Ubådssagen

Følg retssagen mod Peter Madsen - fjerde dag

Ubådssagen fortsætter i Københavns Byret. I dag er det fjerde retsdag ud af 12.

Læs livebloggen for de første dage her:

Første retsdag - Forelæggelse og afhøring af Peter Madsen

Anden retsdag - Afhøring af Peter Madsen

Tredje retsdag - Retsmediciner og vidner

Stil spørgsmål

Retten fortsætter mandag

Tusind tak for i dag. Den åbne del af retsmødet sluttede tidligere end sædvanligt, da det sidste vidne afgav forklaring bag lukkede døre.

Retssagen geoptages mandag, hvor der igen føres flere vidner.

Tak for alle de mange gode spørgsmål. Det er desværre ikke muligt at svare på alle, men når sagen nærmer sig sin afslutning, sætter vi et længere tidsrum af til alene at svare på spørgsmål.

Forsvarerens reaktion på dagens retsmøde

Efter retssagen var slut for i dag, og hvor den sidste del foregik bag lukkede døre, fortalte forsvarer Betina Hald Engmark om dagens retsmøde.

Hun forklarede også, hvorfor hun bragte Retsplejelovens paragraf 185 om et vidnets troværdighed i spil. Se svaret her:

Spørgsmål

signe mortensen:

Hvornår er næste retsmøde?

Svar:

Der er otte retsdage tilbage - de er:

Mandag den 26. marts i retssal 60, tirsdag den 27. marts i retssal 60, onsdag den 28. marts i retssal 60, tirsdag den 3. april i retssal 60, onsdag den 4. april i retssal 60, torsdag den 5. april i retssal 41, mandag den 23. april i retssal 60, onsdag den 25. april i retssal 60.

Spørgsmål

Lund:

Ser ud til ,at bloggen holder pause under vidne 12. Kommer der mere senere ??

Svar:

Jeg håber at få en kommentar fra Betina Hald Engberg omkring dagens retsmøde, så holder derfor bloggen åben lidt endnu. Men den åbne del af retsmødet er slut for i dag.

Kim Walls fødselsdag

Kim Wall ville være fyldt 31 år i dag, hvis hun ikke var død i ubåden.

Hendes forældre har ikke ønsket at udtale sig til pressen om retssagen - men de befinder sig nu i New York og siger til STV, at det har hjulpet dem at arbejde med det stipendie, der er stiftet i Kim Walls navn.

Et stipendie, der skal uddeles til unge, kvindelige journalister.

- Da tragedien ramte os i august sidste år, blev det meget vigtigt for os at fokusere på, hvem Kim var som journalist, ikke som offer, siger Kim Walls mor Ingrid Wall til SVT.

Spørgsmål

Jane:

Har Peter Madsen nogen familie eller pårørende med i retssalen disse dage?

Svar:

Der er i hvert tilfælde en enkelt kvinde, der følger retssagen fra en plads, der er reserveret til Peter Madsens pårørende eller repræsentanter. Hun har ikke ønsket, at hendes identitet kommer frem i pressen.

Spørgsmål

Muhammed Emin Kizilkaya:

Hej Astrid! Antager vi, at PM erklærer sig skyldig i alle anklager, og kun forsvareren har kendskab til denne erklæring, er hun så ikke forpligtet til at bryde tavsheden?

Svar:

- Nej, det er hun ikke. Ifølge de advokatetiske regler er hun forpligtet til at give sin klient det bedst mulige forsvar. Og i øvrigt også til at følge sagen til dørs.

Retsmøde er slut for i dag

Dørene er lukket, og den åbne del af retsmødet er færdigt for i dag. 

Det næste vidne er vidne nummer 12, der har haft et seksuelt forhold til Peter Madsen. Men hendes forklaring bliver afgivet for lukkede døre.

Vidnet forlader retslokalet.

Det næste vidne skal afgive sin forklaring bag lukkede døre. 

Betina Hald Engmark vil være sikker på, at man kan referere indholdet fra vidneforklaringen i de senere procedurer.

- Det plejer ikke at være et problem, siger dommeren.

- En kærlig psykopat

Peter Madsen kigger på vidnet. Han nikker, da hun siger "januar eller februar 2017". Han er åbenbart enig i en tidsangivelse, hun giver.

- Har du givet udtryk overfor Peter, at du var bange for ham? spørger forsvareren.

- Nej.

- Han har sagt et par gange, at han var psykopat. Og den ene gang han sagde det, sagde han, at han var en kærlig psykopat.

Adgang til harddisk

Vidnet har haft adgang til en harddisk, som hun fik fra Peter Madsen. Han sagde, det var en back-up. Hun brugte den ikke rigtigt. Hun havde sin egen computer med på værkstedet.

Der er muligvis tale om den harddisk, hvor der senere er fundet dødsvideoer. Det er uklart.

Film om døden

- Jeg har også haft en dødsfascination. Dog ikke i samme grad.

- Var det noget om, at du ville lave en film om døden?

- Det har jeg mistet lysten til.

I forbindelse med sin research har vidnet undersøgt, hvordan man i det danske samfund skaffer sig af med døde kroppe.

Afbrød praktik hos Madsen

Vidnet siger, hun afbrød praktikperioden. Hun siger, at hun ikke gik til behandling i den periode. Hun har tidligere gået til psykolog eller psykoterapeut. Det var ikke rart at være på raketværkstedet sammen med Peter Madsen.

Forsvareren vil vide, om ikke vidnet gik til behandling, da hun arbejdede på værkstedet?

Vidnet har gået til behandling, når hun fik det dårligt. Hun har for år tilbage været omgivet af sygdom og død blandt sine nærmeste.

Tilnærmelser fra Peter Madsen?

Vidnet har en bisidder med. Han sidder ved siden af hende. Forsvareren spørger ind til, hvornår vidnet og Peter Madsen blev tætte.

- Det var nok 2015 eller 2016.

Det var i den sidste praktikperiode på værkstedet, at vidnet oplevede, at Peter Madsen gjorde tilnærmelser.

Personlige spørgsmål

Retten er sat.

- Værsgod at sidde ned, siger retsformand Anette Burkø.

Vidnet tager plads.

- Det er rettens opfattelse, at forsvareren godt kan stille spørgsmålene, siger retsformanden.

Men der er tale om meget personlige spørgsmål. Hun beder forsvareren tage hensyn.

Tilbage igen

Alle er ved at være på plads i retssalen. Det er en usædvanlig anmodning, forsvareren er kommet med. Omkring vidnets troværdighed og retsplejelovens paragraf 185.

Det forventes, at spørgsmålet afklares her efter frokost. Men er retten ikke færdig med at beslutte sig, kan det trække ud.

Peter Madsen føres ind.

Spørgsmål

Lise:

Hej Astrid, ved du, om retsmedicinerne har lavet negleskrab på Kims hænder, eller om evt. materiale har været vasket væk/opløst i havvandet?

Svar:

Der er ikke fundet nogle spor af Peter Madsen på Kim Wall. Men der er fundet spor af Kim Wall på Peter Madsen. Dog ingen spor omkring hans kønsdele. I hans underbukser er der fundet spor af sædvæske - han siger selv, at han må have haft en 'autoerotisk' reaktion - men han er en promiskuøs person, siger han, det har ikke noget med Kim Wall at gøre.

Spørgsmål

maj:

Kan det ikke være lidt et problem med de her åbne døre, at tiltalte får en masse private detaljer om sit liv frem i offentligheden, som han måske ikke ønsker, hvis han nu rent faktisk skulle blive frikendt?

Svar:

I Danmark er princippet om offentlighed i retsplejen sikret i Grundloven. For det første skal åbenheden sikre, at ingen bliver straffet i hemmelighed. For det andet bygger borgernes tillid til retssystemet på et grundlæggende kendskab til, hvordan retssager bliver afgjort.

Det handler kort sagt om åbenhed i retsplejen.

Til gengæld hedder det også i de presseetiske regler, at er en sag beskrevet i pressen, bør det også beskrives, hvis en tiltalt bliver frikendt.

Tvivl om troværdighed

Betina Hald Engmark vil altså her i frokostpausen indlevere en skrivelse til retten, hvor hun argumenterer for, at vidnet kan være utroværdigt. Og retten svarer skriftligt.

Det kan handle om vidnets tidligere seksuelle adfærd - og ifølge Retsplejeloven kan en "sådan bevisførelse kun tillades, hvis den kan antages at være af væsentlig betydning for sagen".

Pludselig pause

Forsvareren overtager vidnet. Det vil tage noget tid, siger hun. Hun vil også stille nogle spørgsmål, der kan handle om Retsplejelovens paragraf 185. Det kan handle om vidnets troværdighed.

Spørgsmålet om dette udsættes til efter frokost - hvor forsvareren overtager vidnet.

Der er pause til klokken 13 - her er paragraffen:

§ 185. Bevisførelse om et vidnes almindelige troværdighed må kun finde sted på den måde og i den udstrækning, som retten bestemmer. Spørgsmål om, hvorvidt vidnet er under tiltale eller har været straffet, stilles og besvares skriftligt. Kun retten og parterne gøres bekendt med svaret.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., finder i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 210 og kapitel 24 tilsvarende anvendelse med hensyn til bevisførelse om den forurettedes tidligere seksuelle adfærd. En sådan bevisførelse kan kun tillades, hvis den kan antages at være af væsentlig betydning for sagen.