Nyheder

50 skoler får kortere skoledage - se hvilke her

Skoler fra 29 kommuner deltager i Undervisningsministeriets forsøg, der skal løbe allerede fra i sommer og tre år frem.

Eleverne på 50 skoler fordelt over 29 af landets kommuner kan i de kommende tre skoleår se frem til kortere skoledage.

Forsøget med kortere skoledage blev annonceret af undervisningsministeriet tidligere på året, og nu er skolerne, der skal deltage i forsøget, blevet udvalgt. Se hvilke i bunden af artiklen.

De 50 skoler får lov til at vige fra folkeskoleloven for at skabe en mere fleksibel skoledag.

- Skolen og lærerne skal have den nødvendige frihed til at fokusere på den gode undervisning, som det hele jo handler om. Jeg har fået mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, der ønsker at tilpasse deres skoledag bedre til, hvordan det passer lokalt, siger  undervisningsminister Merete Riisager (LA) og uddyber: 

- Med dette forsøg tager vi første skridt til at indrette skoledagen bedre de steder, hvor der er et behov. Jeg glæder mig over den store interesse for at deltage.

I alt havde 75 skoler ansøgt om at deltage i forsøget, men heraf har de 25 altså fået et afslag. Det betyder også, at det kun er skoler i Jylland og i Øst- og Sydsjælland, der fra næste år, kan eksperimenterer med kortere skoledage.

Skoler vil have særlige profiler

De fleste ansøgninger fra de 50 skoler handler om at kunne give elever særlige forløb i fagundervisningen - både for fagligt svage elever og for de fagligt dygtige elever. Andre ansøgninger har fokus på at give skolerne en særlig profil, mens enkelte vil inddrage erhvervslivet mere og udvikle elevernes håndværksmæssige og innovative evner.

Skolerne er blevet udvalgt i undervisningsministeriet efter individuelle vurderinger af ansøgningerne.

En af de skoler, som har fået sin ansøgning godkendt, er Egtved Skole i Vejle Kommune.

- Vi forkorter skoledagene med to timer for alle elever i udskolingen, fordi vi mener, at vi kan lave en bedre skole på en anden måde. Timerne genplaceres for at styrke undervisningen i matematik. Vi deler alle elever op på hver årgang, og tilrettelæggerne undervisningen, så den passer dem bedst, så alle bliver så dygtige som muligt. Vi har lige ansat en ekstra matematiklærer, for vi havde havde satset på, at vi fik godkendt ansøgningen, så jeg blev kisteglad, da jeg hørte det, siger skoleleder Villy Raahauge.

Med de kortere skoledage vil undervisningsministeren giver lidt mere fleksibilitet, til at lave en særlig og lokal indsats på skolerne. Video: Rasmus Friis Jensen

Begejstring blandt elever

De kortere skoledage i de største klasser på Egtved Skole vækker ikke kun begejstring hos ledelsen. Det gør den også blandt eleverne.

- Det vil give nogle fordele i forhold til det sociale i fritiden. Vi plejer at være meget trætte efter en hel uge, og vi orker ikke at lave noget efter skole. Før i tiden var vi meget sammen i fritiden, og det har vi været meget lidt, siden reformen kom. Det tror jeg, at vi kommer til nu. Jeg tror også, at vi kommer til at lære noget mere, fordi vi vil være mere friske i undervisningen, siger Niklas Vistisen, der går i 7. klasse på Egtved Skole.

Forsøget med kortere skoledage træder i kraft allerede fra næste skoleår 2017/18 og løber tre år frem til og med skoleåret 2019/20.

Forsøget vil blive evalueret af undervisningsministeriet efter to år, hvorefter der vil blive taget stilling til, om de kortere skoledage kan blive permanente.