Samfund

Ny stikprøve afslører fejl i næsten halvdelen af sager om energi-tilskud

Stikprøve viser blandt andet, at firmaer har søgt om tilskud for arbejde, som de ikke har udført.

En ny stikprøve fra Energistyrelsen viser, at der ikke er helt styr på den såkaldte Energispareordning. En ordning på 1,5 milliarder kroner, som vi alle er med til at betale over vores energiregning.

Ordningen er oprettet, så vi kan søge tilskud, når vi for eksempel laver energibesparende tiltag på vores huse. Stikprøvekontrollen afslører dog, at der er fejl i 43 procent af sagerne. Det er en stigning fra året før.

Ikke tale om en regnefejl

For et år siden fik Alan Hartvig og Hans-Christian Steensen isoleret deres huse af firmaet KLH Isolering, og umiddelbart var der ingenting i vejen med arbejdet.

Faktisk var både Alan Hartvig og Hans-Christian Steensen tilfredse med det arbejde, som de fik udført.

Men noget stemte ikke. KLH isolering havde indberettet, at de havde isoleret 82 kvadratmeter hulmur på Alan Hartvig og Hans-Christian Steensens huse, men ifølge energirådgiver Keen Nielsen er der kun 47,5 kvadratmeter, man reelt kan isolere på husene.

Keen Nielsen har svært ved at forestille sig, at der er tale om en regnefejl.

- Fejlen er for stor til at være ren fejlopmåling. Man har simpelthen regnet på at få et tilskud, som gør, at virksomheden tjener lidt bedre på det, siger energirådgiveren.  

Sådan fungerer Energispareordningen

 1. Hvem kan få tilskud?

  Meningen med tilskuddet er at bidrage til en samlet reduktion i danskernes energiforbrug. Derfor kan det søges af alle. Altså private boligejere, sommerhusejere, ejer- og andelsforeninger, virksomheder, landbrug og den offentlige sektor. 

 2. Hvad kan du få tilskud til?

  Du kan få tilskud til mange forskellige ting, men fælles for dem alle er, at de er med til at mindske det samlede energiniveau. 

  Du kan for eksempel få tilskud til: Isolering, vinduer og døre og solvarme. 

  Du kan se alle de ting, som du kan få tilskud til på energihjem.dk

 3. Så meget kan du få som privat forbruger

  Det er meget forskelligt, hvad du som privatforbruger kan få. Men beløbet beregnes ud fra, hvor mange kilowatt-timer (kWh) din energirenovering sparer pr. år. 

  Tilskuddet opgøres ud fra førsteårs besparelser. Det vil altså sige - jo større en besparelse - jo større tilskud. 

  Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at energiselsskaberne ikke giver samme størrelse tilskud. Der er stor forskel på, hvor mange penge du kan få fra selskab til selsskab. 

  Gennemsnitsprisen ligger på omkring 30 øre pr. sparet kWh. 

  Kilde: www.energihjem.dk

Hele samfundet bliver snydt 

Fordi Energispareordningen giver tilskud alt efter, hvor mange kvartmeter forbedring, der er tale om, så får KLH isolering derfor flere penge, end de er berettiget til.

- Man kan sige, at samfundet er blevet snydt. Der bliver mindre tilskud, og vi sparer ikke på energien, som er målsætningen i Danmark, siger Keen Nielsen.

Ifølge TV 2’s undersøgelser er der ikke blot tale om Alan Hartvig og Hans-Christian Steensens huse, der bliver omtalt i indslaget, men alle 50 huse på samme vej, som KLH har indberettet forkerte tal for.

Det betyder, at KLH har fået omkring 80.000 kr. i stedet for 45.000 i energitilskud fra den samlede pulje.

Flere sager afsløret

Sagen fra Virum er ikke enkeltstående. TV 2 tjekkede yderligere tre adresser, og på to af dem havde KLH indberettet over 23 procent for meget i forhold til virkeligheden.

Ifølge en række indberetninger, som TV 2 har fået aktindsigter i, så vurderer Keen Nielsen, at der er flere tilfælde med et urealistisk stort murareal, som er blevet indberegnet som isoleret.

Ifølge KLH’s bestyrelsesformand Jesper Mieritz, så er det ikke umuligt, at der kan være fejl i deres indberetninger:

- Vi har i dag det suverænt største firma med de suverænt fleste isoleringer per år. Jeg kan ikke udelukke, at der er enkelte tilfælde, hvor vi har begået fejl af faktisk karakter eller anden karakter. Det sker, når vi er så store, som vi er, siger Jesper Mieritz til TV 2.

Formanden nægter dog at udtale sig om de konkrete kritikpunkter.

Både Alan Hartvig og Hans-Christian Steensen føler sig snydt i sagerne og håber, at KLH tager det til sig.

- Jeg synes sgu da, at det er generende og irriterende. Som jeg sagde før, så vi er blevet snydt, siger Hans-Christian Steensen og tilføjer:

- Det må sgu gerne rokke ved deres samvittighed.