Nyheder

OVERBLIK: Danskerne har lang ferie og korte arbejdsuger

Finansministeriet har sammenlignet danskernes arbejdstids med 22 vestlige lande.

Danskerne falder bagud i arbejdstid sammenlignet med 22 vestlige lande, viser en analyse fra Finansministeriet. 

Her er nogle af de centrale konklusioner i rapporten:

  • Danmark ligger omtrent midt i feltet målt på de samlede arbejdstimer per 15-64-årig. I 2002 lå vi på en 6. plads. I dag ligger vi på en 13. plads. 
  • Befolkninger i lande som Sverige, Tyskland og Norge arbejder samlet set mere end os.
  • Danskerne er blandt de befolkninger, som har allerflest ferie- og helligdage. Kun tre af de 22 lande har flere ferie- og helligdage end danskerne. Frankrig topper listen.
  • Danskerne har en relativt lav ugentlig arbejdstid sammenlignet med de andre lande. Den er dog lidt længere end svenskernes og italienernes.
  • Analysen kæder den lave arbejdstid sammen med, at Danmark er et af de rigeste lande i verden. Det betyder, at folk i stedet for mere i løn i stedet prioriterer at få mere fri.
  • Analysen kæder samtidig den "forholdsvist lave gennemsnitlige arbejdstid" på det danske arbejdsmarked sammen med marginalbeskatningen. 
  • Det er især topskatten for de højtlønnede, som ligger i den høje ende blandt OECD-landene, hedder det i analysen. 
  • For lav- og mellemindkomsterne ligger marginalskatten omtrent i midten sammenlignet med andre OECD-lande.

Kilde: Finansministeriets økonomiske analyse "Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv".