Kronprinsessen besøger danskstøttede kvinder i Bangladesh: - Før kunne jeg ikke købe mad til mine børn

Kronprinsesse Mary og udviklingsminister Ulla Tørnæs er lige nu i Bangladesh, hvor danske penge fremmer ligestillingen.

Det krævede både en helikopter og en køretur i bil, da Kronprinsessen, ministeren og den danske delegation i dag skulle fra hovedstaden Dhaka til byen Rakudia. Og det er netop en af baggrundene for de danske projekter i Bangladesh. 

Målet for dagens tur, byen Rakudia, ligger nemlig i et fattigt og forholdsvist isoleret område, og det er det, projekter for 20 millioner danske kroner skal lave om på.

- Før jeg kom med i projektet, kunne jeg ikke altid betale for mine børns skolegang til tiden. Jeg havde heller ikke råd til at købe næringsrig mad til mine børn, men kan jeg nu, fortæller Konika Begum, en af kvinderne i projektet.

Markskoler styrker kvinderne

Pengene til projektet kommer fra den danske klimapulje. De går blandt andet til at bygge veje, der ligger så højt, at de ikke oversvømmes under monsunen, og dermed afskærer regionen.

Samtidig skal kvinderne i området styrkes. Det sker blandt andet på en af de danskstøttede markskoler, som ministeren og kronprinsessen besøgte i dag. 

Her bliver kvinderne undervist gratis to formiddage om ugen. De lærer, hvordan de bliver mere selvbevidste og kan stå stærkere. Både overfor købere af deres hjemmedyrkede afgrøder og overfor deres mænd, som traditionelt i Bangladesh har haft råderetten over husholdningens penge. 

- Det har uendelig stor betydning for dem. Det giver dem en selvtillid og en tro på, at de kan endnu mere, som gør dem mere ligestillede i deres familie og giver dem en stemme i lokalsamfundet, fortalte kronprinsesse Mary efter at have talt med flere af kvinderne på skolen.  

Stor taknemmelighed

Kronprinsessen blev vist rundt i en af kvindernes hus, og her var der meget stor taknemmelig over det danske projekt og ikke mindst besøget. 

- Når de, der har hjulpet os så meget, er på besøg her i mit hus, så er det et meget stort øjeblik for mig, fortæller Konika Begum.

Foruden klimasikring af veje og markskoler går de danske penge i Bangladesh til at sikre vandposter, toiletter og latriner mod oversvømmelser.

En del af pengene går også til nye toiletter med særlig adgang for kvinder og seksualundervisning, der skal lære piger om hygiejne i forbindelse med menstruation.

Det danske besøg i Bangladesh slutter torsdag.