Nyheder

Totalkredit får millionbøde for at vildlede kunderne

Realkreditinstituttet lovede kunder faste ydelser på realkreditlån, men hævede dem alligevel sammen med bidragssatserne.

Totalkredit, som ejes af landets største boligudlåner, Nykredit, har torsdag fået en bøde på en million kroner i Københavns Byret for at vildlede kunderne.

Hvad er bidragssatserne?

- En bidragssats er et gebyr, som realkreditinstitutter tager for at forvalte boliglån.

- Bidragssatser er altså ikke afhængig af renten på lånet.

- Bidragssatserne går til at betale for administration af lånet og til at dække ind for den risiko, der er ved at låne penge ud, hvis skyldneren nu ikke kan betale tilbage.

- Bidragssatsen beregnes af restgælden.

- Hvor meget man skal betale, afhænger blandt andet af lånetype, hvor stort lånet er, og om der betales afdrag på lånet.

Kilder: Totalkredit, Mybanker, Realkreditrådet

Realkreditinstituttet havde i nogle produktbeskrivelser formuleret, at boliglån med fast rente ville have en fast og på forhånd kendt ydelse gennem hele lånets levetid.

Sådan skulle det dog ikke gå for Totalkredits kunder, for da bidragssatserne sidste år blev hævet, fulgte ydelsen med op.

- Vi er ærgerlige over denne sag. Vi har kun interesse i at oplyse så præcist som muligt om vores produkter. Det har vi ikke gjort i denne sag. Det beklager vi og accepterer rettens afgørelse, siger direktør i Totalkredit, Camilla Holm, i en pressemeddelelse.

Usikker betydning for kunder

Det var forbrugerombudsmanden, som oprindeligt politianmeldte Totalkredit efter en stribe klager fra kunder over gebyr-forhøjelserne.

Med straffesagen er der dog ikke taget stilling til, om kunderne, der er blevet ramt af de højere bidragssatser, kan få glæde af dommen.

- Straffesagen fastslår, at realkreditinstitutter og virksomheder i det hele taget ikke må nøjes med at give os forbrugere de gode oplysninger om produktet, men skal give den fulde sandhed, når de markedsfører deres produkter, siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen

Hævede ydelserne, men gav lånerådgivning

Ved fastsættelsen af Totalkredits millionbøde lagde Københavns Byret blandt andet vægt på, at Totalkredit er et af de største realkreditinstitutter på det danske marked, at produktbeskrivelserne lå på Totalkredits hjemmeside i en længere årrække, og at der fandt bidragsforhøjelser sted, uden at det gav anledning til at oplyse om stigningerne i produktarkene.

Forbrugerombudsmanden havde sin oprindelige procedure henvist til bøder i andre lignende sager og nåede frem til, at en bøde på mellem 1,6 millioner kroner og 3,5 millioner kroner ville være passende.

- På markedsføringslovens område, der er vi ikke forvendt med høje bøder, så det eneste eksempel vi har tidligere på bøder, der lyder på millionbeløb, er for nogle meget grove vildledninger af forbrugerne, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Totalkredit endte med at slippe med én million kroner, fordi byretten lagde vægt på, at alle produktark blev efterfulgt af personlig lånerådgivning, hvormed kunder formentlig er blevet oplyst om at bidraget kunne forhøjes, inden der blev skrevet under på realkreditlån.

- Da vi selv blev opmærksomme på fejlen i marts sidste år, rettede vi den med det samme. Nu betaler vi naturligvis den bøde, vi har modtaget, og betragter sagen som afsluttet, siger Camilla Holm.