Nyheder

Minister om voksende eksamenssnyd: - En venlig henstilling er ikke nok

Flere og flere danske gymnasieelever misbruger internettet til snyd under eksamen. Undervisningsminister Merete Riisager vil kigge på problemet.

Snyd under gymnasieeksaminerne er efterhånden et velkendt fænomen iblandt landets gymnasieelever. Det er i hvert fald det billede, som en rundspørge foretaget af TV 2 blandt mere end 1.100 elever på STX, HHX, HTX og HF tegner.

Rundspørgen viser, at 6,5 procent af eleverne har snydt ved en skriftlig eksamen i gymnasiet, mens 40 procent opfatter det som ’nemt’ at snyde til eksamen.

Samtidig siger 12 rektorer til TV 2, at de oplever snyd under eksamen som et stigende problem og peger på, at internetadgang kan være en fristelse, der er svær at modstå for eleverne.

Det vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) nu gøre noget ved.

- Når der er så meget snyd, som der berettes om, er det faktisk fuldstændig undergravende for den måde, vi forstår uddannelse på. Vi skal have strammet op, siger undervisningsminister Merete Riisager til TV 2.

Mindre netadgang og hårdere sanktioner

Hun fortæller, at regeringen med den gymnasiereform, der træder i kraft i skoleåret 2017/2018, også kigger på at forebygge eksamenssnyd ude på ungdomsuddannelserne.

Her vil man både kigge på, hvordan netadgangen til eksaminerne kan begrænses, men også hvordan snyderne skal sanktioneres.

- Vi skal til at kigge på, hvilke sanktioner de har brug for ude på gymnasierne. Det duer jo ikke, at man kan blive udskrevet af et gymnasium, fordi man ikke deltager i timerne, men hvis man snyder, får man bare en venlig henstilling om, at det ikke er en god idé, siger Merete Riisager.

Men regeringen har allerede gjort noget for at mindske risikoen for at snyde til eksamen, fortæller hun.

- Vi kigger eksamensopgaver igennem lige nu og ser, om der er noget, der skal ændres. Eksempelvis har vi sørget for, at der er færre af de såkaldte 24-timers eksamensformer, men det kan også godt være, at der skal være nogle eksaminer, hvor vi helt fjerner adgangen til internettet, siger hun og tilføjer:

- Teknologi er jo fantastisk, men hvis man misbruger det, så eksaminerer man ikke eleverne i det, de kan og har forstået, men derimod det de er i stand til at hente på internettet. Og det har aldrig været meningen med eksamen.

Gymnasielærer: Et massivt problem

TV 2 har i de seneste dage kunnet fortælle om firmaer og privatpersoner, der specialiserer sig i at lave gymnasieelevers eksamensopgaver mod betaling, mens elever beretter om den nemme adgang til snyd på internettet.

Julian Tosev, der er matematiklærer på Herlev Gymnasium, har selv overvåget internettet under tidligere eksaminer på gymnasiet, og han fandt ud af, at en del elever snød.

Han ser fænomenet som et massivt, voksende problem, der kan få store konsekvenser.

- Det handler om, at de elever, der snyder, får en højere karakter og dermed kan komme ind på lidt bedre uddannelser. Dermed bliver alle de ærlige elever skubbet lidt ned i systemet. Derfor er jeg bange for, at der ikke længere vil være tiltro til de karakterer, der kommer ud fra gymnasiet, siger Julian Tosev til TV 2.

- Lad dem gå et helt år om

Men selvom internetadgangen til eksaminerne gør det lettere at snyde, anser formanden for Danske Gymnasier – rektorernes forening – Anne-Birgitte Rasmussen det for vigtigt, at de danske gymnasieelever får lov at bruge internettet under deres eksaminering.

- Vi er nødt til at sikre, at de unge mennesker kan gå på nettet, fordi de skal blive dygtige til at begå sig ude i den virkelige verden, hvor de kan gå på nettet. Så de skal kunne bruge det under eksamen, men samtidig skal vi også sikre, at eleverne ikke gør noget, de ikke må.

Hun er dog enig med undervisningsministeren i, at der skal kigges på området. Særligt straffen for at snyde til eksamen bør sættes op, siger hun.

- Det er vigtigt, at det er deres eget produkt, de laver. Jeg ønsker mig, at de for eksempel taber alle de eksamener, de er oppe til på det pågældende tidspunkt, så de skal gå et helt år om, eller at de for eksempel får karakteren -3. Altså nogle skrappe, tydelige sanktioner overfor de elever, der snyder.