Se og Hør-sagen

Se og Hør-sagen: Følg hele afhøringen af Qvortrup

Se og Hør-sagen har nået sin fjerde dag, hvor en af de helt centrale personer skal afhøres. Henrik Qvortrup var ifølge flere af de øvrige tiltalte i Se og Hør-sagen den chefredaktør på Se og Hør, som satte hele aftalen med Tys Tys-kilden op. Alligevel nægter han sig skyldig - følg afhøringen her.

Stil spørgsmål

Jeg vil gerne have, at det bliver skrevet ned, at Per Ingdal ikke ønsker at udtale sig for nærværende, siger Per Ingdals forsvarer.

Han vil have det som en kendelse - som han kan påklage til højere instans.

Dommeren afsiger kendelse og hæver retten for i dag. Sagen genoptages onsdag.

Forsvareren beder dommeren om at uddybe, hvorfor Per Ingdal ikke må påråbe sig sin ret til at udtale sig - og komme med sin forklaring senere.

- Det har været kendt for forsvarerne, at man måtte rykke på tidsplanen, det er helt normalt. Man kan ikke frit vælge og bestemme, hvornår man vil afgive sin forklaring, siger dommer Mette Lyster Knudsen.

Dommeren siger, at det er i dag, at Per Ingdal i dag har mulighed for at afgive sin sammenhængende forklaring. Ellers kan han få mulighed for at kommentere.

- Retten kan notere sig, at man ikke ønsker at udtale sig, det står ham sådan set frit for, siger dommer og retsformand Mette Lyster Knudsen.

Niels Ulrik Heine, der er forsvarer for Per Ingdal, siger, at Per Ingdal ikke vil udtale sig i dag. Han er ikke klar.

- Jeg vil understrege, at det alene sker på min opfordring, siger Niels Ulrik Heine.

De tiltalte er ved at indfinde sig igen i Retssal F4 i Retten i Glostrup.

Henrik Qvortrup går med lange skridt ind sammen med Per Ingdal. Ingdal har forklaret noget til Qvortrup.

- Det kan jeg godt forstå, siger Qvortrup.

Selvom Per Ingdal ikke ønskede at afgive forklaring i dag, satte dommer Mette Lyster Knudsen foden ned. Argumentet om, at Ingdal ikke var klar - købte hun ikke.

Således skal Per Ingdal, der var fungerende chefredaktør på Se og Hør i perioden mellem Henrik Qvortrup og Kim Henningsen, afhøres af specialanklager Morten Frederiksen klokken 13.

Hvorefter retten hæves, således at onsdagens retsmøde indledes ved, at Per Ingdal igen sætter sig i den varme stol - men denne gang for at blive udspurgt af sin egen forsvarer.

Det er de sidste spørgsmål, der nu stilles til Henrik Qvortrup. Nu er det mest detaljer fra de medtiltaltes forsvarere, der vil vide noget om deres klienters kontakt med Qvortrup - og kilden.

Forhøret fra Qvortrup er slut.

Dommeren taler nu tidsplan - anklageren ønsker at afhøre Per Ingdal efter frokostpausen.

- Det kan der ikke være tale om i dag, siger hans forsvarer.

Mail 1. december 2008 fra Qvortrup til alle ansatte på Se og Hør vises på skærmen.

Kære alle - I forbindelse med min opsigelse har jeg aftalt med direktionen, at jeg fortsat vil være på redaktionen indtil udgangen af december, står der.

Ligesom forlagsdirektør Per Ingdal tiltrådte som ansvarshavende chefredaktør.

Kasper Koppings advokat spørger ind til, at Kopping forklarede, at det var Qvortrup, der ønskede at indkalde Tys Tys-kilden til et møde.

- Det kan godt være, siger Qvortrup.

En god forside betød måske 10.000 eller 15.000 færre eller flere solgte eksemplarer af Se og Hør.

- Men hvis man rammer den helt rigtigt, så bonner den ud, siger Qvortrup og henviser til den gang, de første billeder af prinsesse Alexandra og Martin Henriksen var på forsiden.

Da solgte man 40.000 flere blade.

Michael Juul Eriksen overtager spørgsmålene. Han repræsenterer Tys Tys-kilden og vil vide, om Qvortrup synes, at kilden fik mange penge for sine tip.

- Nej, slet ikke, siger Qvortrup.

Ugens tipper fik ifølge ham 10.000 kroner - til sammenligning fik Tys Tys-kilden 10.000 om måneden.

Nemeth fortsætter sine spørgsmål i samme stil - og Qvortrup fortæller, at han i den sidste tid mentalt var tjekket ud fra Se og Hør.

- Jeg havde lavet mine 'Stripper-Simone'-forsider, siger Qvortrup.

Anders Nemeth spørger ind til de daglige arbejdsgange og kommandoveje på ugebladet. Kim Bretov var dygtig, siger Qvortrup. Rejserne var han måske ikke meget for at skrive under på.

- Jeg tror, at de syntes, at jeg var en underlig snegl, der sad der i 'Jersild og Spin' og talte om politik. Der var måske også folk, der talte om, om han ikke burde koncentrere sig mere om Se og Hør og mindre om at være politisk kommentator, siger Qvortrup.

Qvortrup taler om Se og Hørs generelle kilder.

Kilders brud på ansættelsesretslige regler - og kilders behov for og lyst til at være anonyme på Se og Hør - adskilte sig ikke stort for det, Qvortrup kendte fra andre medier. Måske var det lidt om typen af kilder og oplysninger - men det hele var i tråd med almindelig praksis.

- I forhold til, at de gerne ville holde ting skjult for deres arbejdsgiver, så var det helt det samme, siger Qvortrup.

Anders Nemeth mener, at Morten Frederiksen tager detaljer ud af sammenhæng. Anklageren opsummerede blot, at der var måske 16 gange, Qvortrup ikke huskede noget. Anklageren er færdig med sit forhør - og Anders Nemeth, Qvortrups egen forsvarer, tager over.

Anklageren fremlægger en udskrift fra et politiforhør, som Henrik Qvortrup har skrevet under på. Der står, at Kopping ikke var med på noget møde med Peter Bo Henriksen. Forhøret er foretaget to måneder efter bogen kom.

- Da jeg har været til afhøring til politiet, har jeg læst vidt og bredt om det møde.

- Jeg ser mine oplysninger til politiet som en helgardering til politiet, siger Henrik Qvortrup.

- Det er rigtigt, at der er en periode, hvor jeg for at undgå mediestøj gerne ville have, at det møde ikke bliver omtalt, siger Henrik Qvortrup om mødet, hvor Peter Bo Henriksen blev fast og betalt kilde for Se og Hør..

Anklageren siger, at det ikke var Kasper Koppings forklaring i retten.

- Der er ikke noget tidspunkt, at jeg ville løbe fra, at der var det her møde, insisterer Qvortrup igen med høj stemme.

Han afviser, at der skulle være tale om, at han ville 'samstemme' oplysninger om mødet med Kopping.

Qvortrup: Jeg blev fyret fra TV 2

Qvortrup mener, at han hele vejen igennem har været åben om, at han kendte til kilden og at han vedkendte sig mødet. Det er anklageren ikke enig i. Blandt andet skriver Qvortrup i en pressemeddelelse efter, at han blev fyret fra sit job på TV 2, at han 'havde hilst på' kilden.

Qvortrup ringer til flere ansatte eller tidligere ansatte på Se og Hør, siger han. Han ringer måske til fire. Kasper Kopping er en af dem.

- I bliver enige om, at det der møde ikke har fundet sted, spørger anklageren - og henviser til Kasper Koppings tidligere forhør i retten.

- Det er så sådan, det var, siger Qvortrup.