Nyheder

Pressenævnet kritiserer TV 2

TV 2 får kritik for omtale af Jeffrey Peter Galmonds skattesag.

TV 2 omtalte i maj måned, at over 100.000 personer var rejst til udlandet med skattegæld. I den forbindelse omtalte TV 2 navngivne personer, herunder advokat Jeffrey Peter Galmond, der er bosat i Schweiz. I 2008 solgte Jeffrey Peter Galmond en aktiepost og indberettede salget til SKAT. Samme år flyttede han til Schweiz.

Efterfølgende er der opstået tvivl om, hvorvidt aktieposten er indberettet korrekt og derved beskattet korrekt. Sagen verserer ved domstolene og er efter Pressenævnets oplysninger endnu ikke afgjort. I 2014 afsagde Østre Landsret en kendelse i forbindelse med SKATs konkursbegæring mod Jeffrey Peter Galmond. Over for Østre Landsret havde SKAT i 2014 fremført det synspunkt, at Jeffrey Peter Galmond flyttede sine midler til Schweiz på et tidspunkt, hvor han havde forstået, at der var en skattekontrol undervejs.

SKATs synspunkt er ikke gengivet i landsrettens begrundelse i kendelsen, og synspunktet må derfor alene anses for SKATs holdning. Af TV 2s artikel fra maj måned fremgår udsagnet: ”Advokaten Jeffrey Peter Galmond valgte ifølge SKAT at flytte alle sine aktiver fra Danmark til Schweiz, da han anede, at en skattekontrol var undervejs. En påstand som Jeffrey Peter Galmond dog senere har bestredet.” Jeffrey Peter Galmond har klaget til Pressenævnet over dette udsagn.

Pressenævnet har udtalt kritik af TV 2 for ikke at gøre det klart for læserne af artiklen, at der alene var tale om et synspunkt fra SKAT fra en tidligere afsagt kendelse, og at landsretten ikke udtrykkeligt tog stilling til synspunktet i sin begrundelse. Jeffrey Peter Galmond har oplyst, at han hverken retsstridigt eller bevidst har flyttet sin formue til Schweiz for at undgå at betale skat.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk.