Uddannelse mindsker risikoen for demens

Nyt, amerikansk forskningsstudie har fundet en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og risiko for demens.

Amerikanske forskere har fundet, at folk med mindst en ungdomsuddannelse har en mindre risiko for at blive demente. Det viser studiet, der er offentliggjort i The New England Journal of Medicine

Studiet er det mest omfattende af sin art og viser, hvordan en bedre uddannet og sundere befolkning kan holde demensen fra døren. 

- Der kan være to forklaringer på, hvorfor folk med høj uddannelse har lavere risiko for demens, siger Steen Hasselbalch, Videncenter for Demens på Rigshospitalet, til TV 2. Enten så er det fordi, folk med en demenssygdom lever sundere, så de har færre risikofactorer og ikke udvikler sygdommen. Eller også at folk med høj uddannelse bruger deres hjerne mere, så den bliver stærkere og så kan modstå demenssygdommen, fortsætter Steen Hasselbalch.

Fra 1977 har forskerne fulgt 5.025 60-årige igennem fire årtier. Her registrerede de, at der var et fald på omkring 20 procent i antallet af nye demenstilfælde hvert årti. De fandt også, at folk i gennemsnit var ældre, da de fik demens: 80 år i 1970'erne sammenlignet med 85 år i gruppen de evaluerede 40 år senere, skriver New York Times.

Men vigtigst: nedgangen i nye demens tilfælde forekom kun hos personer, der havde mindst en studentereksamen. De var også de eneste, hvis hjertekar-sundhedstilstand var blevet forbedret støt gennem de samme 40 år.

- Det nye studie viser, at risikoen for at få demens er faldende, så de kommende generationer har en mindre risiko for at udvikle demens. Det kan skyldes dels en højere uddannelse og dels at folk lever sundere, siger Steen Hasselbalch, der er overlæge på Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.

Steen Hasselbalch peger også på, at man er blevet bedre til at behandle og forebygge risikofaktorer - især hjertekar-risikofaktorerne.

Og Steen Hasselbachs gode råd til at forebygge demens lyder:

- Man skal leve sundt. Alt, hvad vi kender fra hjertekar-sygdomme gælder også for demens. Så lad være med at ryge, dyrk motion, vær social og aktiv og brug hjernen, siger Steen Hasselbalch til TV 2.

Ifølge undersøgelsen tyder det altså på, at ændringer i livsstil og forbedringer i fysisk sundhed kan hjælpe med at forhindre eller forsinke kognitiv tilbagegang. Læs hele rapporten her.