Ubådssagen

Læs Peter Madsens forsvarers svar på jeres spørgsmål

Onsdag klokken 13 faldt der dom i sagen mod ubådsbyggeren Peter Madsen, som blev dømt til fængsel på livstid for drab og anden seksuel omgang end samleje.

I denne liveblog kan du læse Peter Madsens forsvarers svar på jeres spørgsmål og se opdateringerne fra domsafsigelsen. Overblik over de første 11 retsdage i sagen finder du her:

Stil spørgsmål

Tak for jeres spørgsmål

Tak for alle jeres spørgsmål til Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark. Hun svarer nu ikke på flere spørgsmål, men du kan læse alle hendes svar her i livebloggen.

Spørgsmål

Caroline:

Er du tilfreds med sagens udfald?

Svar:

Nej, det er jeg i sagens natur ikke. 

Spørgsmål

Jakob:

Har hele denne sag - i forhold til det tidligere nævnte mediecirkus - påvirket dig privat? Folk glemmer tit at du udfører et job, og så er din holdning til skyld eller uskyld vel ligegyldig - eller hvad? Kan du godt nægte at forsvare PM i ankesagen?

Svar:

Jeg har forsøgt at tage de forholdsregler, jeg kunne. Det vil sige, jeg har taget nogle snakke med mine børn, der går i skole, og som jo er blevet foreholdt, at deres mor har arbejdet på den her sag. Jeg har selvfølgelig også tænkt over, hvor jeg går ud i min fritid. Men det handler mere om, at jeg ikke ville stå i en dum situation sammen mine børn eller alene.

Men jeg skal påpege, at det har jeg ikke oplevet. 

Det har også påvirket mig privat på den måde, at det har taget meget af min tid. Så fritid har der ikke været meget af gennem hele sagen.

Spørgsmål

Karin :

Har det været svært for dig at sove? Sagen må jo virkelig havde fyldt meget. Så den bare kører rundt inde i hovedet.

Svar:

Ja, det har været meget svært at sove. For jeg har arbejdet intenst. Særligt i den seneste tid. Og jeg har også andre klienter, hvis interesser jeg skal varetage.

Jeg kunne godt tænke mig, at døgnet havde lidt flere timer.

Spørgsmål

Maria :

Hvordan er det at forsvare en sag, hvor ens personlige overbevisning er anderledes - ikke nødvendigvis i denne sag, men generelt? Er det muligt fuldstændig at tænke efter 'uskyldig indtil andet er bevist'?

Svar:

Jeg skal ikke tage stilling til, hvorvidt min klient er skyldig eller ej. Som forsvarer arbejder man jo netop for at sikre vores retssamfund og herunder varetagelsen af princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Spørgsmål

Peter:

Hej Betina, Som udenforstående så kan det virke overraskende, at du er så uenig med anklageren om skyldsspørgsmålet. Hvordan kan det være? Vh Peter

Svar:

Almindeligvis er det sådan, at når en person nægter sig skyldig i det, han er tiltalt for, så vil der være en stor uenighed om, hvordan dommen skal være. Som forsvarer arbejder man jo ikke for retten eller anklagemyndigheden. Jeg arbejder for min klient.

Spørgsmål

Allan:

Hej, udfra det har læst lyder du som en god forsvarer. Kunne PM i princippet tage den nuværende anklager som advokat i landsretten? Han skifter jo job.

Svar:

I udgangspunktet nej. Der gælder nogle advokatetiske regler, og anklageren vil også som forsvarer forsat være omfattet af den tavshedspligt, han havde som anklager.

Spørgsmål

Sashia Duvier:

Hej. Jeg blev meget overrasket over, at du ingen kommentarer havde da du forlod retten idag. Hvad var årsagen til det?

Svar:

Jeg havde den kommentar, som jeg kunne komme med på daværende tidspunkt, og det var jo, at min klient og jeg ikke er enige i dommens resultat, og derfor har min klient valgt at anke. Straffesagen er således ikke afsluttet endnu. Ligesom under byrettens behandling af sagen så tager jeg afstand fra, at ankesagen skal køre i pressen.

Spørgsmål

Mette:

Har Peter Madsen fortalt dig om han har slået Kim Wall ihjel eller ej?

Svar:

Hvad min klient har fortalt mig, vil altid være omfattet af en tavshedspligt. Derfor hverken kan eller vil jeg kommentere på det.

Spørgsmål

Kasper :

Er dette den største sag du har været med til? Og hvordan har det været at være med til dette mediecirkus?

Svar:

Den her sag er ikke isoleret set den største straffesag, jeg har været med til. Men hvis man måler det ud fra det mediecirkus, der har været - så jo. Så har det været den største sag. 

Den store medieinteresse har været utrolig tidskrævende.

Spørgsmål

Hans jensen:

Føler du her efter dommen at der var noget du kunne ha gjort anderledes og ser du det som et personligt nederlag

Svar:

Nej, det er min oplevelse, at vi har gjort det, vi kunne, i den her omgang. Det er nu engang det her arbejde, jeg har valgt at beskræftige mig med. 

Jeg fremfører en sag for retten på vegne af min klient, og det er retten, der skal vurdere og bedømme.

Spørgsmål

Trine Andersen :

Kan du godt undgå at blive berørt eller påvirket, blandt andet de videoer, som skulle være vist frem i retten?

Svar:

Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Men med det sagt kan jeg heller ikke se en gyserfilm, så der skal ikke så meget til.

Spørgsmål

Julie :

Forholder du dig til, hvorvidt du tror, han har gjort de ting han bliver anklaget for eller ej?

Svar:

Nej, det gør jeg ikke. For jeg skal ikke tage stilling til, om han er skyldig eller ej. Mit job er alene at forsvare ham og hans interesserer og sikre, at han får en fair og retfærdig rettergang.

Spørgsmål

Lene pedersen:

Peter Madsen har jo selv bestemt eller måske har du rådet ham til, at han kun ønskede at skulle for en dommer og to domsmænd, er I set i bagspejlet stadig tilfredse med den beslutning ??

Svar:

Det er min klients beslutning, og det er stadig min opfattelse, at det er en fornuftig beslutning.

Spørgsmål

Simon:

Hvad var hovedargumentet for at anke dommen?

Svar:

Vi har et to-instansprincip her i Danmark, og når man ikke er enig i det, byretten er kommet frem til, så er den eneste mulighed jo at anke dommen.

Spørgsmål

Marie Lagoni :

Hvordan var Peter Madsens reaktion på dommen?

Svar:

Den var, som man kan forvente, når en person er blevet idømt lovens strengeste straf. Han er selvfølgelig yderst påvirket og også chokeret. 

Spørgsmål

Karoline:

Skal du også repræsentere Peter Madsen i ankesagen?

Svar:

Ja, det er i hvert fald det, der er planen på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål

Jeppe :

Forholdsvist mange danskere lader til at være uforstående over for forsvarsadvokater, som er villige til at påtage sig klienter, der (umiddelbart) har begået grov kriminalitet. Hvordan forholder du dig til det? Påvirker det dig?

Svar:

Alle har krav på og ret til at få en forsvarer, og hvis du siger, at du vil være forsvarer, så er man også nødt til at stille op. 

Og ja, det påvirker mig. Forstået på den måde, at jeg synes ikke, det er rart at få og læse grimme beskeder. Men der er ytringsfrihed, så folk skal have lov til at sige, det de vil. Så længe der ikke er tale om deciderede trusler, så foretager jeg mig ikke noget, og det påvirker mig ikke dybere.

Spørgsmål

Lene Pedersen:

Hvor mange gange har du mødt Peter Madsen i løbet af sagen?

Svar:

Det kan jeg ikke sige præcist. Men der har selvfølgelig været en del besøg især i starten af forløbet, hvor der kom en masse nyt materiale, og der skulle ske nogle afhøringer. Og så selvfølgelig igen en del her op til retssagen.

Spørgsmål

Birgitte Falch:

Hej Betina Synes du ikke det er helt utopi at anke den dom? Det vil kun koste en masse penge og det er vel klokkeklart,at han blev kendt meget skyldig din klient idag. Det skal komme meget bag på mig, hvis den dom ikke bliver stadfæstet

Svar:

Nu har vi et to-instansprincip, og alle har krav på at få prøvet deres sag to gange, når man har fået en frihedsstraf eller en større bøde.