Her er de uddannelser, der har haft den største stigning i ansøgninger

Meget tyder på at ansøgerne har kigget mod de uddannelser, hvor mulighederne for at få et job bagefter er gode.

56.794 personer har i år søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Det er en ny rekord med 1.379 flere ansøgninger end sidste år.

Og noget tyder på, at ansøgerne har kigget mod de uddannelser, hvor mulighederne for at få et job bagefter er gode. Stigningen er nemlig størst på det tekniske område og især på ingeniøruddannelserne. Sammenlignet med 2015 har 26 procent flere søgt en diplomingeniøruddannelse via kvote 2, mens 22 procent flere har søgt en civilingeniøruddannelse.

Blandt de andre uddannelser, der har oplevet en øget søgning er:

- Folkeskolelærer: 2.053 ansøgere har søgt om en plads, mens tallet sidste år var 1.750. Det er en stigning på 17 procent.

- Jura: 1.268 har søgt om optagelse. Tallet sidste år var 1.117. Det er en stigning på 14 procent.

- Laborant: 344 har ansøgt, mens tallet sidste år var på 309. Det er en stigning på 12 procent.

- Bygningskonstruktør: I år har 774 personer ansøgt om at blive optaget. Sidste år lød antallet på 715. Det er en stigning på 8 procent.

- Socialrådgiver: I år har 2.270 ansøgt om en plads. Tallet lød sidste år på 2.100. Det er en stigning på 8 procent.

Flere uddannelser har også oplevet et fald i kvote 2-ansøgninger:

- Serviceøkonom: I år har 960 søgt ind på uddannelsen, mens tallet i 2015 lød på 1.176. Det er et fald på 18 procent.

- Ernæring og Sundhed: I år vil 758 personer gerne læse ernæring og sundhed. Antallet var sidste år på 872. Det er et fald på 13 procent.

- Fysioterapeut: I år har 1.891 ansøgt om en plads, mens tallet sidste år var på 2.082. Det er et fald på ni procent.

- Designer: I år har 1.108 ansøgt om at blive designer. Sidste år var tallet 1.176. Det er et fald på seks procent.

- Multimediedesigner: I år har 969 personer søgt ind, mens tallet sidste år var 1.029. Det er ligeledes et fald seks procent.

Kilde: Uddannelses og Forskningsministeriet.