Station 2

Red Barnet: Hævnporno er på niveau med seksuelle krænkelser

Ofre for hævnporno skal have direkte adgang til landets børnehuse. Sådan lyder det fra Red Barnet, der kræver politisk handling.

I kølvandet på den seneste tids store fokus på hævnporno og anden deling af nøgenbilleder og videoer uden samtykke, melder Red Barnet nu ud, at krænkelserne fagligt skal håndteres på samme måde som fysiske seksuelle overgreb.

- Når børn og unge udsættes for uønsket deling af intime billeder og videoer, er der tale om seksuel krænkelse. Politikere bør sørge for flere penge til børnehusene, så børn og unge får direkte adgang og ikke skal henvises via socialforvaltningen, siger Gitte Jakobsen, der er seniorrådgiver i Red Barnet.

§ 50 undersøgelsen – den børnefaglige undersøgelse

 • Når kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligs støtte, fx hvis kommunen modtager en underretning om, at et barn eller en ung er i mistrivsel eller der er fare for barnet eller den unges udvikling, iværksætter kommunen almindeligvis en børnefaglig undersøgelse, en såkaldt paragraf 50 undersøgelse.
 • Efter at undersøgelsen er gennemført kan kommunen beslutte at yde støtte gennem forskellige foranstaltninger.

Tag børnehusene i brug

Red Barnet foreslår, at børn og unge skal kunne henvende sig direkte til landets børnehuse for at få hjælp til at anmelde sagen og få adgang til den psykologiske behandling, de har brug for.

- Sager der drejer sig om seksuel offentlig krænkelse skal kunne henvises til børnehusene. Lige nu er der en masse børn og unge, der falder mellem to stole, siger Gitte Jakobsen.

Sådan som loven er skruet sammen i dag, skal børn og unge udsat for hævnporno først henvende sig til politiet eller socialforvaltningen.

Anmeldelser - hævnporno

Anmeldelser til politiet om ulovlig deling af private billeder:

 • 2011: 44 
 • 2012: 43 
 • 2013: 70 
 • 2014: 74 
 • 2015: 106 
 • 2016: 106 

Kilde: Rigsadvokatens opgørelse over sager om overtrædelse af §264d *OBS der er et stort mørketal

- Systemet i dag er sådan, at der skal to instanser til for at få adgang til børnehusene. Både politi og socialforvaltning. Det kan betyde længere ventetid og gøre det svært for børnene og betyde unødvendig lang ventetid, siger seniorrådgiveren.

I værste fald kommer børn og unge til at vente op til fire måneder, før de kan blive henvist til børnehusene, eller før de bliver afhørt af politiet.

- Modellen holder ikke længere. Antallet af sager, hvor der deles intime billeder og videoer er stigende, og de unge skal have mulighed for at komme hurtigere til børnehusene. Afhøring skal også ske meget hurtigere efter anmeldelse, end det er tilfældet i dag.

Børnehusene sikrer trygge rammer for ofrene

Børnehusene fungerer sådan, at børnene har én indgang til alle relevante fagpersoner.

- Det skaber tryghed for børnene, at fagpersonerne kommer til dem, så de ikke skal ud på eksempelvis socialforvaltninger og politistationer, men kan mødes i omgivelser indrettet til dem, pointerer seniorrådgiveren fra Red Barnet.

Red Barnet anbefaler samtidig, at psykologhjælp til ofrene skal ydes med udgangspunkt i landets børnehuse, og at politikerne bør sætte flere penge af til netop det område.

Børnehusenes årsstatistik 2015

 • På landsplan er der sket en stigning fra 867 børnehussager i 2014 til 1.097 børnehussager i 2015. Det svarer til en stigning på 27 procent. 63 procent af børnehussagerne i 2015 omhandler voldelige overgreb.
 • 32 procent af sagerne omhandler seksuelle overgreb, mens 4 procent af sagerne handler om både voldelige og seksuelle overgreb.
 • Kilde: Socialstyrelsen

Børnehusene er indrettet med lokaler, hvor fagpersoner kan komme til de udsatte børn og unge.

- Det skaber tryghed for ofrene, at fagpersonerne kommer til dem, så de ikke skal ud på eksempelvis sygehuse og politistationer, pointerer seniorrådgiveren fra Red Barnet.

Red Barnet foreslår, at der ydes psykologhjælp til ofrene i landets børnehuse, og at politikerne bør sætte flere penge af til netop det område.

Sletdet.dk

På hjemmesiden sletdet.dk har Red Barnet oprettet en rådgivning, hvor børn og forældre kan få hjælp til at håndtere det, når der er delt intime billeder eller videoer på nettet. Det kan være konkret hjælp til at få billeder slettet og om anmeldelse til politiet. En vigtig hjælp i en tid, hvor internettet og de sociale medier fylder mere og mere i hverdagen.

- Sletdet.dk er en vigtig, ny rådgivning på mail og telefon, hvor vi kan vejlede børn og forældre om, hvordan de skal navigere, men vi yder ikke psykologisk behandling eller politimæssig bistand. Det vil være børnehusene, siger Gitte Jakobsen, da hun bliver spurgt, om der ikke allerede er tilbud nok til børn og unge.