Pressenævnet kritiserer TV 2

TV 2 får kritik for omtale af Jeffrey Peter Galmonds skattesag.

TV 2 omtalte i maj måned, at over 100.000 personer var rejst til udlandet med skattegæld. I den forbindelse omtalte TV 2 navngivne personer, herunder advokat Jeffrey Peter Galmond, der er bosat i Schweiz. I 2008 solgte Jeffrey Peter Galmond en aktiepost og indberettede salget til SKAT. Samme år flyttede han til Schweiz.

Efterf√łlgende er der opst√•et tvivl om, hvorvidt aktieposten er indberettet korrekt og derved beskattet korrekt. Sagen verserer ved domstolene og er efter Pressen√¶vnets oplysninger endnu ikke afgjort. I 2014 afsagde √ėstre Landsret en kendelse i forbindelse med SKATs konkursbeg√¶ring mod Jeffrey Peter Galmond. Over for √ėstre Landsret havde SKAT i 2014 fremf√łrt det synspunkt, at Jeffrey Peter Galmond flyttede sine midler til Schweiz p√• et tidspunkt, hvor han havde forst√•et, at der var en skattekontrol undervejs.

SKATs synspunkt er ikke gengivet i landsrettens begrundelse i kendelsen, og synspunktet m√• derfor alene anses for SKATs holdning. Af TV 2s artikel fra maj m√•ned fremg√•r udsagnet: ‚ÄĚAdvokaten Jeffrey Peter Galmond valgte if√łlge SKAT at flytte alle sine aktiver fra Danmark til Schweiz, da han anede, at en skattekontrol var undervejs. En p√•stand som Jeffrey Peter Galmond dog senere har bestredet.‚ÄĚ Jeffrey Peter Galmond har klaget til Pressen√¶vnet over dette udsagn.

Pressen√¶vnet har udtalt kritik af TV 2 for ikke at g√łre det klart for l√¶serne af artiklen, at der alene var tale om et synspunkt fra SKAT fra en tidligere afsagt kendelse, og at landsretten ikke udtrykkeligt tog stilling til synspunktet i sin begrundelse. Jeffrey Peter Galmond har oplyst, at han hverken retsstridigt eller bevidst har flyttet sin formue til Schweiz for at undg√• at betale skat.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk.