Ubådssagen

Følg retssagen mod Peter Madsen - dag for procedurer

Retssagen mod Peter Madsen går ind i sin afsluttende fase, når det er tid til de afsluttende procedurer.

Inden da vil anklageren dog afslutte gennemgangen af den mentalerklæring, der er udarbejdet om Peter Madsen - efterfulgt af Retslægerådets vurdering, hvor der står, at dømmes Peter Madsen, så må han betragtes som farlig.

Stil spørgsmål

Tak for i dag

Tusind tak for de mange og gode spørgsmål. Jeg når ikke at svare på flere i dag - og har desværre langt fra nået alle.

I morgen tirsdag vil jeg formentlig i løbet af aftenen åbne bloggen igen - denne gang alene for at svare på spørgsmål. Tidspunktet er uvist - det afhænger også af det, der måtte ske i Forligsinstitutionen.

Vi har samlet en del af de spørgsmål, der er fået igen i løbet af sagen, her:

Spørgsmål

Tine:

Hvordan kan det være at anklageren frafaldt sin replik

Svar:

Det var et tidsspørgsmål. Var det ikke sket, kunne retten ikke nå at optage sagen til doms i dag. Dommeren afviste, at der var tid til mere. Anklageren må have vurderet, at det ikke var af afgørende betydning. Vi hørte ham sige, at der kun var tale om en meget kort replik.

Spørgsmål

Mikkel Johansen:

Går dommer og domsmænd i isoleret rum og snakker sagen igennem. Eller går de solo og vender tilbage med deres stemme?

Svar:

Dommer og domsmænd voterer sammen. Her er det også den juridiske dommers opgave at vejlede de to domsmænd om lovgivningen. 

Spørgsmål

Louise :

Hvad er navnene på domsmændene ?

Svar:

Det ved vi ikke - og vi får det heller ikke at vide. Domsmændene er i princippet anonyme. I ubådssagen er der tale om en mand og en kvinde.

Er der uenighed i rettens stemmeafgivelse, oplyses det sammen med stemmetallene, men det fremgår heller ikke, hvem der har stemt hvad. Dog oplyses det i byretten, hvis den juridiske dommer har villet frifinde, og de to domsmænd har stemt for at dømme.

Spørgsmål

Finn K. Bugge:

Peter Madsen sagen: Skal der være enighed i dommen ? Altså hvad domsmand afgørelsen bliver 2-1,hvad så?

Svar:

Alle tre dommerstemmer tæller lige meget. Både i forhold til den juridiske dommer og i forhold til de to domsmænd. Det vil sige, at Peter Madsen godt kan dømmes - eller frikendes - med stemmerne 2-1. 

Der har frem til i dag siddet er ekstra juridisk dommer og en ekstra domsmand med til alle retsmøder - det var i tilfælde af, at en af de andre skulle blive syge eller på anden måde forhindret. Så havde de overtaget pladsen.

Det er imidlertid ikke sket, og den ekstra dommer og domsmand er nu ude af sagen.

Spørgsmål

Henrik Jørgensen:

Hvis Peter Madsen dømmes, har Staten mv. mulighed for at lægge erstatningssag mod ham for alt det personel og materiel, der er blevet brugt på at finde Kim Wall? Det er trods samfundet der indtil videre har betalt.

Svar:

Både og. Der er nedlagt påstand om erstatning til Søfartsstyrelsen på 33.775 kroner, som er de udgifter, Søfartsstyrelsen havde til at mærke stedet, hvor ubåden gik ned.

I forhold til politiets arbejde, forsvarets dykkere, forskningsskibet Aurora og de svenske hunde og hundeførere - så kan det være, at noget indgår i sagens omkostninger, men det er uvist, hvor meget.

Retsmødet er slut

Trods tidspres lykkedes det for Københavns Byret at nå i mål - og der afsiges dom i ubådssagen onsdag klokken 13. 

Jeg beklager, at jeg lige var væk fra bloggen - men retssalen blev tømt, computeren klappet sammen - og jeg måtte lige et par gange på TV 2 News og en gang i Nyhederne klokken 17.

Inden jeg lukker bloggen for i dag, vil jeg lige svare på en stribe spørgsmål.

Peter Madsen: Jeg er rigtig, rigtig ked af det

Domsmændene kommer ind sammen med dommeren.

Anette Burkø henvender sig til Peter Madsen. 

- Det er sådan, at du har mulighed for en sidste kommentar.

- Så skal det kun være, at jeg er rigtig, rigtig ked af det, der er sket, siger Peter Madsen og ser ned mod Kim Walls forældre.

Dommen afsiges onsdag den 25. april klokken 13.00.

Sker der noget, så vi skal bruge mere tid, så vil vi give besked.

Peter Madsen vil ikke tage det sidste ord

- Vi har et tidsproblem, vi ikke kan løse. Jeg kan oplyse, at vi kan fortsætte i morgen - eller på onsdag, siger dommeren.

Forsvareren har en anden sag i morgen.

Anklageren frafalder sin replik.

Forsvareren oplyser, at Peter Madsen ikke vil tage det sidste ord.

Uvist om tid

Forsvareren er færdig med sin procedure.

- Er der et ønske om en replik, siger dommeren til anklageren.

- Kun ganske kort, det drejer sig om få minutter, siger Jakob Buch-Jepsen.

Han er utilfreds med, at forsvareren ikke har respekteret den tidsplan, som hele tiden har været kendt. Men det vil retten ikke bruge tid på.

- Jeg tror, vi lige trækker os kort tilbage og vurderer, hvad der er muligt, siger dommer Anette Burkø.

Dommer og domsmænd forlader retssalen. Der er en kort pause.

Modsætter sig erstatning

Forsvareren mener ikke, at alt i ubåden skal konfiskeres. Hvorfor skal Peter Madsens kørekort konfiskeres?

Hun modsætter sig også erstatningskravet på 150.000 kroner til Kim Walls kæreste - og til hver af forældrene.

- Der skal ikke ske en erstatning til Kim Walls forældre. Det er der ikke hjemmel til, siger forsvareren.

Hun mener ikke, at forholdet til forældrene var tæt nok - ej heller forholdet til kæresten.

- De havde ikke fast adresse sammen, siger forsvareren.

Tiden er et problem

Dommeren bryder ind.

- Det er på grund af klokken. Vi skal stoppe senest 15 minutter over, siger dommer Anette Burkø.

- Jeg har to ting tilbage, siger forsvareren. Og fortsætter.

Det begynder at se urealistisk ud, at der både skal være tid til replik og duplik - og til en eventuel sidste kommentar fra Peter Madsen.

Dermed begynder det også at se urealistisk ud, at der kan falde dom onsdag.

Utilfreds med mentalerklæring

Det er anklagemyndigheden, der har bedt om en farlighedserklæring. Forsvareren mener, at det ville være bedre at lave en mentalerklæring, hvis det stadig var relevant, efter skyldsspørgsmålet er afgjort.

- Den undersøgende læge skal ikke tage stilling til, om personen er skyldig eller ej. Der er oplysninger, man ikke har haft til rådighed. 

- Min klient var ikke blevet oplyst om, at den samtale, han havde med en psykolog inde i fængslet, at den kunne bruges her.

Mentalerklæring ikke bevis

- Så er mentalerklæringen tilbage. Den er ikke et bevis, og den kan aldrig anvendes som bevis i sagen. Som retten har bemærket, har jeg ikke nævnt den før nu, siger forsvarer Betina Hald Engmark.

- Heller ikke selvom anklageren har bygget sin procedure op omkring mentalerklæringen.

- Hvis han ikke havde været sigtet for noget, men blot kom ind fra gaden og talte med dem, så er det ikke til at sige, hvad de ville nå frem til, siger forsvareren.

- Den kan ikke bruges som bevis. Den er lavet på baggrund af yderst sparsom information.

- Det er på baggrund af få, korte samtaler, at man skulle vurdere, om min klient er farlig eller ej.

Ikke tidligere straffet

- Yderligere er det således, at en langvarig udmålt straf som for eksempel 14 år ikke gør en forvaringsdom nødvendig, siger forsvareren.

De domme, hun gennemgår, handler om personer, der ikke er blevet idømt forvaring, men i stedet en dom, der kan måles i år. 

Hun fremhæver talrige domme. Hun fremhæver, at Peter Madsen ikke er tidligere straffet.

Er forvaring påkrævet?

Forsvareren om forvaring. Kan Peter Madsen idømmes en forvaringsstraf, hvis han kendes skyldig i den rejste tiltale?

- Det skal være nødvendigt. Og hvad var det, Retslægerådet sagde? Retslægerådet sagde, at anvendelse af forvaring kan være påkrævet, siger forsvareren.

- KAN, fremhæver hun.

Spørgsmål

JTP:

Hvad er Peter Madsens forklaring på, at han har placeret stropdelene fra ubåden i posen med Kim Walls tøj, og på, hvorfor de overhovedet var skåret over?

Svar:

Han har forklaret, at han ikke har tænkt nærmere over det. At han bare har samlet det sammen, der lå omkring ham. Kommet det i en pose og smidt det overbord. Det er ikke fremkommet, hvorfor stropperne skulle være skåret over.

I øvrigt har dykkerne ikke fundet de tilspidsede og 50 centimeter lange skruetrækkere - men Peter Madsen har ikke bestridt, at han har spidset dem til.

Domme og tidspres

Betina Hald Engmark mener dog, at hun må tage højde for, at anklageren har krævet livstid og sekundært forvaring.

Hun oplæser en række domme, hvor dømte har fået tidsbestemte straffe. Domme hun mener kan sammenlignes med sagen mod Peter Madsen.

Peter Madsen ser frem for sig. Flere journalister ser på uret. Det forlyder, at retsmødet slutter klokken 16 - det er uvist, om Betina Hald Engmark bliver færdig med sin procedure.

Forsvarer: Seks måneders fængsel

- Det er min påstand, at min klient skal idømmes en meget kort frihedsstraf. Det kan være seks måneder.

- Måske er der tale om uagtsomt manddrab, men det kan han ikke dømmes for, som anklageskriftet er formuleret. 

- Min klient har handlet modbydeligt

- Der er ikke belæg for at sige, at der er sket noget af seksuel karakter.

- Der er heller ikke noget belæg for, at der er foregået en planlagt forbrydelse.

- Min klient har handlet modbydeligt, og det skal han også straffes for, men ikke for noget, han ikke har gjort, siger Betina Hald Engmark med henvisning til, at Peter Madsen har tilstået partering.