Nyheder

Besøg af Fødevarestyrelsen koster brygger 4000 kroner

Sidst Indslev Bryggeri havde besøg af Fødevarestyrelsen kostede det over 4000 kroner. Sådan er loven, men den bør nytænkes, lyder det fra direktøren.

Indehaver og direktør af Indslev Bryggeri, Anders Busse Rasmussen, fik efter et helt almindeligt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen en regning på over 4000 kroner. Sådan som loven er i dag skal alle virksomheder, også dem der ingen anmærkninger får, nemlig betale et kontrolgebyr og efterfølgende kvartertakst, når Fødevarestyrelsen er på besøg.

Det vækker undren hos bryggeren, der mener reglerne bør ændres.

- Ordningen bør nytænkes. Det bør diskuteres politisk, om det er rimeligt, at lovlydige virksomheder skal pålægges disse regninger for kontrolbesøget, siger Anders Busse Rasmussen. 

Anders Busse Rasmussens historie kommer i kølvandet på, at TV 2 tidligere kunne fortælle om den unge iværksætter Mads Lønnberg, der har fået en bøde af Fødevarestyresen for at skrive ulovlige produktbeskrivelser på Nøddebazaren.dk. Derudover skulle han betale et gebyr på 3550 kroner. Det delte vandene mellem TV 2's læsere; Halvdelen mente, at det var i orden med bøderne og gebyrerne - andre var imod. 

Standardbesøg skulle være gratis

Ifølge Anders Busse Rasmussen burde alle virksomheder få et standard kontrolbesøg et givent antal gange om året, der burde være gratis de første to timer eksempelvis, hvorefter virksomheden selv skal betale for besøget.

- Det skulle kun koste virksomhedsejeren noget, hvis tingene ikke er i orden, og besøget trækker ud, siger bryggeren. 

Masser af spildtid ved besøg

Bryggeren forklarer desuden, at en stor del af besøgstiden går med først at klæde Fødevarestyrelsens mænd i marken ordentligt på til at foretage fødevarekontrollen. 

- Vi har haft folk ude, der ikke aner noget om bryggerier, siger Anders Busse Rasmussen. 

Ved den seneste fødevarekontrol måtte indehaveren af bryggeriet således bruge den første halve times tid til at forklare om bryggeriet, og hvilke risikosteder der er på et bryggeri. 

- Vi kunne tænke os, at det var de samme folk, der kom igen, så vi undgår den spildtid, siger han og fortsætter: 

- Fødevarestyrelsen bør kun sende folk ud til virksomheder indenfor brancher, som de kender til. 

Om betaling af kontrollen

Grundgebyr: For visse typer kontrol opkræves et grundgebyr pr. kontrolbesøg på 340 kr. samt en takst pr. påbegyndt kvarter, kontrolpersonalet er til stede i virksomheden.

Kvartersats: Størrelsen af kvartersatsen varierer afhængigt af hvilken type kontrol, der er tale om.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Dyr takst

En halv times spildtid betyder meget for indehaveren, da Fødevarestyrelsens besøg i Anders Busse Rasmussens virksomhed kostede 400 kroner i kvarteret eksklusiv moms.

- De nuværende regler stammer fra tidligere tiders panik-lovgivning i forbindelse med fødevareskandaler, hvor politikere har skullet vise handlekraft, og for at det ikke skulle belaste finansloven, har man pålagt virksomhederne selv at betale hele gildet, siger Anders Busse Rasmussen.

Inden for det sidste år har Fødevarestyrelsen været på kontrolbesøg i virksomheden fire gange. 

- Det har kostet 16.000 kroner for os de sidste år, siger Anders Busse Rasmussen. 

Han undrer sig over, at der er den ekstra afgift ved Fødevarestyrelsens besøg, når det eksempelvis ikke koster noget at have besøg af Arbejdstilsynet eller Skat. 

- Der er ingen andre instanser, hvor du skal betale for at have besøg, siger Anders Busse Rasmussen.