Ubådssagen

Læs livebloggen fra retssagen mod Peter Madsen

Retssagen mod Peter Madsen er nået til dag to i Københavns Byret, hvor anklager Jakob Buch-Jepsen fortsætter sit krydsforhør af Peter Madsen.

Efter frokost vender billedet, når det er forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at stille spørgsmål til ubådsbyggeren.

Læs livebloggen for hele den første retsdag HER.

Stil spørgsmål

Retsmedicinere torsdag

Det er besluttet, at forsvarer Betina Hald Engmark igen får et par timer til at stille spørgsmål til Peter Madsen den 28. marts.

I morgen torsdag fortsætter retssagen - blandt andet vil retsmedicinerne gøre rede for de undersøgelser, de har foretaget i forbindelse med obduceringen.

Tak for mange og gode spørgsmål her i bloggen i løbet af i dag. Jeg fortsætter med livebloggen igen i morgen - og på TV 2 og TV 2 News.

Inden retsmødet i dag sluttede, måtte alle tilhørere og journalister forlade retssal 60.

Vidne nummer 12 havde anmodet om navneforbud og lukkede døre, når hun en af de kommende dage skal afgive sin forklaring, og navneforbuddet blev nedlagt, efter at retten kortvarigt havde trukket sig tilbage. 

Imidlertid besluttede retten også, at spørgsmålet om de lukkede døre skulle behandles bag lukkede døre - altså dobbeltlukkede døre - og det var her, at alle måtte forlade retssalen.

Kort efter afsagde dommer Anette Burkø rettens kendelse - vidne nummer 12 kan afgive sin forklaring bag lukkede døre.

- Der er tale om oplysninger af en meget privat karakter, sagde Anette Burkø.

Vi er færdige for i dag. Tak fordi I læste med.

Vi undskylder for de tekniske problemer, der har drillet os lidt i dag.

Den 28. marts om eftermiddagen er der et par timer, siger anklageren.

Retsformand Anette Burkø vil gerne have et overblik over, hvad der kan lade sig gøre i forhold til tidsplanen.

Og ikke mindst de 37 indkaldte vidner.

Et par timer mere

Dagen er ved at være slut. Dommeren spørger ind til forsvarerens tidsplan i forhold til den fortsatte udspørgen?

- Jeg har et par timer endnu, siger Betina Hald Engmark.

Stropper fundet i ubåd og i pose med tøj

Videre til de stropper, anklageren mener, Kim Wall var fastspændt med i ubåden. Stropper, der blev fundet dele af i posen med Kim Walls tøj. Andre dele var fastspændt i ubåden. En stropdel i posen er skåret over og passer i snittet til en del, der var fastspændt om et rør i ankelhøjde. Den detalje bliver dog ikke nævnt.

Stropperne var der en god forklaring på. De sad under en bænk - men kan have forskubbet sig, siger Peter Madsen.

- De her remstrammere kunne sidde på søjlen og holde stigen fast, siger Peter Madsen.

Stiller spørgsmål til beviser og vidner

Forsvareren stiller spørgsmål til en stribe af anklagerens beviser og kommende vidner - et efter et. 

Beviserne er der en forklaring på, lyder det efter tur. Og ikke alle vidnerne er nødvendigvis troværdige, synes budskabet at være.

Pumpe og jernstykker

Nu videre til en pumpe. Fra Harald Nyborg. Peter Madsen taler om kølevandstryk. Han sidder igen på sine hænder. 

Videre til jernstykkerne. De jernstykker, der blev brugt til at tynge Kim Walls legemsdele ned.

- De kommer fra værkstedet, de er formentlig skåret af en praktikant, siger Peter Madsen og nævner navnet på praktikanten.

Den grønne vandslange

Nu spørger forsvareren ind til en grøn vandslange, som anklageren omtalte tidligere i dag. Anklageren ville vide, om vandslangen havde været oppe i Kim Wall. Om den var brugt i forbindelse med spidning? Eller måske til at spule ubåden efter en partering?

- Det var helt normalt, siger Peter Madsen. Vandslangen var del af et projekt.

- Konkret har de ikke kendt til vandslangen, siger Peter Madsen om praktikanterne.

Spørgsmål

Annette :

Omtaler han ikke sig selv i tredje person i dag, ligesom han gjorde det ved første retsmøde?

Svar:

Nej, det gør han faktisk ikke. Det var ellers meget påfaldende sidst. Det er ikke umuligt, at han er blevet rådet til at lade være.

Handlede proviant til ubådsturen

Peter Madsen fortæller, at han var nede og handle kanelgifler og vandflasker. Det var proviant til ubåden.

Han husker, at to af de andre fra værkstedet helt som sædvanligt mødte ind om morgenen. En ung mand ville opgive sin uddannelse for at blive hos Peter Madsen. Nu handler det om den 10. august - dagen, hvor Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall. 

Peter Madsen husker mange detaljer om en masse mennesker, som besøgte rumlaboratoriet den dag. I hans fortælling lyder det som en travl - men god - dag.

Anklageren har tidligere spurgt, om han var presset, skuffet, økonomisk under pres. Det er ikke det billede, Peter Madsen selv tegner.

Ikke alle detaljer, Peter

- Peter, vi går ikke ned i detaljer med alt. Jeg ved godt, at du meget gerne vil fortælle om det, siger Betina Hald Engmark.

Peter Madsen taler hurtigt, kort. Skal lige have det sidste med. Det sidste, kvinden sagde til ham. Hjemme i hendes lejlighed - efter de havde været sammen:

- Du gør det så godt for mig. Du er bedre end nogen anden, gengiver Peter Madsen.

Bliver en anden i ubåden

- Jeg har det sådan, at når jeg sejler ubåd, så er jeg koncentreret om det tekniske. Jeg bliver en anden og seriøs person. Det er ikke noget, der tænder mig, at lave noget på havbunden, siger Peter Madsen.

Det handler om oplysninger, der tidligere er kommet frem om, at Peter Madsen og den ene af kvinderne planlagde ting, de ville gøre ved den anden kvinde.

Fordi det ville glæde den anden kvinde, har Peter Madsen tidligere forklaret. Det handler om en sms-korrespondance fra den 4. august, der tidligere har været beskrevet i pressen.

- Hun ville have en sugardaddy

- Peter, vi går videre nu, siger Betina Hald Engmark.

Igen bliver han spurgt om kvinderne - de kommende vidner. Han fortæller om den ene. 

Dommeren forstår ikke helt, hvad Peter Madsen siger. Han uddyber.

- Hun ville have en sugardaddy. Hun ville have en sponsor, siger Peter Madsen om en af kvinderne, en ung kvinde på 23. Men han blev ikke sponsor, hun fik smågaver, sko og sådan. Efter et års tid fik de et seksuelt forhold.

På plads igen

Efter en kort pause bliver folk i retssalen bedt om at finde deres pladser igen. Peter Madsen har siddet lidt for sig selv, forsvarer Betina Hald Engmark har stået og talt med anklager Jakob Buch-Jepsen.

Peter Madsen er tilbage i midten af retslokalet.

Dommer og domsmænd kommer ind, alle rejser sig.

Spørgsmål

Leif Pedersen:

Hvor "opbevarer" man PM indtil domsafsigelsen?

Svar:

Han sidder varetægstfængslet i Vestre Fængsel. 

Spørgsmål

Kirstine:

Jeg undrer mig over, at sagen bliver behandlet i byretten og ikke landsretten, da anklagerne kan udløse livstidsdom?

Svar:

Efter retsreformen blev lavet om, begynder alle sager i byretten. Så kan man anke både skyld og straf, også til landsretten. Før begyndte alle sager, hvor det, den tiltalte var anklaget for, ville give over fire års fængsel, i landsretten. 

Spørgsmål

Per:

Har retsmedicineren fundet spor af nogle gasser i Kims lunger?

Svar:

Ikke så vidt vi har hørt. Vi får dog flere detaljer i morgen, hvis planen holder, og retsmedicinerne bliver udspurgt henover formiddagen.

Kort pause

Der er en kort pause. Retsbetjentene åbner vinduerne - luften i retssalen er meget tung. Peter Madsen sætter sig tilbage ved siden af sin forsvarer. Han gnider sig i ansigtet med begge hænder.

Blev hos hustruen

Peter Madsen fortæller om en af sine elskerinders "meget stærke sadomasochistiske side" - som han ikke kunne leve op til. Han var glad for hende, men også for sin hustru, fortæller han. Han blev hos hustruen.