Nyheder

Forud for høring: Ahmed Akkari roser DFs forslag om kontrol med støtte til moskeer

Forud for en stor høring om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i visse muslimske miljøer i Danmark roser tidligere imam DF-forslag.

Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg afholder onsdag klokken 14 til 17 en høring om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i visse muslimske miljøer i Danmark.

Formålet er, at udvalget får en større viden om og indsigt i forholdene i de muslimske miljøer i Danmark blandt andet ved oplæg af fagpersoner, eksperter og samfundsdebattører.

Høringen afholdes blandt andet i forlængelse af TV 2-dokumentarserien 'Moskeerne bag Sløret' og i tilknytning til de igangværende politiske forhandlinger om en ny antiradikaliseringspakke.

Dansk Folkeparti ønsker mere åbenhed om moskeernes regnskaber

Dansk Folkeparti vil gøre det ulovligt at modtage økonomiske midler til religiøse og kulturelle bygninger, herunder moskeer, fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer, som modarbejder demokrati eller har tilknytning til terrorbevægelser.

- Hvis nogle personer fra eksempelvis Qatar, Saudi-Arabien eller Iran ønsker at støtte en moske i Danmark, så er Dansk Folkeparti af den opfattelse, at det ikke er til gavn for integrationen, siger Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen og fortsætter:

- Disse stater har forbindelse til en meget fundamentalistisk udlægning af islam. Nogle har også direkte forbindelse til terrorbevægelser og terrorister. Vi ønsker, at hvis sådan nogen ønsker at finansiere et byggeri i Danmark, så skal det simpelthen være kriminelt, siger Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen.

Adspurgt om Dansk Folkepartis forslag ikke kommer til at gå ud over det store flertal af moderate muslimer, der bare ønsker et sted at bede, svarer integrationsordføreren:

- Så må de gå nogle andre steder hen og bede end der, hvor fundamentalisterne holder til. Jeg synes også, det er rart, at der i Danmark er nogle steder, hvor de moderate muslimer kan tage afstand og sige fra.

Akkari roser forslag

Ahmed Akkari roser Dansk Folkepartis forslag med kontrol over donationer.

- Det er vigtigt, at der kommer mere kontrol med de midler, som foreninger og moskeer får fra udlandet. Danske muslimer skal finansiere deres egne bedesteder og dermed ikke lade sig styre af de personer, der finansierer deres moskeer, siger Ahmed Akkari. 

Akkari som oplægsholder til høringen

Ahmed Akkari, tidligere imam og nu skarp kritiker af det fundamentalistiske muslimske miljø, er en af de personer, der er inviteret som gæst til onsdagens store høring på Christiansborg. Han har i de seneste par år opholdt sig på Grønland af hensyn til sin personlige sikkerhed.

En af den tidligere imams pointer er, at Danmark skal skærpe kravene meget mere over for intolerente individer og gruppers udtalelser og holdninger. Med sig i ærmet til onsdagens høring har han fire konkrete løsningforslag.

1. Løsningskomité

Ahmed Akkari foreslår, at der bliver oprettet en vedvarende komité, der har til formål at indsamle og behandle erfaringer på tværs.

- I dag ryger mange erfaringer i glemmebogen ved hvert politisk magtskifte, og som jeg i 2014 forsøgte at sige med min Tintin-præsentation, så er det én af årsagerne til den stærkt negative udvikling, siger Ahmed Akkari.

2. Nultolerance ved lovbrud

Med dette forslag mener Ahmed Akkari, at Danmark skal sende et meget klart signal om, at vi er et land, der ikke tolerer hadefuld tale, anbefalinger imod loven eller organisering omkring voldstanker. 

3. Oprydning og skærpet tilsyn

- Se nu at få adskilt moske-og foreningslivet som tidligere foreslået, lyder opfordringen fra Ahmed Akkari i hans talepapir til høringen. Ahmed Akkari mener, at det er vigtigt at få skærpet tilsynet med de transaktioner og midler som fonde og foreninger får via åbenlyse og mindre åbenlyse kanaler.

Han understreger desuden, at det er vigtigt, at man passer på med, hvem man indkalder som samarbejdspartnere eller overdrager midler til. 

4. Kontant værdidebat og udfordring af folk og grupper tanker 

Til sidst foreslår Ahmed Akkari, at det er vigtigt med en konstant værdidebat.