Station 2

Bæltefikseringer skulle udryddes - nu bliver patienterne tvangsmedicineret i stedet

I 2016 fik 746 patienter i voksenpsykiatrien medicin mod deres vilje. Magnus Dall / TV 2

Der skal sættes ind tidligere i systemet for at bringe brugen af tvangsmedicinering på afdelingerne ned, lyder det fra patientforeningen SIND.

Mens antallet af episoder i psykiatrien, hvor det bliver nødvendigt for personalet af bruge fysisk tvang mod en patient, falder, ser det anderledes ud for brugen af medicinsk behandling. 

I perioden fra 2004 til 2016 er antallet af voksne patienter i psykiatrien, der oplever at blive bæltefikseret, faldet med 6,7 procent. I samme periode er brugen af tvang i forbindelse med den daglige medicinering steget med 42,1 procent. 

I 2014 indgik Sundhedsministeriet en aftale med regionerne om, at der skulle bruges mindre tvang i psykiatrien. Blandt andet skulle brugen af bæltefiksering halveres. 

Og det er netop fokus på at nedbringe brugen af bæltefikseringer, der har ført til stigningen i andre former for tvang, mener formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, Knud Kristensen.

- Det er meget imod det, der var hensigten. I virkeligheden har man erstattet bælterne med det, man kan kalde kemiske bælter, siger han.

Hvad er alternativet?

Den voksende brug af tvangsmedicinering bekymrer psykiatriordfører for Venstre Jane Heitmann.

- Det er en af grundene til, at vi i Venstre har prioriteret at lave forsøg med medicinfri afdelinger, for at se om der er andre veje at gå end at gribe til receptblokken, siger hun.

Men ifølge Mette Brandt-Christensen, der er klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup, kan det være svært for medarbejderne at se, hvad alternativet til medicineringen er.

- Mange af dem, vi behandler hos os, er så syge, at man i perioder ikke kan tale med dem om, at de er syge - og derfor heller ikke om, at de har brug for medicin for at få det bedre. Men ét eller andet er man nødt til at gøre, for at de ikke skader sig selv eller andre, siger hun. 

Hun efterlyser svar på, hvad personalet skal gøre, når de har en meget urolig, forpint og potentielt farlig patient, hvis de ikke må bruge tvang.

- Skal vi trække os, lade patienten være alene eller udskrive patienten? Det tror jeg ikke, der er nogen, der mener, at vi skal, siger Mette Brandt-Christensen

Mindfulness eller musikterapi

De medicinfri afdelinger skal netop hjælpe med at finde svaret på, hvad alternativet til behandling under tvang er, mener Jane Heitmann.

- På de medicinfri afdelinger kan man afprøve, om der kunne være andre behandlingsmuligheder. Det kunne være psykoterapi, mindfulness eller musikterapi, siger hun.

Men ifølge Knud Kristensen er det ikke realistisk, at erstatte brugen af tvang med alternativ behandling, sådan som systemet er bygget op lige nu. 

- Pointen er, at man skal hjælpe patienterne meget tidligere, så de ikke ender med at blive farlige for sig selv eller andre. For når først de er det, kan det være nødvendigt at bruge tvang, siger han.

Dog mener han, at det er en stor udfordring, fordi der er en uoverensstemmelse mellem det mål, der er sat om at nedbringe brugen af tvang, og de ressourcer, der er sat af til at opnå det.