Nyheder

Alkoholmisbrug i hjemmet: 7 ud af 10 lærere har været bekymret for elever

Mange lærere mangler redskaber til at opdage et misbrug i elevernes hjem. Der findes ikke en tjekliste, siger formanden for Danmarks Lærerforening.

Mange lærere i folkeskolen har en eller flere gange været bekymret for elever på grund af mistanke om alkoholproblemer i en familie, og samtidig mener lærerne ikke, at de er rustet til at kunne konfrontere forældrene om deres mistanke.

Det fremgår af en rundspørge, som Opinion har foretaget for foreningen Samfund og Alkohol og Trygfonden.

I rundspørgen svarer 7 ud af 10 lærere - svarende til 71 procent - således, at de en eller flere gange har været bekymret for elever på grund af mistanke om alkoholproblemer. 54 procent har svaret, at de har brug for redskaber til at fange mistrivsel, der kan skyldes alkoholproblemer i hjemmet, og 52 procent af lærerne svarer, at de ikke føler sig rustet til at tage samtalen med forældrene ved mistanke om et alkoholmisbrug.

Der findes ikke en liste – det er et skøn

Formanden for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Jeanette Sjøberg, siger til TV 2, at det ikke er nemt at få øje på tegn og symptomer på et alkoholproblem i hjemmet.

- Det er ikke sådan, at der ligefrem findes en liste. De tegn og symptomer, der er, er forskellige tegn på mistrivsel, og vi skal jo være sikre i vores sag, før vi konfronterer en elev og går videre til forældrene. Der er rigtig mange ting på spil – som lærer og fagprofessionel skal vi bruge vores faglige skøn i den her situation, siger hun. 

- Vi har også en elev, vi skal passe på

Hun forstår godt, at over 50 procent af de adspurgte lærere siger, de har brug for hjælp:

- Det er meget forskelligt fra skole til skole, hvordan man kan få hjælp og sparring på den enkelte skole, og hvordan man håndterer den her slags problemer, siger Jeanette Sjøberg.

Hun fremhæver, at hjælp og sparring ikke kun skal kunne findes blandt kollegaer, men at også skoleledelsen samt socialrådgivere eller sagsbehandlere skal stå til rådighed i situationen.

Jeg ville sige, at jeg hører, at det måske handler om noget med alkohol, men at jeg ikke ved det

Ann Provis

- Der er desværre det med alkoholproblemer, at det sker i mange forskellige slags hjem. Man kan godt skjule det – både som elev og forælder. Så det er faktisk en ret svær opgave. Vi skal være sikre, hvis vi går til forældrene, og vi skal passe på, for vi træder ind i en privat sfære. Men vi skal også finde en passende og professionel måde at håndtere det på i forhold til, at vi også har en elev, vi skal passe på, siger Jeanette Sjøberg. 

Vær opmærksom på de stille børn

Hos den åbne og anonyme rådgivning ”DeDrikkerDerhjemme” i Københavns Kommune, hvor lærere kan få rådgivning, fremhæver faglig leder Ann Provis, at tegn på et alkoholmisbrug i hjemmet kan være meget tydelige, men også helt usynlige.

- Vi skal være opmærksomme på, om barnet er udadreagerende, eller om de vender alle problemerne indad. Tit er det de meget stille børn, vi skal være meget opmærksomme på, for de stille børn er dem, der er rigtig svære at få fat i.

Spørg om det er okay at tale om alkoholvaner

Når det gælder samtalen med forældrene, ville Ann Provis starte med at fortælle forældrene om den bekymring, man som lærer har set hos barnet.

- Jeg ville sige, at jeg hører, at det måske handler om noget med alkohol, men at jeg ikke ved det. Og så ville jeg spørge, om det er okay at tale lidt om deres alkoholvaner, fordi der godt kan være en sammenhæng, for det ved vi fra forskningen i dag - at den måde, man drikker på, påvirker børn rigtig meget, siger Ann Provis.

Hun fortæller desuden, at det ikke er selve alkoholen, der påvirker og bekymrer børn, men den forandring, der sker i forældrenes opførsel, når de drikker alkohol.

- Tit afviser forældrene det, for det er helt almindeligt, og tit ved man ikke på forhånd, at det kan have betydning for barnet. Erkendelsen kommer i det øjeblik, hvor forældrene forstår sammenhængen mellem deres alkoholforbrug, og hvordan deres barn har det.   

Hvis forældrene bliver ved med at benægte problemerne, ville Ann Provis gøre det klart over for forældrene, at man som fagperson fortsat har en bekymring for deres barn, og at man bliver nødt til at skrive en underretning til kommunen.