Nyheder

Løkke om problemer hos Skat: - Vi har alle et ansvar for vores beslutninger

Statsministeren er ikke bekymret for en undersøgelse af Skat. Han mener dog, at tilliden bedst genoprettes ved at se fremad.

Lars Løkke Rasmussen går ikke og bider negle med udsigten til, at flere af Venstres nuværende ministre kan blive inddraget i en kommende undersøgelse af Skat.

Det siger han til TV 2 efter spørgetimen med statsministeren tirsdag eftermiddag.

- Jeg er overhovedet ikke bekymret over andet, end at hvis det, at man nu kigger i bakspejlet, forhindrer, at man får brugt tid nok på at kigge ud af forruden, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren mener, at tilliden til Skat bedst genoprettes ved at se fremad og fremhæver, at regeringen har besluttet tilføre Skat omkring syv milliarder kroner ekstra frem mod 2020.

V-ministre kan stå for skud

Venstre har ind til mandag ikke været klar til at nedsætte en kommission, men efter udmeldingen fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet erklærer regeringen sig åben over for det.

Lars Løkke Rasmussen mener dog, det er alt for tidligt at svare på, om tidligere skatteministre som eksempelvis Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen står for skud.

- Nu skal vi først finde ud af, hvilke fadæser der skal fokuseres på, og så kan vi konkludere, når kommissionen er færdig. Og det bliver måske om nogle år, siger Lars Løkke Rasmussen.

Kristian Jensen erkender fejl

Finansminister Kristian Jensen har tirsdag erkendt, at arbejdet med et nyt inddrivelsessystem hos Skat gik for hurtigt, da han var skatteminister fra 2004 til 2010.

Som led i den såkaldte Strukturreform med virkning fra 2007 blev det besluttet at samle inddrivelsen af gæld hos staten i stedet for som tidligere hos kommunerne. Men det ny system kaldet EFI virkede ikke de første mange år, og da det blev taget i brug i 2013 under Holger K. Nielsen (SF), var der så mange fejl, at det to år senere blev lukket ned.

Lars Løkke Rasmussen, der som indenrigs- og sundhedsminister frem til 2007 var hovedarkitekten bag Strukturreformen, siger om egen rolle:

- Vi har alle sammen et ansvar, det siger sig selv.

Så du erkender, at Strukturreformen, du har sået i spidsen for, også er medskyldig i, at det har stået så galt til hos Skat det sidste årti?

- Det er med al respekt en meget firkantet måde at spørge, og det er derfor, det er fint nok, vi nu får en undersøgelseskommission, så vi får et ordentligt fokus. Jeg abonnerer ikke på, at alt i Skat er en skandale, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mette F afviser at kommentere røde ministres rolle

Det er dog langt fra kun Venstre-folk, der har haft det øverste ansvar for Skat siden 2010, hvor Troels Lund Poulsen tog over for Kristian Jensen.

SF’s Holger K. Nielsen og Jonas Dahl var skatteministre i perioden 2012 til 2014, og inden da var det den forhenværende SF’er og nuværende afdelingschef hos Socialdemokratiet Thor Möger Pedersen, der sad på posten.

Fra 2014 til 2015 har også Morten Østergaard (R) og Benny Engelbrecht (S) været skatteministre, og derfor kan mange partier komme i spil, hvis et egentligt politisk ansvar bliver placeret.

Hos Socialdemokratiet vil formand Mette Frederiksen dog ikke svare på, hvad det bør have af konsekvenser, hvis en undersøgelse af Skat viser, at røde ministre har haft et ansvar for problemerne.

- Det vil være helt forkert rækkefølge at drage konklusioner, før kommissionen er færdig, siger Mette Frederiksen.

Hvis det bliver nedsat en skattekommission, vil den langt fra være den første omhandlende Skat. Tidligere har der været undersøgelser af blandt andet Helle Thorning-Schmidts skattesag og TDC's skattefradrag. 

Overblik: Her er Skats møgsager

 1. 2017

  1. Skat nedlægges og deles i syv

   Regeringen har besluttet at nedlægge Skat, som vi kender det. I stedet vil regeringen oprette syv selvstændige styrelser med hver sin del af de arbejdsopgaver, som Skat udfører i dag.

   De syv styrelser skal fordeles over hele landet med hver sin direktør, der refererer til ministeriet.

  2. Skat eftergiver milliarder

   Skat opgiver at inddrive gæld for omkring seks milliarder kroner, som der ikke er udsigt til at få ind. Det drejer sig om mindre gældsposter hos almindelige danskere, der ikke er over 1000 kroner. Det kan for eksempel være biblioteksbøder, parkeringsbøder eller lignende.

  3. Folketinget vil have undersøgelseskommission

   Et flertal i Folketinget beslutter at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge de mange møgsager, der har plaget Skat i 10 år.

   Den uafhængige undersøgelseskommission skal undersøge, om der er grundlag for at drage nogen til ansvar for svigt i Skat. Kommissionen skal samtidigt komme med bud på, hvor tingene kan gøres anderledes i fremtiden.

  4. Danskerne skylder næsten 100 milliarder kroner

   En analyse fra PwC viste i april 2017, at danskerne samlet skylder Skat omkring 98 milliarder kroner. Et tal, der er vokset meget, siden september 2015, hvor den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) blev stoppet.

    

   Det er dog langt fra al gæld, der kan inddrives, og Skat skelner mellem inddrivelig og ikke-indrivelig gæld.

    

   I analysen fra april konkluderes det, at det realistiske tilgodehavende har en værdi på omkring 20 milliarder kroner. Det er 13 milliarder kroner lavere end den seneste opgørelse, men ifølge Skatteministeriet er det forkert, når flere medier har skrevet, at Skat har opgivet at inddrive gæld for 80 milliarder kroner.

    

   Nedjusteringen af størrelsen på det realistiske tilgodehavende skyldes ifølge Skatteministeriet en mere finmasket regnskabsteknisk opgørelse og ikke, at Skat har opgivet at inddrive gæld.

 2. 2016

  1. Svag regnskabsforvaltning

   I september 2016 revser Statsrevisorerne Skat for ottende år i træk.

    

   Skats regnskabsforvaltning er fortsat så svag og utilstrækkelig, at der er risiko for tab for staten. Der er også risiko for, at opkrævningen af skat fra borgere og virksomheder er sket på et ukorrekt grundlag, skriver Statsrevisorerne.

 3. 2015

  1. Skrottet it-system

   Skat stopper i begyndelsen af september 2015 den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem).

    

   EFI har tilsyneladende både glemt at opkræve gæld og opkrævet forældet gæld. EFI rummer så mange fejl, at en rapport anbefaler helt at skrotte det milliarddyre system.

    

   EFI's kollaps har medført, at Skat inddriver danskernes gæld til det offentlige delvist manuelt, indtil man har fundet en anden løsning. Det har fået gælden til at eksplodere til 92 milliarder kroner.

    

   Skyldnere kan ikke længere få faste afdragsordninger. Sagsbehandlingstiden trækker ud langt over det rimelige.

    

   Desuden er det stort set umuligt at få tilsendt opgørelser over borgernes skattegæld. Det siger advokater, revisorer og gældsrådgivere ifølge Berlingske.

 4. 2015

  1. Svindel med udbytteskat

   Skat anmelder i slutningen af august 2015 skattesnyd for omkring 6,2 milliarder kroner til Bagmandspolitiet.

    

   Svindlen skal være sket i forbindelse med udbetaling af aktieudbytter. Siden har Skat flere gange opjusteret beløbet, som nu er oppe på 12,3 milliarder kroner.

  2. Skat ignorerer dansk skattely i Schweiz

   En opsigtsvækkende sag oprulles, da et internationalt konsortium af journalister afslører, at den multinationale bank HSBC i 2007 havde skjult 666 milliarder kroner for private kunder i deres schweiziske afdeling.

    

   Oplysningerne blev lækket tilbage i 2009, da en tidligere it-medarbejder i banken kopierede data og dokumenter og overdrog dem til myndighederne.

    

   Men selvom Skat var klar over, at listen med potentielle skattesyndere eksisterede, undlod man i seks år at bede om at få den udleveret. Det til trods for, at myndigheder i lande som Belgien, Frankrig, Storbritannien og Grækenland i samme periode inddrog restskat for et større milliardbeløb. 

    

   Ifølge Politiken havde 314 kunder med tilknytning til Danmark placeret 4,8 milliarder kroner i HSBC i årene 2005-2007.

 5. 2014

  1. Hård kritik af Skat i Kasi-sag

   Seks medarbejdere i Skat bliver i 2013 genstand for en intern disciplinær undersøgelse i en sag om håndtering af en række private kontrolsager.  

    

   Sagen afsluttes i september året efter, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser, og at den ene af forseelserne angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".

    

   Blandt de krænkede er fotomodellen Camilla Vest og erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen, der blev hovedrig ved at distribuere Pandora-smykker i Tyskland. 

    

   Samlet set bliver der derfor tildelt fire disciplinære sanktioner; en advarsel, en irettesættelse og to sanktioner skærpes, idet to personer bliver overført til andet arbejde.

    

   I 2013 sendte Skat en personlig undskyldning til Jesper Nielsen, hvor man blandt andet kaldte behandlingen af ham for stærkt kritisabel, ulovlig og helt utilstedelig.

 6. 2013

  1. Mange fejlagtige ejendomsvurderinger

   Ifølge Rigsrevisionen stemte Skats vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke overens med de priser, som husene blev handlet til.

    

   Rigsrevisionen kritiserer, at Skatteministeriet har været vidende om problemer med ejendomsvurderingerne siden 2007 uden at gribe ind.

    

   De fejlbehæftede ejendomsvurderinger ventes ifølge Politiken at løbe op i omkring ni milliarder kroner, når boligejere i 2019 skal kompenseres for at have betalt for meget i ejendomsskat.

 7. 2010

  1. Helle Thorning-Schmidts skattesag

   BT skriver i juni 2010, at den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock, ikke betaler skat i Danmark, men i Schweiz, hvor han arbejder.

    

   I september samme år konkluderer Skat efter at have undersøgt sagen, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark.

    

   Syv dage før Folketingsvalget i 2011 offentliggør BT afgørelsen i Thorning-Kinnock-parrets skattesag. Det får daværende skatteminister Thor Möger Pedersen (tidligere SF) til at bede om en redegørelse fra henholdsvis sin departementchef i Skat, Peter Loft, og direktør for Skat i København Erling Andersen.

    

   De to redegørelser tegner et modstridende billede af forløbet, og der opstår mistanke om, at Peter Loft og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) forsøgte at påvirke skattesagen.

 8. 2005

  1. Det nuværende Skat dannes ved en stor fusion mellem 273 kommunale skatteforvaltninger og otte Told & Skatteområder.

   Det skaber en samlet virksomhed med cirka 10.000 medarbejdere. Antallet af medarbejdere er siden faldet til omkring 6000.