Nyheder

Flertal udenom regeringen afsætter millioner til offentlig transport

Flertal udenom regeringen afsætter millioner til offentlig transport.

Et flertal uden om regeringen har aftalt at afsætte 762 millioner kroner over to år til den kollektive trafik. Det er partierne bag forliget 'Bedre og Billigere Offentlig Transport', nemlig Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale og SF. 

Pengene skal blandt andet gå til 'en avanceret busløsning i Aalborg og afbødning af takststigninger på Sjælland'.

Penge stammer fra gammel aftale

Det oplyser Socialdemokratiet. Der er pressemøde om aftalen klokken 10 fredag formiddag. Pengene i forliget stammer fra en aftale, som partierne indgik i 2012. 

Der blev oprettet en pulje til at styrke den kollektive trafik. Det var som en slags plaster på såret, da SRSF-regeringen droppede planerne om at lægge en betalingsring om København. Pengene kom fra, at regeringen stoppede det, den betegnede som 'uhensigtsmæssig' brug af regler om registreringsafgift for demo- og leasingbiler.

Det skal pengene bruges på

100 millioner kroner skal bruges til en cykelpulje, der skal fremme cyklisme i alle landets 98 kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at skabe flere supercykelstier.

Det glæder transport og landdistriktsordfører fra SF, Karsten Hønge:

- Det er vigtigt for SF, at vi er blevet enige om en bred indsats for cyklister. Med aftalen sikrer vi, at kommunerne, som bedst kender de lokale udfordringer, får en chance for at give forholdene for cyklister et løft, siger transport og landdistriktsordfører Karsten Hønge, SF.

Buspulje til Aalborg og hovedstaden

Der sættes også penge af til en buspulje i Aalborg og hovedstaden. Forligskredsen opretter en 2-årig buspulje, hvor der afsættes 195 millioner kroner i 2017. Derudover afsættes yderligere 200 millioner kroner i 2018, der skal gå til +Bus i Aalborg, hvor staten yder et tilskud svarende til statens procentdel i det oprindelige letbaneprojekt. 

Herudover skal 100 millioner kroner gå til en række nye S-busliner i hovedstaden efter nærmere aftale med Movia. Den resterende del af puljen er det endnu ikke klart, hvad skal gå til, men det kan være til eksempelvis pendlerbusser, BRT-løsninger, busfremkommelighed, cykelmedtagning i busser og fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer. 

Letbane i Aarhus

Der sættes også 40 millioner kroner af til en forundersøgelse af 2. etape af letbanen i Aarhus samt til en undersøgelse af mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand, der kobler letbanen op på regionaltog, fjerntog og busser.

Godt nyt til pendlere på Sjælland

Med pengepuljen sikres en kompensation til de pendlere, som bliver hårdest ramt af prisstigningen som følge af takstharmoniseringen på Sjælland. Konkret afsætter forligskredsen en ramme på 15 millioner kroner årligt i perioden 2017 til 2020, hvilket svarer til 60 millioner kroner. Penge skal afbøde prisstigninger på over 5 procent på pendlerkort til/fra København.

Det vil med andre ord betyde en håndsrækning til pendere, der bor i eksempelvis St. Heddinge, Klippinge og Hundested.

Bedre S-togsdrift i hvoedstadsområdet

Der bliver afsat 155 millioner kroner til at støtte vendespor ved Carlsberg Station, som er en forudsætning for 10 minutters drift på Frederikssundbanen. 

Derudover skal Herlev station flyttes, så der opnås et optimalt samspil med den kommende letbane og en ombygning af stationen i Hillerød.