Nyheder

Knap halvdelen af forældre: Skolereformen påvirker ikke vores børns liv positivt

Knap halvdelen af de adspurgte forældre i en ny meningsmåling, foretaget af Megafon, mener ikke at den nye folkeskolereform påvirker børnene positivt.

42 procent af landets forældre med børn i folkeskolen, er direkte uenige i at Folkeskolereformen påvirker deres børns liv positivt.

Det viser en repræsentativ meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 Nyhederne og Politiken. Målingen viser også, at 29 procent af forældrene mener, at reformen hverken påvirker børnene positivt eller negativt, mens kun 21 procent mener, den påvirker børnene positivt. Meningsmålingen bygger på svar fra 183 personer.

Om meningsmålingen

På grund af det relativt lave antal adspurgte, 183 personer, er der en statistisk usikkerhed på op til syv procentpoint. Det oplyser Megafon.

Længere, men ikke bedre, skoledag

Hos Skole og Forældre, der er en landsforening for forældre i folkeskolen, er man bekendt med forældrenes utilfredshed.

- Vi har løbende spurgt forældre om deres oplevelse af reformens elementer, og vi genkender tendensen. Forældre er ikke tilfredse med reformen, for vi er blevet stillet en bedre skoledag i udsigt, men alt for mange forældre oplever, at skoledagen blot er blevet længere, men ikke blevet bedre, siger Mette With Hagensen, der er landsformand for Skole og Forældre.

Mette With Hagensen forklarer desuden, at forældrenes utilfredshed kan hænge sammen med, at de er utilfredse med, at de ikke har fået det, som de forventede.

- Det handler om lektiecafeer, hvor børnene ikke kan få hjælp til lektier eller få arbejdsro, det handler om understøttende undervisning, som virker tilfældig og uden indhold, det handler om bevægelse, som blot er en tur i skolegården, siger landsformanden.

Formand i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen siger:

- Elever og forældre sidder med en oplevelse af at de har fået flere timer, men ikke bedre timer.

Skolereformen er ikke implementeret 

Ifølge landsformanden bunder problemerne i manglende implementering af skolereformen.

- Skolerne er på vej, men slet ikke i mål med anderledes og mere motiverende undervisning.

Mette With Hagensen mener, at skolebestyrelserne skal presse på gennem deres tilsyn med skolen og ved at lave retningslinjer for, hvordan man på skolen skal arbejde med blandt andet lektiecafe og bevægelse.

Sidst men ikke mindst påpeger landsformanden, at kommunikation er vigtig. Det gælder om at komme den manglende kommunikation mellem skolen og forældrene til livs.

- Fortæl os, hvad der sker i skolen, og hvorfor I gør som I gør, for alt for ofte har vi kun børnenes fortælling om skolen til at få viden om skolen, og det er ikke nok, siger Mette With Hagensen.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, det er vigtigt at opprioritere kvaliteten.

- Det er vigtigt, at vi tager en diskussion om, hvordan vi prioriterer kvalitet frem for kvantitet.

Samtidig mener Anders Bondo Christensen, at kommunerne skal have større frihed, så de kan give skolerne mulighed for at lave kortere skoledage, hvis de har ressourcer til.