Overenskomst 2018

Sådan er reglerne, hvis dit barn rammes af storkonflikt

Har du ret til at holde fri for at passe dine børn, hvis du ikke kan finde andet pasning til dem, mens skoler og institutioner strejker?

Tirsdag morgen sendte Danmarks Lærerforening og BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – et strejkevarsel ud. 

I BUPL's varsel fremgår det, at 10.900 lærere og pædagoger er klar på en eventuel strejke, hvis de kuldsejlede overenskomstforhandlinger stadig ikke er kommet på ret køl inden den 4. april. 

Strejken vil lægge børnepasningen fuldstændigt ned i 12 kommuner, og flere end 100.000 børn kan blive påvirkede af arbejdsnedlæggelserne.

Onsdag varslede Kommunernes Landsforening så et omfattende lockout, der omfatter cirka 250.000 ansatte. 

KL's formand Martin Damm oplyser, at en lockout vil omfatte alle områder, hvor borgerne ikke er afhængige af hjælp fra kommunerne.

Det gælder skoler og børnehaver, mens eksempelvis varmeværker, herberger og sociale institutioner bliver friholdt. Det samme gælder den kommunale hjemmepleje.

I disse kommuner varsles konflikten

For BUPL’s vedkommende konflikter man i 12 kommuner over hele Danmark.

Konflikten varsles således:

0-6-årsområdet: Silkeborg, Haderslev, Ballerup, Helsingør, Aalborg, Herning, Kalundborg, København (Nørrebro/Bispebjerg).

Skole/fritidsområdet: Silkeborg, Vejen, Haderslev, Høje Taastrup, Ballerup, Gentofte, Aalborg, Herning, Kalundborg, Nyborg.

Du kan nederst i artiklen se en liste over, hvilke skoler der bliver ramt af strejke.

Men hvilke rettigheder har du som lønmodtager, hvis du ikke kan få børnene afsat, og kan du forvente at få pengene tilbage, hvis dit barn går på friskole? Bliv klogere herunder.

Har det betydning for ens rettigheder, om de ansatte i børnenes skoler og institutioner strejker eller er blevet lockoutet?

Det har ikke nogen betydning for dig som forælder, hvorfor dit barn ikke kan komme i skole eller daginstitution. Reglerne er de samme, hvad enten lærere og pædagoger selv har valgt at strejke, eller de er blevet lockoutet.

Har man lov til at holde fri for at passe sit strejkeramte barn?

- Der er ikke nogen regler, der giver dig lov til at blive væk fra arbejde, fordi du skal passe dine børn, siger juraprofessor Ole Hasselbalch, der er ekspert i ansættelsesret og personalejura.

- Det tæller heller ikke som barnets første sygedag, så det er om at hidkalde bedsteforældre, onkler og tanter.

Må man tage børnene med på arbejde?

Nogle jobs gør det umuligt at have børn med på arbejde, men selv om man har et job, hvor man godt ville kunne, er det ikke sikkert, at du må.

- Der er ikke nogen regler for, om man må have sine børn med på et arbejde. Det er noget, man skal finde ud af sammen med sin arbejdsgiver, som nogle gange accepterer, at man tager børnene med, siger Ole Hasselbalch.

Hvad gør man, hvis man ikke har pasningsmuligheder til sine børn?

- Man kan eventuelt tage ferie, hvis man kan blive enig med arbejdsgiveren om det, men det kræver jo noget planlægning, siger juraprofessor Ole Hasselbalch, der også kan se andre udfordringer ved denne løsning.

- Hvis konflikten bliver aktuel i april, har mange brugt deres ferie.

Findes der nødpasning, hvis man hverken har ferie eller pasningsmuligheder?

- Der er ikke nogen regler, der sikrer forældre i denne situation. Men det er jo som udgangspunkt klart, at man ikke kan efterlade mindreårige børn alene hjemme – det er ligefrem strafbart. Som lønmodtager kan man være nødsaget til at være væk af den grund. Jeg kan ikke huske, at der har været sager, hvor det har været et problem. Sidste gang der var lockout, løste det mærkeligt nok sig selv, siger Ole Hasselbalch.

- Men man har ikke krav på løn i den situation.

Det er dog nok de færreste forældre, der vil nå helt derud, hvor de vil være nødsagede til at holde fri i en længere periode. Da lærerne var lockoutede i forsommeren 2013, tilbød en del foreninger og virksomheder pasning af børn.

Afstemning

Hvordan skal dine børn passes, hvis de rammes af strejke eller lockout?

Hvornår er det skattepligtigt at få passet børnene?

Da lærerne landet over blev lockoutet i 2013, tilbød en del større virksomheder, at medarbejdernes børn kunne blive passet i en interimistisk børnehave på arbejdspladsen.

Hvis dette igen bliver tilfældet, skal du være opmærksom på, at sådan en form for pasning anses som et personalegode og derfor er skattepligtigt.

Kan man få penge tilbage for de dage, man ikke har kunnet benytte institutionspladsen?

Der er ikke lovkrav om, at man som forældre kan få brugerbetalingen tilbage, hvis en daginstitution har været lukket på grund af strejke eller lockout. I stedet beslutter kommunens politikere i hvert tilfælde, om der skal tilbagebetales penge. 

I praksis sker det stort set aldrig, hvis strejken varer under fire dage, da de administrative omkostninger forbundet med tilbagebetalingen i så fald vurderes at være for høje i forhold til de beløb, forældrene vil få. 

Får man penge tilbage, hvis ens børn går på privat-, fri- eller efterskole?

- Der er ikke en entydigt svar. Det er bestyrelsen på den enkelte skole, der vurderer, om forældrene skal have pengene tilbage, siger Simone Dalsgaard, der er kommunikationsansvarlig hos Danmarks Private Skoler.

Hun fortæller dog, at langt de fleste frie grundskoler valgte ikke at tilbagebetale penge ved lockouten i 2013, da skolerne var forpligtede til at give den tabte undervisning på et senere tidspunkt.