Overenskomst 2018

Det ved vi om aftalen på det kommunale område lige nu

500.000 ansatte i kommunerne har nu fået en overenskomst. Et forlig er på plads for hele det kommunale område.

Efter knap fem måneders forhandling er der nu faldet en overenskomstaftale på plads for landets kommunalt ansatte.

Kort før middag kunne chefforhandleren for Kommunernes Landsforenings, Michael Ziegler og chefforhandleren for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen fortælle, at parterne havde indgået et forlig.

Løn

Aftalen indeholder blandt andet en lønramme på 8,1 procent over tre år, hvilket svarer til det delforlig, som blev indgået på det regionale område onsdag.

Derudover har man afskaffet det såkaldte privatlønsværn, og indført en ny lønregulering, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Der med skulle lønnen hos de kommunalt ansatte bedre kunne følge lønnen hos de privatansatte.

 - Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive 8,1 procent over de næste tre år, siger Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse.

Aftalen indebærer også en særlig pulje på 500 millioner kroner, der skal gøre det nemmere at rekruttere sosu’er og sygeplejersker. Samt en pulje på 85 millioner kroner, der skal bruges på ligeløn.

I forbindelse med forhandlingerne havde arbejdsgiverne et krav om, at seniorordningen skulle forringes, så ældre medarbejdere skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver. Det krav har arbejdsgiverne dog ikke fået igennem med aftalen. 

Spisepause

Spisepausen er også faldet på plads. Ifølge KL og hovedorganisationen Akademikerne indeholder aftalen en sikring af retten til en betalt spisepause.

- Der er fundet en god løsning for LO-grupperne og en god løsning for FTF-grupperne og en lidt anderledes løsning for Akademikerne, siger Michael Ziegler, kommunernes topforhandler, om spisepausen.

Arbejdstid

Det er ikke lykkedes parterne at indgå en aftale om arbejdstiden.

I stedet er parterne blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode.

- Her vil parterne via en undersøgelseskommission bl.a. afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Denne afdækning skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne i 2021, hedder det i aftalen.

Frem mod år 2021 vil lærernes arbejdstid fortsat blive reguleret af de arbejdstidsregler, der blev indført i forbindelse med lærerkonflikten i 2013.

Aftalen indeholder desuden en bedre aflønning for deltagelse i lejrskoler og en mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

Artiklens opdateres løbende