Ubådssagen

Minut for minut - sådan forløb tirsdagens retsmøde i ubådssagen

Peter Madsen har tirsdag forklaret sig i retten. Læs hovedpunkterne fra hans forklaring her.

Livebloggen lukker for i dag

Tak til alle jer, der har fulgt med i livebloggen i dag. Vi lukker ned for nu.

Anklager er godt tilfreds

Anklager Jacob Buch-Jepsen forklarer efter retsmødet, at han er godt tilfreds med at dommeren gav ham medhold i, at der er begrundet mistanke om, at Peter Madsen har dræbt Kim Wall.

Han fortalte desuden uddybende om sagens gang og hvorfor har valgt sin nuværende strategi. Se hele interviewet med Jacob Buch-Jepsen i videoklippet her.

Virtuel harddisk skal ransages

Dommeren finder, at betingelsen for ransagning er til stede. Ligesom en virtuel harddisk skal ransages.

- Så er vi igennem. Jeg siger tak for i dag, siger dommeren.

Retten er hævet.

Peter Madsen skal mentalundersøgelse

- Så træffer jeg bestemmelse om, at arrestanten skal indlægges til mentalundersøgelse, siger dommeren.

Anklageren er åben for, at det kan blive en såkaldt ambulant undersøgelse - altså uden indlæggelse.

- Nu er der kun spørgsmålet om computeren tilbage. Det er af væsentlig betydning for efterforskningen, at der bliver givet tilladelse til at gennemgå den, siger anklageren.

Spørgsmål

Thorvald:

Er det en ændring i forhold til de første 4 uger -fra uagtsomt manddrab til manddrab ?

Svar:

@Thorvald: Det er rigtigt, ja. Og det er det, anklageren gik efter.

Mentalundersøgelse skal vise, om Peter Madsen var sindssyg

- Mentalundersøgelsen skal dels klarlægge, i tilfælde af domfældelse, om Peter Madsen var sindssyg på gerningstidspunktet. Statsadvokaten i København har også bedt om en vurdering, om han i givet fald er så farlig, at han skal idømmes en forvaringsstraf, siger anklager Jacob Buch-Jepsen.

Peter Madsen kigger på anklageren.

- Det bør komme med i retsbogen, om Peter Madsen giver et samtykke, siger anklageren.

Forsvarer kærer afgørelse om fængsling

Forsvaret kærer afgørelsen om varetægtsfængsling - ligesom Betina Hald Engmark modsætter sig anmodningen om en mentalundersøgelse.

- Jeg kan konstatere, at det også handler om Peter Madsens farlighed, siger forsvareren.

Dommer: Peter Madsen vil kunne påvirke efterforskning

Peter Madsen er altså varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om, at han er skyldig i manddrab efter Straffelovens paragraf 237 - begrundet i, at han på fri fod vil kunne påvirke efterforskningen.

Der er en kort pause - det er fortsat ikke afgjort, om politiet må ransage Peter Madsens computer - eller om han skal mentalundersøges.

Spørgsmål

Søren:

Hvad er strafferammen for usømmelig omgang med lig?

Svar:

@Søren: Bøde til seks måneder. Og så er der en særlig paragraf - paragraf 88, hvorefter der i tilfælde af særligt skærpende omstændigheder kan være tale om en halv gang mere oveni straffen.

Peter Madsen fængsles

- Så er der spørgsmålet, om der fortsat er en begrundelse for varetægtsfængsling. Og ja, det mener jeg, at der er. Liget forsvandt, ubåden blev sænket, og der er skiftende forklaringer. Fristforlængen fastsættes til tredje oktober, lyder dommerens kendelse.

Dommer: Begrundet mistanke om drab

Dommeren mener, at mistankegrundlaget fra grundlovsforhøret fortsat er gældende. Samt at Peter Madsens forklaringer ikke hænger sammen med den fundne torso.

- Jeg mener, at der er en begrundet mistanke om, at Peter Madsen har gjort sig skyldig i manddrab, siger dommeren.

Anklager vil gennemgå computer

Både forsvarer og anklager er ved at være færdige med de afsluttende bemærkninger.

Anklageren beder retten om ret til at gennemgå Peter Madsens computer - at han ikke har samarbejdet.

Forsvareren siger modsat, at Peter Madsen er bundet af tavshedspligt og flere aftaler, han har underskrevet. Som ligger på computeren.

Forsvarer kræver Peter Madsen løsladt

Ja, Peter Madsen burde med det samme have ringet til myndighederne, men det gjorde han ikke. I stedet mente han, at det hele var slut for ham, opsummerer forsvareren.

- Men det er ikke nok med gisninger - det er ikke beviser, siger Betina Hald Engmark.

Hun kræver Peter Madsen løsladt - og mener ikke, at han på fri fod vil skade efterforskningen.

Forsvarer: Hvor er beviserne?

- Vi har ikke fået en eneste ny oplysning, der peger på, at Kim Walls død ikke skulle være en ulykke, siger Betina Hald Engmark.

Der er i stedet gennemgået en række vidneforklaringer, der alene fortæller om Peter Madsen som person.

- Og skaderne på liget er påført efter, hun er afgået ved døden, siger forsvareren.

- Der er ikke nye oplysninger, der tyder på, at min klient skal have dræbt Kim Wall. Min klient har erkendt usømmelig omgang med lig, men min klient har ikke erkendt at have påført Kim Wall de skader. Usømmelig omgang med lig har en straframme på seks måneder. Det kan ikke begrunde en varetægtsfængsling.

- Hvor er beviserne?

Intet foto af luge

Forsvarer Betina Hald Engmark protesterer - hun begærer i stedet sin klient løsladt.

- Man glemmer objektivitetsprincippet, siger Betina Hald Engmark. Hun mener, at politiet ikke har prioriteret de undersøgelser, der kan være til fordel for Peter Madsens forklaring.

- Bare et foto af den her luge har man ikke vedlagt i sagen, siger forsvareren.

Anklager: Er det russisk ubåd, der har parteret Kim Wall?

- Spørgsmålet er - hvis det ikke er Peter Madsen, der har parteret Kim Wall - hvem er det så? Er det en russisk ubåd, der har ligget på lur? Det er ikke sandsynligt, siger anklager Jakob Buch-Jepsen.

Han taler om Peter Madsens skiftende forklaringer, om andre vidneforklaringer. Om at Peter Madsen har kastet sin egen telefon ombord - at Kim Walls telefon også mangler. At saven er væk, den har Peter Madsen sikkert også kastet over overbord.

- Derfor anmoder jeg om, at Peter Madsen varetægtsfængslet efter påvirkningsrisikoen. Og ellers retshåndhævelsen, siger anklageren.

Anklager: Der er begrundet mistanke om, at Peter Madsen har slået Kim Wall ihjel

Han fortæller om en kvinde og en mand, der er alene på ubåden. At kvinden mistede livet. At der blev brugt en sav. Og at saven ikke er fundet.

- Der er begrundet mistanke om, at Peter Madsen har slået Kim Wall ihjel, og at han efterfølgende har parteret hende, opsummerer anklageren.

Han taler om Peter Madsens seksuelle præferancer. Om en meget begavet mand - men om en mand, der også har en meget mørk side. Om en mand, som anklagemyndigheden mener, skal gennemgå en mentalundersøgelse.

Retsmøde når de afsluttende bemærkninger

- Så er vi kommet til de afsluttende bemærkninger, siger dommeren, og Peter Madsen sætter sig tilbage ved siden af sin forsvarer.

Anklageren begynder på sine afsluttende bemærkninger.

- Ja, høje ret, det har været en lang dag. Der har været ganske mange detaljer, men det handler om at tage helikopterblikket i brug, siger anklageren.

Forsvarer tillægger ikke vidneforklaringer værdi

Forsvareren fortsætter med at gennemgå vidneforklaringerne, som anklageren bragte på bane - og hvorfor hun mener, de ikke bør tillægges værdi.

Peter Madsen har igen placeret albuerne på bordet foran sig og krydset benene under stolen. Han kigger på forsvareren. Tilhørerne er begyndt at sidde uroligt.

Spørgsmål

Gravengaard:

Har Peter Madsen erkendt usømmelig omgang med lig?

Svar:

@Gravengaard: Det er et godt spørgsmål - for det er lidt kompliceret. Peter Madsen har forklaret, at han har lagt et bælte om Kim Wall og trukket hende op af ubåden - hvorefter han har 'begravet hende til søs'. Det er i sig selv et lovbrud - det er usømmelig omgang med lig. Men han nægter sig skyldig i den sigtelse, som politet har rejst - en sigtelse, der også omhandler partering.