

- Det har lagt et kolossalt pres på forhandlingerne. Inde bag forligsinstitutionens mure har man oplevet, at sammenholdet er vokset. Der blev ved med at komme fælles signaler om, at vi ville det her sammen, siger hun.

Men en aftale på både det kommunale og regionale område mangler der nu kun en aftale for det statslige område.