Nyheder

Lovligt at kræve at samlevende forsørger hinanden

Tre par fik fri proces til retssag om gensidig forsørgerpligt for par, der bor sammen uden at være gift. 

Retten i Helsingør afviser kærestepars påstand om, at lov om gensidig forsørgerpligt var et brud på grundloven.

Tre kærestepar havde anlagt sag mod Beskæftigelsesministeriet og deres respektive kommuner. Men retten har altså valgt at frifinde.

Det var den daværende S-R-SF-regering, som ændrede loven, sådan at ugifte samlevende par skulle forsørge hinanden.

Kontanthjælpen blev fjernet fra kvinder og mænd, hvis de levede sammen med én, som kunne betale for dem.

Efter voldsom kritik blev lovændringen skrottet igen med virkning fra 1. januar 2016. Den holdt kun i to år.

Ikke desto mindre nåede mindst 7000 par at være omfattet af den omdiskuterede pligt. 

Et nederlag til Beskæftigelsesministeriet og de tre kommuner havde angiveligt betydet, at landets kommuner måtte betale millioner tilbage til parrene. Men med mandagens nederlag i byretten får de ingenting.

Under sagen har sagsøgerne hævdet, at den gensidige forsørgerpligt var i strid med grundlovens § 75 og § 73. 

De handler henholdsvis om statens pligt til at forsørge borgere, der ikke kan klare sig selv, og om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Retten i Helsingør peger imidlertid på, at grundloven ikke indeholder et forbud mod, at der ved lov pålægges nogen en forsørgerpligt.

På samme måde kan loven heller ikke siges at konflikte med ejendomsrettens ukrænkelighed, der tager udgangspunkt i den velhavende part i forholdene, fastslår retten.

Også påstanden om, at der skulle være tale om et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er ifølge byrettens dom skudt forbi.

Statens advokat har da også gennem hele forløbet fastholdt, at loven er overholdt.

Der er ikke den store forskel på reglen om, at ægtefolk skal forsørge hinanden, og den nu skrottede regel om, at pligten også omfatter samlevende, har advokat Sune Fugleholm sagt.