Baggrund for programserien 'Moskeerne bag sløret'

I det følgende kan du læse, hvordan TV 2 har arbejdet med programmerne og en række af de overvejelser, TV 2 har gjort sig i den forbindelse.

TV 2 sætter med programserien ’Moskeerne bag sløret’ fokus pĂĄ, om en række udvalgte moskeer modvirker eller medvirker til integration. I det følgende kan du læse, hvordan TV 2 har arbejdet med programmerne og en række af de overvejelser, TV 2 har gjort sig i den forbindelse.

Integration har været et diskussionsemne i dansk politik de seneste 20 ĂĄr og er et af de temaer, der optager danskernes mest. Et politisk stridspunkt har længe været moskeernes rolle og indflydelse pĂĄ danske muslimer. I den sammenhæng har TV 2 fĂĄet kontakt til og talt med en række unge muslimer pĂĄ flugt fra deres familier og med kritiske muslimer, som har gjort op med det miljø, de er opvokset i.  

Kilderne fortæller, at de er underlagt en religiøs og social kontrol, der udspringer af de religiøse ledere i moskeerne og af miljøet omkring dem. Og at de som følge af de rĂĄd og den vejledning, forældrene fĂĄr i moskeerne, ikke mĂĄ blive ”for danske”, som det udtrykkes. RĂĄdene er  ifølge dem i flere tilfælde i modstrid med danske love, regler og rettigheder.

Splittelsen mellem de angiveligt forskellige regelsæt fører til konflikter, der gør, at de unge må flygte fra deres familier. De unge ender i mange tilfælde på landets krisecentre, der har set en stigende tendens til, at unge muslimer kommer i klemme mellem forældrenes religiøse ønsker om den gode muslim, og de unges eget ønske om at deltage som frie individer i det danske samfund.

De unge muslimer peger altså på en væsentlig samfundsmæssig problemstilling, som TV 2 på den baggrund har valgt at gå ind og undersøge. Det er et projekt, vi nu har arbejdet på siden slutningen af 2014.

På baggrund af udsagnene fra både de unge og de kritiske muslimer har vi spurgt talsmænd og ledere fra otte af de omkring 150 moskeer, der er i Danmark, om, hvordan de forholder sig til det at leve i Danmark som muslim. Fire af disse har indvilliget at stille op til interview.

De giver her udtryk for, at de bakker op om de love, regler og normer, der er i Danmark. De resterende moskeer ønskede ikke at medvirke – men giver via enten deres vedtægter eller ved tidligere udtalelser i medierne udtryk for, at de arbejder for at fremme den aktive deltagelse af muslimer i det danske samfund.

Disse udmeldinger står umiddelbart i kontrast til, hvad de unge og kritiske muslimske kilder fortæller TV 2.

Samfundsrelevant problemstilling

Disse uoverensstemmelser har gjort, at TV 2 har anset det som en samfundsrelevant journalistisk opgave at undersøge, hvad der reelt bliver rådgivet om i de pågældende otte moskeer. Modvirker moskeerne integrationen, som flere af muslimerne siger, eller medvirker de til den, som de selv siger?

Da vi i vores dialog med de otte primært arabisk talende og somaliske moskeer har fået svar, der ikke stemmer med det, de unge muslimer siger, har vi set det som vores eneste mulighed at sende personer ind i det muslimske miljø – som såkaldte muldvarpe – for med skjulte optagelser at dokumentere, hvordan der bliver rådgivet til herboende og nytilflyttede muslimer.

Vi har derfor i en tre måneders periode haft to muldvarpe boende i Gellerupparken i Aarhus, hvorfra de har søgt råd i moskeer i Odense, København og Aarhus. Vi har valgt Gellerupparken, da beboerne her overvejende er muslimer, og der derfor er et veletableret muslimsk miljø med en naturlig tilgang til moskeerne i Aarhus.

Her har muldvarpene i første omgang observeret, hvad der bliver sagt i moskeerne. Derefter har de aktivt søgt vejledning hos de religiøse ledere omkring en række spørgsmål om kvindens rolle, arbejdsmarkedet, børneopdragelse og tilknytning til det danske samfund. Det har de gjort med det mål for øje at få et mere oprigtigt indtryk af, hvilke råd man får, når man spørger om emner, som anses for at have betydning for integrationen.

Brugen af muldvarpe og skjult kamera er stærke journalistiske midler, men det har ikke været muligt for os på anden vis at dokumentere de religiøse lederes rådgivning.

De optagelser, hvor der bliver talt arabisk, er gennemgået af flere uafhængige translatører og sprogkyndige eksperter med kendskab til islam og den ordbrug, der bruges i religiøs sammenhæng, så oversættelserne er korrekte.

Vi har samtidig ladet flere personer uafhængigt af hinanden gennemgå alle råbåndsoptagelser for at sikre, at det, der bliver vist i programmerne, er en fair og fyldestgørende repræsentation af det fulde materiale. I tillæg til det har vi rådført os med en række eksperter, som både forskningsmæssigt og personligt kender miljøet indefra, for at forstå betydningen af de råd, der bliver givet i de otte moskeer.

En oplyst debat

TV 2 er en public service-station, og vi har en ambition om at styrke danskernes engagement i udviklingen af samfundet. Vi mener, at bl.a. integrationsdebatten skal foregå på et oplyst og nuanceret grundlag, og derfor har vi fundet det relevant at undersøge de oplysninger, som bl.a. de unge muslimer bringer frem.

Det er derfor også vigtigt at understrege, at vi har lavet et stykke konkret undersøgende journalistik, der isolerer sig til at sige noget om de råd, der er blevet givet i de otte moskeer, vi har besøgt i den tre måneders periode, vores muldvarpe har været her. Hvordan det harmonerer med islam, muslimer og integration overordnet set ligger uden for, hvad vi har undersøgt.

”Moskeerne bag sløret” består af tre programmer. Det første program bliver vist tirsdag 1. marts kl. 20.50. De følgende programmer bliver vist torsdag 3. marts kl. 20.00 og tirsdag 8. marts kl. 20.50. Et fjerde program ”Foreningerne bag moskeerne” bliver vist torsdag 10. marts kl. 20:00. De enkelte programmer kan alle ses fra kl. 8.00 på TV 2 PLAY på premieredatoerne.

Læs mere om TV 2s overvejelser her.