Nyheder

Kvinder ER det stærkeste køn – og her er beviset

Kvinder er stærkere end mænd, viser dansk studie, Scanpix

Kvinder lever generelt længere end mænd. Det nye er, at kvinder også lever længere under voldsomme levekår. Årsagen er biologisk, mener forsker.

Kvinder har vidst det længe, men nu bliver det også bakket op af ny forskning – og så tilmed et dansk studie:

Kvinder er det stærkeste køn. Punktum.

Det har længe været almen viden, at kvinder i gennemsnit lever længere end mænd i næsten alle verdens lande. Men nu viser ny forskning fra Syddansk Universitet også, at selv når mennesket bliver udsat for de værst tænkelige levekår og sygdom, så overlever kvinder længere end mænd. Og det på trods af, at kvinder generelt bliver mere ramt af sygdom end mænd.

Mandlige slavere i Trinidad var mere værd

Forsker Virginia Zarulli, der er adjunkt ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatstik og Biodemografi på Max-Planck Odense Center på Syddansk Universitet (SDU), har undersøgt syv historiske befolkningsgrupper, hvor den forventede levealder var ekstremt lav, nemlig under 20 år.

- Vi undersøgte netop disse befolkningsgrupper på grund af de ekstreme forhold, som de blev udsat for. Herved kunne vi få svar på, om kvinder overlevede bedre end mænd under hungersnød og sygdom, fortæller hun.

Når nyfødte piger har en bedre overlevelse end nyfødte drengebørn, tyder det på, at det er en biologisk effekt frem for et resultat af sociale forhold

Virginia Zarulli

Med undtagelse af én slavegruppe - slavehandlen i Trinidad -  levede kvinder i gennemsnit længere end mændene i undersøgelsen. Årsagen med den ene gruppe var, at mændene var mere værd, og at der derfor blev gjort mere for at holde dem i live, end det var tilfældet for kvinderne.

Kvinder er biologisk stærkere

I de øvrige seks grupper levede kvinderne længere ned mændene, og forskningen peger på, at hovedårsagen er biologisk betinget:

- Når nyfødte piger har en bedre overlevelse end nyfødte drengebørn, tyder det på, at det er en biologisk effekt frem for et resultat af sociale forhold. Den grundlæggende biologiske forskel i overlevelse bliver selvfølgelig påvirket af sociale forhold og det miljø, man opholder sig i, men resultaterne peger på en stærk biologisk forklaring bag forskellen i mænd og kvinders overlevelse, siger hun.

I studiet skriver hun:

- Hypotesen om, at kvinders overlevelsesfordel har grundlæggende biologisk underlag, understøttes af, at kvinder under meget barske forhold overlever bedre end mænd, selv som spædbørn - og selv når adfærdsmæssige og sociale forskelle er minimale eller favoriserer mænd.

Ifølge tidsskriftet Videnskab mener forskerne, at kvinder kan holde sig længere under for eksempel en hungersnød, fordi kvinder med en større fedtprocent bedre kan holde deres energilager længere end mænd, ligesom kønshormonet østrogen har beskyttende elementer. 

Gengivet i udenlandske medier

Virginia Zarulli undersøgte syv historiske befolkningsgrupper: Slaver i Trinidad og frigivne amerikanske slaver i Liberia i begyndelsen af det 19. århunderede. Den svenske, irske og ukrainske befolkning under hungersnøden i henholdsvis 1772-1773, 1845-1849 og 1933. Og til sidst den islandske befolkning under mæslingeepidemien i 1846 og 1882.

Studiet er blevet offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences og flere udenlandske medier som Sky News, The Telegraph, The Guardian med flere.