Ubådssagen

Følg retssagen mod Peter Madsen - niende dag

Retssagen mod Peter Madsen fortsætter i Københavns Byret, hvor der på den niende af i alt tolv planlagte retsdage skal føres vidner og dokumenteres beviser.

Det kan også være, at anklageren vil stille flere spørgsmål til Peter Madsen.

Læs livebloggen fra de øvrige retsdage her:

Første retsdag - Forelæggelse og afhøring af Peter Madsen, Anden retsdag - Afhøring af Peter Madsen, Tredje retsdag - Retsmediciner og vidner, Fjerde retsdag - Veninder og lukkede døre, Femte retsdag - Elskerinderne, Sjette retsdag - Luge, undertryk og film, Syvende retsdag - Ny afhøring af Peter Madsen, Ottende retsdag - Ubåd og Madsens forklaring

Stil spørgsmål

Tak for i dag

Jeg lukker bloggen for i dag. Tak for de mange og gode spørgsmål - og for kommentarerne, som jeg også læser.

Jeg kan desværre ikke nå at svare alle, men jeg forsøger at nå flest muligt, og så indarbejder jeg også nogle opklarende svar i de almindelige opdateringer.

Ubådssagen fortsættter i morgen klokken 9.30 i retssal 41. Og bloggen er igen åben for spørgsmål en times tid før.

Det sidste vidne - Peter Madsens hustru

Efter retsmødet i dag var slut, blev forsvarer og anklager tilbage i retssalen. Dommeren ville drøfte det sidste af de 37 indkaldte vidner, der ikke har afgivet forklaring.

Der er tale om Peter Madsens nu tidligere kone, der er blevet skilt fra ham, mens han har siddet varetægtsfængslet.

Hun var indkaldt som vidne før påske, men var forhindret i at komme, fik vi at vide - det har været usikkert, om hun skulle geninklades.

En ægtefælle kan ikke tvinges til at vidne, men nu er Peter Madsen skilt, og dermed kan ex-konen ikke afvise at afgive forklaring.

Med mindre, der forelægger særlige for eksempel sundhedsmæssige omstændigheder. Og det er nye oplysninger om formentlig dette, dommeren har drøftet efter retsmødeta slutning.

I morgen ved vi, om vidnet bliver genindkaldt.

Spørgsmål

Frederikke:

Hvordan kan det være, at det meste af det, der lå på Peter Madsens computer, først er kommet frem idag?

Svar:

Det er almindeligt, at en retssag afsluttes med dokumentation inden procedurer og dom. Her redegør anklagemyndigheden for de arten og indholdet af de beviser, man ønsker at retten skal dømme efter, og man redegør for, hvordan beviserne er tilvejebragt.

Meget er allerede blevet fremlagt drypvis i løbet af retssagen, og i dette tilfælde har Peter Madsen også forholdt sig til flere af de nævnte videoer.

Men det er første gang, det samlede materiale er dokumenteret - og det er første gang, vi får et indtryk af den samlede mængde af elektroniske beviser.

Dokumentationen fortsætter i morgen - men nu burde hovedparten af - om ikke hele - de elektroniske beviser være fremlagt.

Spørgsmål

Camilla:

Det virker som om anklageren har en del mere tid at gøre med ved alle retsdage end forsvareren har. Hvordan kan det være?

Svar:

Det er politiet og anklagemyndigheden, der har bevisbyrden. Det betyder, at det er anklageren, der skal bevise, at Peter Madsen er skyldig i det, han er tiltalt for - hvis han skal dømmes.

Samtidig med, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. 

Det er således politiet, der har stået for efterforskningen i sagen. Både den efterforskning, er peger på Madsens skyld, men også efterforskning, der kunne eller kan føre til et andet udfald.

Forsvareren kan også ønske, at noget undersøges - det sker dog ikke altid. For eksempel har forsvaret ønsket, at Peter Madsens forklaring om tryk og gas i ubåden skulle genskabes, men teknikere og retten har vurderet, at det ikke ville kunne lade sig gøre. 

Det er også anklageren, der læser den almindelige dokumentation op i sagen. Herunder ekspertundersøgelser, obduktionsrapport og mentalerklæring.

Slut for i dag

Dokumentationen er færdig for i dag - og genoptages i morgen.

Her vil anklageren kronologisk gennemgå de 20 tykke hæfter med dokumenter fra sagen - og dokumentere de dele, der ikke er blevet det endnu.

Herunder dele af de retsmedicinske erklæringer, der endnu ikke er gennemgået - ligesom mentalerklæringen også mangler at blive dokumenteret i fuld længde.

Retssagen er slut og genoptages i morgen klokken 9.30 i retssal 41.

Det var praktikantens computer, hævdede Madsen

Kort fra fristforlængelsen den 3. oktober - anklageren læser.

- Adspurgt af forsvareren forklarede arrestanten, at hverken computeren eller de flytbare medier var hans, læser anklageren.

Det var praktikanternes computer og flytbare medier, flere af dem havde udvist interesse for det, der lå på dem, hævdede Peter Madsen den 3. oktober.

De første fængslinger

Peter Madsen ønskede ikke at blive anholdt, da han blev sejlet i land den 11. august. Derfor sagde han, at han havde sat Kim Wall i land.

Han ville gerne hjem og sige farvel til sin hustru og de tre katte, Fessor, Kaptajn og Kommissær, der alle befandt sig på Refshaleøen, læser anklageren.

Det var klokken 17.28 den 11. august, Peter Madsen blev sigtet for drab.

Ved grundlovsforhøret den 12. august blev han varetægtsfængslet på en begrundet mistanke om uagtsomt manddrab - den 5. september blev varetægtsfængslingen forlægent i 28 dage - denne gang på en begrundet mistanke om drab.

Hævdede, han begravede Kim Wall hel

- Hvis han ikke havde tænkt i den historiske model med at begrave hende til søs, havde han sejlet hende tilbage, læser anklager Jakob Buch Jepsen op fra retsbogen..

Kim Walls overkrop blev fundet den 21. august.

- Han kendte ikke noget til den fundne torso, da han begravede hende til søs.

- Hun var helt og fuldt påklædt, da han begravede Kim Wall, forklarede Peter Madsen ifølge retsbogen.

Åben forklaring 5. september

Sagen genoptages. Grundlovsforhør den 5. september.

- Peter Madsen vedstod sin forklaring af den 12. august, læser anklageren.

- Arrestanten gav udtryk for, at han ønskede sagen oplyst så meget så muligt. Og derfor var han indstillet på at svare på anklagerens spørgsmål om seksuel orientering.

Det fremgår af retsbogen, at forklaringen om lugen, der skulle have dræbt Kim Wall, ikke er helt samstemmende med den forklaring, han gav den 12. august.

Den 5. september fortalte Peter Madsen, at han gled. Der var havblik og stille vand, men der var bølger fra skibe. 

Måske var Kim Wall kommet til at at skubbe til lukkemekanismen, fortalte Peter Madsen.

Afbrudt af dommerens telefon

Forklaring fra den 5. september, hvor Peter Madsen genfremstilles. Anklageren skal til at læse op - men bliver afbrudt.

Dommer Anette Burkø skal tage en telefon. Det kan handle om det sidste vidne, Peter Madsens ekshustru. Inden oplæsningen er der en kort pause.

Retsmødet den 5. september er det første retsmøde, hvor Peter Madsens forklaring blev afgivet for åbne døre. Retsmødet tog næsten fem timer.

Den første forklaring - åbent kraniebrud

Anklageren dokumenterer nu de forklaringer, Peter Madsen afgav under de første grundlovsforhør. De er detaljerede og afviger fra den seneste forklaring, Peter Madsen kom med den 14. oktober.

Den 12. august, den 5. september og den 3. oktober.

Først fra den 12. august - en forklaring, der blev holdt bag lukkede døre. 

En beskrivelse af, at Kim Wall var på vej op gennem tårnet.

- Han kunne ikke holde lugen, og den kom med sin fulde vægt. Han kunne ikke se, hvordan hun var ramt...

- Kim var kommet voldsomt til skade. Det blødte voldsomt fra hendes hoved. Han kunne konstatere, hun havde åbent kraniebrud, læser anklageren.

Undlader sidste vidne

Retten er sat igen.

Peter Madsen er indforstået med, at forsvaret stiller enkelte supplerende spørgsmål på skrift til it-eksperter fra NC3. 

Der bliver dermed ikke indkaldt flere vidner end de 37 oprindelige.

Retten oplyser, at spørgsmålet om det eneste andet resterende vidne - Peter Madsens nu ekshustru - diskuteres bag lukkede døre ved dagens afslutning.

Der er tale om personfølsomme oplysninger.

Et sidste vidne?

Forsvareren ønsker stadig, at der føres et vidne fra NC3 - men måske kan hun stille sig tilfreds ved, at hun kan stille yderligere skriftlige spørgsmål.

Anklageren er ikke enig. Han vil være tilfreds med en løsning, hvor der stilles enkelte skriftlige spørgsmål. 

- Vi skal i hvert tilfælde ikke have et vidne i morgen, der skal bruges en halv dag på, siger anklageren.

Han foreslår, at der stilles skriftlige spørgsmål, og at han kan læse svaret op den 23. april inden procedurerne.

Forsvareren vil drøfte det med Peter Madsen. Der er 10 minutters pause.

Film med drab på kvinder

Anklageren gennemgår, hvor mange af de voldsomme film, der handler om drab på kvinder.

- Der er fundet 90 filmsekvenser, hvoraf 26 relaterer sig til drab på kvinder.

Der er fundet 146 tilsvarende billeder.

I flere tilfælde kan teknikerne se, at Peter Madsen har søgt en specifik side frem - men de kan ikke se, hvorvidt der er trykket afspil.

Redegørelse fra it-eksperterne

Forsvareren vil altså have en af politiets it-eksperter til at gennemgå hele it-systemet og diverse computere og harddiske med stier og søgninger - ligesom hun ønsker, at eksperterne skal redegøre for, at man ikke kan bevise, at en given film er set.

Modsat mener anklageren, at retten ikke skal bruge tid på at tale om søgninger og indhold, der ikke er relevante for sagen.

Anklageren læser op fra en redegørelse fra NC3, der er udarbejdet efter retsmødet i går. Anklageren mener, at politiets forskellige teknikere redegør for de forskellige spørgsmål, forsvareren har stillet.

- Jeg kan ikke afvise, at der også ligger noget med søde katte

Anklageren læser fra redegørelsen. Det fremgår, at der også ligger meget andet og mere almindeligt materiale på de forskellige dataenheder. Det er noget af det, forsvarer Betina Hald Engmark gerne vil have frem.

- Jeg kan ikke afvise, at der også ligger noget med søde katte, siger anklageren.

Peter Madsen selv har givet udtryk for, at han er meget glad for katte - han har tre.

Forsvareren brød tidligere i dag ind i anklagerens opremsning af voldsomme søgeord, der handler om mishandling af kvinder, med en kommentar om, at Peter Madsen også søgte på for eksempel 'cute cats' - søde katte.

Forsvarets ekstra vidne

Anklageren fortsætter med at dokumentere søgninger og film, der har et groft indhold. 

- Jeg er snart færdig, siger han.

Og det er han.

Han henviser nu til en ny oversigt, han har lavet til retten. 

Det er en samling af forsvarer og anklagers kommunikation omkring forsvarets ønske om at indkalde et sidste vidne - en it-ekspert fra Rigspolitiets NC3.

Spørgsmål

Mike:

Hej Astrid. Gør det reelt nogen forskel, om de pågældende videoer er set eller måske kun åbnet? Under alle omstændigheder er det et faktum, at de befinder sig på PM's harddiske, og søgehistorikken er vel med til at etablere anklagerens påstand om PMs interesse og fascination af lemlæstelse og drab af kvinder.

Svar:

Det er i hvert tilfælde anklagerens påstand - og givet noget, vi kommer til at høre mere om i hans procedure.

Film og tekster er afgørende for anklagemyndighedens påstand om, at der skete et seksuelt motiveret drab på Kim Wall - og at drabet var planlagt og forberedt. At Peter Madsen interesserede sig for ydmygelser, spidning af kvinder og halshugning - præcis det, anklageren mener skete for Kim Wall.

Men det er klart, at hans bevisførelse ville fremstå stærkere, hvis han kunne fastslå, at Peter Madsen rent faktisk har set de mange film. Alene besiddelsen kan i princippet handle om at samle noget ind til senere - ligesom forsvaret har søgt at påvise, at andre havde adgang til de pågældende filer.

Peter Madsen har desuden forklaret, at han har downloadet flere af de animerede dødsvideoer alene fordi, han godt kunne lide kunstneren. Han har ikke set dem, har han forklaret.

Desuden har han forklaret, at han har downloadet den mexicanske dødsvideo flere gange netop fordi, at han ikke var i stand til at se den - filmen var alt for grov og frastødende, har han sagt.

Mere snuff - åbnet

Anklageren fortsætter med dokumentationen og flere film, der kategoriseres som snuff. 

- Så skal vi ned til 30. maj, hvor vi har mere spidning, læser anklageren. Der er søgt på dette ved frokosttid.

- Så har vi den 13. juli - mand stikker sin ekskone med machete, læser anklageren.

- 30. juli klokken 12.33 - det er noget med en indiansk pige, der bliver stukket til døde, læser anklageren.

Forsvareren påpeger igen, at der er mange andre ting, der er gemt og søgt frem fra it-udstyret. Forsvareren siger, at det ikke fremgår, at filmene er set.

- Vi kan lægge til grund, at de er blvet åbnet, siger anklageren

Dommeren spørger, om anklagemyndigheden dermed frafalder, at videoerne skulle være set?

- Ja.

Anklageren mener altså, at han ikke kan dokumentere, at Peter Madsen rent faktisk har set alle videoerne.

Mange søgninger på snuff

Anklageren er tilbage ved den nævnte harddisk, han gennemgår materiale, der ligger på den. Koster 810.

- En 12 år gammel pige, der begår selvmord ved hængning, læser anklageren fra dokumentationen. Filen er fra januar.

Peter Madsen sidder med den ene hånd under hovedet. 

- Naked girl executet by hanging, læser anklageren.

I marts søger Peter Madsen på forskellige 'snuff'-søgninger. Altså dødsvideoer.

- Part 1, part 2, 3, 4, 5 .., læser anklageren om en specifik titel.

Frem til del 11 af den pågældende film, der er delt op i flere dele.

Forsvareren siger, at der ikke er dokumenteret, at filmene er set. Kun, at de er søgt frem.

Anklageren siger, at der mellem flere af filmene er for eksempel 2,5 minutter - for eksempel mellem del 5 og 6.

Ny film. Den hedder noget med, at soldater voldtager en kvinde, inden hun bliver henrettet.

- Snuff. Noget mere snuff, læser anklageren.