Nyheder

Bander hvidvasker millioner i fængslerne: Nu indføres forbud som modsvar

Forbud mod kontanter i danske fængsler. Kriminelle skal ikke have mulighed for at gemme eller hvidvaske penge.

For at bekæmpe muligheden for hvidvaskning af penge i landets fængsler bliver der til sommer indført et forbud mod kontantindbetalinger i de store, lukkede fængsler.

Med et forbud mod kontantindbetalinger bliver det lettere at følge pengestrømmen ind og ud ad fængslerne.

- Det bliver sværere at komme af med sorte penge. Kontanter blandt kriminelle har ofte forbindelse til kriminalitet. Grundet den risiko bør man derfor være ekstra opmærksom på, hvor pengene kommer fra, siger Thorkild Fogde, der er direktør i Kriminalforsorgen.

I dag er det som udgangspunkt lovligt at indbetale kontanter til venner og pårørende, der sidder i fængsel. Det betyder i praksis, at der i visse tilfælde kan indgå ret store kontantbeløb på indsattes konti i fængslerne, inden pengene udbetales til de indsatte – for eksempel i forbindelse med løsladelse.

Justitsministeren vil stramme op

Justitsminister Søren Pape Poulsen fortæller, at det kan øge risikoen for, at ulovlige penge finder vej ind i fængslerne.

- Der er risiko for, at personer i de kriminelle miljøer udnytter deres kammeraters fængselsafsoning til at skjule penge, som de ikke er kommet redeligt til. Derfor strammer vi nu op med et forbud mod kontantindbetaling i de lukkede fængsler og i Københavns Fængsler. 

Direktør for Kriminalforsorgen, Thorkild Fogde er enig og fortæller, at der hvert år er tale om flere tusinde kroner, der bliver sat ind på de indsattes konti.

- Kontanter ’lugter’ jo ikke, som man plejer at sige. Man kan ikke se, hvor de kommer fra.

Svært for personalet at håndtere kontanter 

Der er flere fordele ved forbuddet mod kontantindbetalinger. For det første er det som udgangspunkt nemmere at følge pengestrømme, der foregår elektronisk, og for det andet vil det forenkle administrationen, hvis de ansatte i kriminalforsorgen kun skal håndtere én indbetalingsmåde. Endelig vil personalet blive frigjort fra den ikke ubetydelige opgave, som modtagelse og håndtering af kontanter til de mange skiftende indsatte i fængsler indebærer. 

- Det er vanskeligt for personalet at håndtere så mange penge, som der kommer ind, fortæller Thorkild Fogde.

Samtidig kan kontanter i landets fængsler være med til at skabe uro og konflikter.

- Nogle af de indsatte har svært ved at kende forskel på dit og mit. Med kontanter er der en risiko for, at der kan opstå interne røverier i fængslerne, fortæller Thorkild Fogde.

 I de lukkede fængsler og Københavns Fængsler fungerer de indsattes fængselsøkonomi ved køb af madvarer og lignende kontantløst allerede i dag, og disse institutioner vil derfor kunne iværksætte forbuddet mod kontantindbetaling, så snart bekendtgørelsen på området er ændret. Dette vil ske inden sommer.

- Vi starter med at indføre forbud mod kontanter i de store, lukkede fængsler, fortæller Thorkild Fogde.

I de mindre arresthuse og i de åbne fængsler er ordningerne for de indsattes økonomi anderledes, og kriminalforsorgen iværksætter derfor en kortlægning for at undersøge, hvordan kontantmængden også her kan begrænses yderligere. Det skal i den forbindelse også undersøges, om der er behov for skærpede regler om elektroniske indbetalingsgrænser og maksimumbeløb på konti tilhørende indsatte i kriminalforsorgens forskellige institutioner. 

- I fase to bliver vi nødt til at kigge nærmere på også de elektroniske overførsler. Selv når pengesporet kan følges tilbage, kan man diskutere, hvor mange penge det skal være lovligt at overføre. Vi kan diskutere, hvor mange krav, der skal stilles til bankerne, forklarer Thorkild Fogde.

Må ikke spænde ben for bedsteforældre

Direktør for Kriminalforsorgen, Thorkild Fogde, fortæller, at man med indførslen af kontantforbuddet skal være forsigtig med ikke at ramme en eventuel bedsteforælder, der ønsker at hjælpe sit indsatte barnebarn økonomisk.

- Vi skal blive bedre til at sørge for, at indbetalinger på indsattes konti skal ske med hvide penge, og at der ikke kommer sorte penge ind.