Oprør mod kønsopdelt svømning – nu kan det blive forbudt

Venstre i Aarhus har stillet forslag om at forbyde kønsopdelt svømning, som lige nu bliver praktiseret i Gellerupbadet.

I foråret 2016 fremlagde Venstre i Aarhus Kommune for første gang forslaget om at forbyde kønsopdelt svømning i kommunens svømmehaller, som det for eksempel er tilfældet i Gellerupbadet. Og nu er beslutningen så nået frem til beslutningsprocessen, hvor byrådet skal komme frem til en afgørelse.

Ifølge dagsorden til mødet onsdag, så er motivationen bag Venstres forslag, at ’gøre op med parallelsamfundet i vestbyen’.

Yderligere beskriver Venstre i deres oplæg, at ’det skal være slut med at tage misforstået hensyn til etniske kvinder. Børn og voksne skal lære, at det er fuldstændig naturligt at bade sammen uanset religiøs overbevisning. Derfor er det en bjørnetjeneste og ikke et integrationsmæssigt tiltag, når der opstilles særtilbud’.

Kvindeforeninger blomstrer

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken er meget utilfredse med Venstres forslag, da kvinderne i Gellerupbadet vil miste deres muligheder for at lære at svømme og gå til fritidsaktiviteter.

Samtidig har afdelingsbestyrelsen oplevet en positiv udvikling blandt kvinderne, siden den kønsopdelte svømning blev en mulighed:

- Vi ser fremgang i, at kvindeforeningerne blomstrer – også hos flere kvinder, som tidligere var isolerede, da mulighederne for dem var begrænsede. Nu er de mere aktive i foreningslivet og i fritiden. Det giver dem en indgangsvinkel til andre aktiviteter og foreningsarbejde, skriver Youssef Abdul Kader, der er formand i Brabrand Bolig Forening i Gellerupparken, i et åbent brev til byrådet.

Afstemning

Skal kønsopdelt svømning være lovligt?

Ophedet debat – og ikke kun i Danmark

Debatten omkring kønsopdelte svømmehaller er ikke ny i Danmark og har i de seneste år været omdrejningspunkt for stor uenighed. Men debatten er ikke enestående i Danmark.

Senest har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol netop bestemt, at en muslimsk familie fra Basel i Schweiz ikke kan nægte at sende deres døtre til skolesvømning med drenge.

Sagen startede efter, at et tyrkisk-schweizisk par mente, at schweiziske skolers praksis med at have svømning for begge køn samtidig var i strid med deres religiøse tro, og de derfor nægtede at sende deres døtre til skolens svømmetimer, hvor begge køn deltog.

Domstolen endte med at give myndighederne i Basel medhold i, at hensynet til social integration berettiger skolen til at afvise forældrenes anmodning om at få pigerne fritaget for svømmetimerne.

'Kvindesvømningens Venner i Gellerupbadet' vil ved byrådsmødet onsdag overrække cirka 3000 underskrifter til borgmester Jacob Bundsgaard, som er indsamlet via internet og underskriftlister.