Nyheder

Det her er verdens bedste personalegode

Måske er det en idé at bytte den næste lønforhøjelse til en frokostordning. Den skal der nemlig almindeligvis ikke betales skat af, skriver Fagbladet

En ny afgørelse fra Skatterådet dokumenterer, hvor vidt en arbejdsgiver kan gå med at betale tilskud til en kantine.

Det kan i vidt omfang gøres, uden at de ansatte skal beskattes af maden. Faktisk er det sådan, at hvis de ansatte betaler mindst 15 kr. om dagen til firmaet, så er den lune ret og salaten skattefri. Prisen skal dog være 20 kr. hvis der serveres andet end postevand til maden. 

Revisionsfirmaet BDO går så vidt, som at kalde skattefrie kantineordninger for "verdens bedste personalegode". Den nye afgørelse handler om en større virksomhed. De havde selv et stort køkken, men driften af kantinen var udliciteret til et firma. 

Virksomheden betalte tilskud til måltiderne

Virksomheden stillede køkkenet til rådighed. Den betalte for alle køkkenmaskiner og redskaber. Den gav også et tilskud til hvert måltid, som de ansatte købte. Endelig betalte virksomheden et beløb til det firma, der drev kantinen. 

Alt i alt havde arbejdsgiveren betydelige udgifter. Langt mere end de ansatte betalte. Alligevel godkender Skatterådet bespisningen som skattefri for de ansatte. Beløbssatsen på de 15 kr. i egenbetaling har ikke været ændret i seks år. Derfor bliver en kantineordning mere og mere interessant. Beløbsgrænserne i skattelovgivningen plejer ellers jævnligt at blive reguleret op.