Test dig selv: Kan du huske disse 30 billeder?

Svækket hukommelse er ofte et af de første tegn på demens. Denne test kan give et praj om, hvor godt du husker - men ikke stille en diagnose.

Vi kender alle til at glemme ting i farten, men hvis man har mere end almindeligt svært ved at huske ting, kan det være et tegn på demens.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på hukommelsen - især når den svigter.

TV 2 bringer her i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens en husketest, som kan give et fingerpeg om, hvordan din hukommelse har det.

Testen er ikke videnskabelig og kan ikke endegyldigt fortælle, om man lider af demens. Men den kan give en indikation på, hvordan hukommelsen fungerer.

OM HUSKETESTEN

Testen er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) med det formål at sætte fokus på hukommelse.

Den kan give et fingerpeg om, hvordan din hukommelse har det. Den er ikke videnskabeligt valideret og kan IKKE erstatte et besøg hos lægen.

Testen er afprøvet på knap 800 personer i alderen 4 til 86 år. Personer, der oplyste at have hukommelsesbesvær, blev sorteret fra.

95 ud af 100 personer genkendte mellem 25 og 30 billeder.

Kun 5 ud af 100 genkendte 24 eller færre.

Gør man sig umage, men alligevel kun kan genkende 24 eller færre, bør man overveje, hvad årsagen kan være.

Kilde: NVD.

Det forklarer Kasper Jørgensen, der er neuropsykologisk fagkonsulent hos Nationalt Videnscenter for Demens.

- Hukommelsesbesvær og indlæringsbesvær er kernesymptomer på demens, fordi det ofte starter i det område i hjernen, som vi bruger til at huske med. Derfor vil det mange gange også være et af de første symptomer, siger Kasper Jørgensen.

Test din hukommelse

Sådan tester du din hukommelse:

Du vil først se 30 billeder. Husk dem, så du senere kan genkende dem.

Derefter vil du se fire billeder ad gangen. Du skal trykke på det billede, du har set tidligere.

Har jeg demens, hvis jeg husker dårligt?

Han understreger dog, at vi alle glemmer små ting. Kan man ikke huske, hvor man lagde brillerne eller nøgler, skal man altså ikke være bekymret.

- Klarer man hukommelsestesten dårligt, skal man først og fremmest tænke på, at der kan være mange årsager. Det nærliggende er, at man ikke har været særlig koncentreret og fået indlært billederne ordentligt. Dernæst kan det skyldes søvnmangel, stress eller noget helt tredje, forklarer Kasper Jørgensen.

Oplever man over en længere periode, at ens hukommelse er blevet væsentligt ringere, kan det dog være en god idé at drøfte det med lægen.

Hvad er demens?

Demens er en samlet betegnelse for en række symptomer, der viser sig, når hjernen bliver svækket af sygdom.

Flere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens.

Cirka 87.000 har demens herhjemme, heraf er knap 3000 under 65 år.

Hver dag får 20-25 personer i Danmark stillet en demensdiagnose.

Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Man ved ikke, hvorfor demens opstår, men det skyldes altid sygelige forandringer i hjernen.

TV 2 sætter i hele uge 36 fokus på demens med overskriften 'Husk livet'.

- Det kan være svært at skelne mellem almindelig forvirring og demens. Og tit er det de pårørende, der bemærker, hvis hukommelsen bliver markant svækket, fordi der også sker noget med selvindsigten, når man er ramt af demens, siger Kasper Jørgensen.

Kan man have demens og huske godt?

Selvom hukommelsesbesvær ofte er et af de første symptomer på demens, kan demenssygdomme også vise sig ved andre symptomer som markante ændringer i adfærden eller problemer med sproget.

Derfor kan man heller ikke bruge et godt resultat i hukommelsestesten til at udelukke demens.

- Det er vigtigt at understrege, at der på ingen måde er tale om en diagnostisk test, og at hukommelsesbesvær i de fleste tilfælde vil skyldes noget andet end demens, forklarer Kasper Jørgensen.

Klarer man testen dårligt, kan man med fordel prøve den på et senere tidspunkt. Men vent et døgns tid - ellers vil testen muligvis opleves endnu sværere, da man nu har set alle billederne og formentlig vil blande dem sammen.