Se og Hør-sagen

Se og Hør-sagen: Følg retssagen live

Se og Hør-sagen er begyndt. Danmarkshistoriens mest omfattende medieskandale skal ifølge anklagemyndigheden ende med fængsel til seks tiltalte, der ikke har ønsket at erklære sig skyldige. Der er afsat 20 retsdage til sagen, som forventes afsluttet med dom den 24. november.

Stil spørgsmål

- Så kan vi sige, at vi ikke har mere på programmet i dette retsmøde. Så sætter vi retten igen tirsdag - indtil videre med afhøring af Kopping. Tak for i dag, siger dommeren - og går ud af retslokalet sammen med de to domsmænd.

Kim Henningsen vil også gerne afgive forklaring. Hans advokat ønsker også, at afhøringerne foregår kronologisk.

Anders Nemeth siger, at Henrik Qvortrup da gerne vil udtale sig - og hvorfor ikke bare med det samme?

- Det kan han gøre nu, siger Anders Nemeth.

Men dommeren mener alligevel, at det er for pludseligt.

Kasper Kopping vil gerne udtale sig, siger hans advokat. Det bliver så på tirsdag den 13. september, så han ikke skal springe til i dag og har tid til at forberede sig.

Ken B Rasmussen vil også gerne afgive forklaring i retten. Der er lidt logistiske udfordringer med planlægningen - dommeren opfordrer forsvarerne til at finde en løsning internet.

Per Ingdal vil også gerne afgive forklaring - men hans forsvarer undrer sig over, at rækkefølgen i afhøringerne ikke er kronologisk.

- Så er vi igennem forelæggelsen af sagen, siger dommer Mette Lyster Knudsen.

Hun gør det klart, at det i forhold til de tiltalte ikke er en pligt, at de skal afgive forklaring. Konstaterer, at Tys Tys-kilden på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig.

Om der er andre, der har lignende forbehold?

Henrik Qvortrup har foldet hænderne. Læner sig tilbage og ser på sin forsvarer.

- Der er måske nogen, der har ment, at enhver omtale var en god andre. Andre så måske anderledes på det, siger Anders Nemeth, der er utilfreds med, at tre kendte er indkaldt som vidner i sagen. Alle personer, hvis historier er blevet til i den tid, Qvortrup var chefredaktør på Se og Hør.

- Hvis anklagemyndigheden endelig vil forfølge det spor, kunne man også forfølge det spor, at man talte med andre, der ikke følte sig forurettet. Jeg mener ikke, at den bevisføring er nødvendig, siger Anders Nemeth.

Anders Nemeth tager ordet. Han er forsvarer for Henrik Qvortrup.

- Jeg vil opfordre retten til at huske, at kronologien er ret central, siger Anders Nemeth med henvisning til, at Qvortrup nok skal have igangsat kildesamarbejdet - men han arbejdede kun få måneder som chefredaktør på Se og hør efter det.

Og dermed skal han ikke dømmes for det, der skete efter.

Selvom der har været pause, er luften i retslokalet tæt. Henrik Qvortrup har drejet sin stol og kigger ud af vinduet. Kim Henningsen nikker til Michael Juul Eriksens forelæggelse og protest mod, at der blandt andet først kom et anklageskrift seks måneder efter, at det var annonceret.

Retten er sat - Tys Tys-forsvarer er utilfreds

Retten er sat igen - forsvareren for Peter Bo Henriksen tager ordet. Han mener ikke, at Tys Tys-kilden har foretaget hacking.

- Det er for så vidt korrekt, at han sagde, at det var ham, der havde givet oplysninger til Se og Hør og også fået penge for det. Jeg var selv med, da han henvendte sig til politiet og meldte sig selv. Men han har aldrig erkendt, at han har gjort det, der står i paragraf 263, siger Michael Juul Eriksen med henvisning til den såkaldte hackerparagraf.

I en af de mails, som Kasper Kopping skrev til inderkredsen på Se og Hør i forbindelse med, at der kunne føjes nye navne til listen af kendisser, som kreditkortkilden kunne overvåge, lød det under overskriften 'Tipper', at "det er svært og risikabelt at gøre for ham lige nu".

En pointe, anklageren efter alt at dømme vil komme ind på igen.

En formulering, der måske kan vise, at Tys Tys-kilden ikke havde direkte til de oplysninger, han videregav til Se og Hør.

Spørgsmål

kim:

Mon ikke de slipper med nogle milde straffe.....vores retssystem er jo så overbærende....de får sikkert kun betingede straffe+ lidt timers samfundstjeneste. NB: Se & Hør slap også med en ALT FOR LILLE BØDE , på trods af at deres indtjening har været mega høj pga alle disse kreditkort oplyninger

Svar:

Hej Kim - det er helt umuligt at sige på nuværende tidspunkt. Anklageren kræver fængsel til alle - om det er betinget eller ubetinget - suppleret af eller endda erstattet med samfundstjeneste - vil vise sig. Men ud fra det, der er kommet frem indtil nu - og ud fra den retorik, der er brugt - tyder meget på, at anklagemyndigheden især koncentrerer sig om chefredaktørerne. Hvilket også stemmer overens med dommen fra tilståelsessagerne - hvor det var en formildende omstændighed, at Kim Bretov og Lise Bondesen som mellemledere ikke havde været overordnet ansvarlige. Som det står i domsresumeet:

'Retten lagde ved fastsættelsen af straffene i skærpende retning vægt på, at forholdene blev begået systematisk over en meget lang periode og i et meget stort omfang, og at der var tale om erhvervsmæssig anvendelse af de ulovligt indhentede oplysninger. Retten har også lagt vægt på den krænkelse, som lov­over­trædelserne har medført for de forurettede, ved at oplysningerne om private forhold blev videregivet og i et vist omfang offentliggjort.

Der er for de to ansatte lagt vægt på, at de begge i hele perioden kendte til forholdet og selv modtog og videregav oplysninger til brug for artikler. De havde begge ledende og betroede stillinger i redaktionen og var i en del af perioden med i den ”inderkreds”, der kendte til brugen af kilden.

Retten har dog i formildende retning for dem begge blandt andet lagt vægt på, at de ikke har deltaget i indgåelse af aftalen eller har haft et overordnet ansvar for at fastholde aftalen, ligesom retten har tillagt deres personlige forhold betydning'.

Frokostpause i retssagen

Anklager Morten Frederiksen fortæller, at han håber at være færdig med bevisførelsen i starten af november, så man derefter kan procedere sagen. Med den bemærkning bliver retssagen sat på pause, mens der holdes frokost.

Anklageren er ved at runde sin forelæggelse af. Han fortæller, at selvom nogle har tilstået i en retssag 25. august, så er det ikke nødbvendigvis betydende i denne retssag.

- Fordi de er dømt, skal de andre ikke nødvendigvis dømmes. Vi starter forfra, siger Morten Frederiksen.

Michala Kjær er en af dem, der sammen med musikeren Remee blev fulgt på en ferie i Tyrkiet af Se og Hør. En række beskeder bliver fremlagt. Det er korttransaktioner fra købmænd, hoteller, pengeautomater.

- Det fører frem til en artikel: 'Endelig taler Remee: Jeg er meget glad for Michala', siger anklageren og viser et billede af artiklen med en meget pink overskrift.

Se og Hør fulgte dem, står der også.

Mindst 135 kendte er blevet søgt i databaserne.

Minimun 662 transaktioner er blevet fpretaget, lyder det fra anklageren.

Men der er langt flere, mener anklager Morten Frederiksen.

Her er de kendte

Cecilie Frøkær, Janni Kjær, Christian Kjær, Jason Watt, Rigmor Zobel, Jacob Kjellberg, Preben Damgaard, Charlotte Damgaard, Asger Aamund, Claus Elming, Nikolaj Lie Kaas, Jonathan Spang, Nicolai Bro, Jan Fog, Helle Thorning Schmidt, Lars Løkke Rasmussen - og hele kongefamilien på nær dronning Magrethe er blandt de, der på forskellige tidspunkter stod på Tys Tys-kildens lister.

Jeppe Nybroe, Ibi Støvring, Villy Søvndal, Bjarne Riis, Jes Dorph Petersen, Peter Assenfeldt, Rene Dif - og en række andre er blandt 28 personer, som 'han ikke kunde finde'.

I undersøgelsen fra Nets viser det sig, at en kvindelig medarbejder, der havde fratrådt sin stilling, tilsyneladende var aktiv fra sin systemprofil den 29. november  Det skete efter, at Peter Bo Henriksens adgangskort var brugt til at skaffe sig adgang til bygningen.

Klokken 18.20 - to minutter efter, at Peter Bo Henriksens id havde nulstillet kvindens adgangskode - loggede hendes id sig igen på nettet, hvor hun foretog en række søgninger på personers kreditkortnumre.

Kort efter loggede Peter Bo Henriksen sig på systemet - hvor han tjekkede de samme personers transaktionsnumre.

På stort set samme tidspunkt loggede begge profiler sig af nettet.

Fem minutter over midnat blev kvindens brugerprofil slettet automatisk.

Lidt senere forsøgte profilen igen at logge sig på - uden held, den var slettet - kort efter loggede Peter Bo Henriksens brugerprofil ud af systemet.

Spørgsmål

Steen:

I skriver, at Peter Bo Henriksen ikke vil have, at fotograferne tager billeder af ham. Kan han bestemme det?

Svar:

Ja, det kan han godt. I dansk retspleje er det sådan, at man ikke må tage billeder af tiltalte på vej til og fra retsmøder. Med mindre, de helt specifikt giver tilladelse til det. Den tilladelse har Henrik Qvortrup, Kim Henningsen, Ken B Rasmussen og Kasper Kopping givet - Per Ingdal og Peter Bo Henriksen vil ikke med på billeder. Eller i øvrigt udtale sig. Tager vi alligevel billeder af dem, er det faktisk strafbart.

At Peter Bo Henriksens bruger-id nulstillede adgangskoder, er i sig selv ikke bemærkelsesværdigt - men det er det ifølge Morten Frederiksen, at det skete gentagne gange uden, at der inden da havde været forgæves log in.

- De fleste kender det med at komme tilbage fra ferie og så ikke kunne huske sin adgangskode, siger Morten Frederiksen.

Så ringer man til helpdesk og får koden nulstillet - og det er det, anklagemyndigheden mener, Peter Bo Henriksen gjorde. Nulstillede andre personers brugerkonti, når de for eksempel var på ferie - så han også kunne få agang til data om hvem, der ejede et givent kreditkort.

- Undersøgelsen viste, at Peter Bo Henriksens bruger-id nulstillede andre folks adgangskoder, siger Morten Frederiksen.