Blå blok indgår aftale om landbrugspakke

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative indg√•et en aftale p√• f√łdevare- og landbrugsomr√•det.

Det oplyser Milj√ł- og F√łdevareministeriet.

Socialdemokraterne og De Radikale forlod forhandlingerne sent mandag aften, hvor aftalen faldt endelig på plads.

Indeholder 30 initiativer
Der er i alt 30 initiativer i den samlede pakke. Blandt andet kommer der en helt ny milj√łregulering, der vil v√¶re fuldt udbygget i 2021.

Med aftalen er grunden lagt "til fornyet v√¶kst i landbruget", og den giver samtidig "et gr√łnt plus til milj√łet" if√łlge milj√ł- og f√łdevareminister Eva Kjer Hansen (V).

- Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indf√łrer en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark. Jeg h√•ber, at landm√¶nd og banker nu trygt g√•r i gang med at investere i fremtiden, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under videoen

Partierne bag aftalen understreger blandt andet, at landm√¶nd fremover ikke skal m√łdes af de samme milj√łm√¶ssige krav, men at der i stedet skal kigges konkret p√•, om et landbrug ligger t√¶t p√• eksempelvis et s√•rbart vandomr√•de eller langt fra. Kravene vil s√• v√¶re forskellige fra landmand til landmand.

 - Det er slut med, at alle landm√¶nd skal reguleres ens. Fremover vil milj√łreguleringen v√¶re m√•lrettet og baseret p√• den nyeste viden, siger Dansk Folkepartis Ren√© Christensen, formand for Folketingets Milj√ł- og F√łdevareudvalg.

S: Landbrugspakke er en fiasko
Socialdemokraternes landbrugs- og f√łdevareordf√łrer, Simon Kollerup, mener, at pakken er fiasko.

Han siger, at aftalen kunne v√¶re endt som en sejr for milj√łet og v√¶ksten, men nu bliver milj√łet fattigere, og landm√¶ndene bliver rigere.

- Det er en sort dag for det gr√łnne Danmark. Regeringen har desv√¶rre ikke evnet at lave en bred politisk aftale. Det er en skam, fordi det betyder, at balancen mellem en fremgang for milj√łet, v√¶ksten og arbejdspladser desv√¶rre slet ikke er til stede, siger han til TV 2.

LA: Landbruget kan blive √łkonomisk og milj√łm√¶ssigt b√¶redygtigt
Mette Bock, der er landbrugsordf√łrer for Liberal Alliance, kalder aftalen for et "paradigmeskift for dansk landbrug".

- Med denne aftale vender vi ganske enkelt kasketten. Vi sikrer, at der kommer en mere m√•lrettet regulering, at fokus flyttes fra modeller til m√•linger, og at reguleringen af landbruget baseres p√• faglighed i stedet for f√łlelser.

- Der investeres nu i en oml√¶gning af landbruget, der kan g√łre landbruget b√•de √łkonomisk og milj√łm√¶ssigt b√¶redygtigt i fremtiden. Uden Liberal Alliances indsats var vi ikke kommet s√• langt, siger Mette Bock i en skriftlig kommentar.

De Konservative er positive
Hos De Konservative er der gl√¶de over indholdet om vandl√łb i aftalen.

- Det er i aftalen sl√•et eksplicit fast, at vi kun efter en grundig milj√łvurdering giver lov til at oprense afvandingskanaler uden milj√łm√¶ssig v√¶rdi, og det var meget vigtigt at sl√• fast, s√• vi ikke forringer vandmilj√łet og biodiversiteten, siger landbrugsordf√łrer Rasmus Jarlov.

Sidste √•r besk√¶ftigede f√łdevaresektoren i Danmark 140.000 personer og eksporterede for 148 milliarder kroner if√łlge Milj√ł- og F√łdevareministeriet.

Den nye aftale bidrager samlet set med omkring en milliard kroner i det strukturelle bruttonationalprodukt.

Herunder kan du se, hvordan reglerne for randzoner er i udvalgte lande fra rapporten "V√¶kst- og nabotjek af milj√łregulering og kontrol af prim√¶rjordbruget.

 

Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative er sent mandag blevet enige om en aftale på fødevare- og landbrugsområdet.

 Her er en række af de vigtigste punkter i aftalen:

 * Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes.

 * Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4.

 * De reducerede kvælstofnormer skal udfases.

 * Der skal iværksættes og finansieres frivillige kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og skovrejsning.

 * Fra 2018 skal der indfases en ny, målrettet regulering, der differentierer hvor meget kvælstof et landbrug må udlede afhængig af geografisk placering.

 * EU-direktivs mulighed for undtagelser i forhold til vandmiljøindsatsen skal anvendes i videst muligt omfang.

 * Der skal sikres såkaldt klog implementering af EU-regler.

 * Der skal indføres et loft for sagsbehandling af miljøgodkendelse af husdyrbrug på et halvt år.

 * Antallet af love og bekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet skal nedbringes med en tredjedel, og der skal laves en ordning, hvor borgere og virksomheder kan melde unødvendige regler.

 * Der er afsat midler fra flere forskellige puljer til økologi.

 * Der skal afsættes 17 millioner kroner over en fireårig periode til et statsligt dyrevelfærdsmærke.

 * Der skal afsættes 161 millioner kroner i 2016 til strategisk fødevareforskning gennem Innovationsfonden.

 * Danmarks eksportstrategi på området skal styrkes - blandt andet ved at afsætte 20 millioner kroner til markedsføring af en såkaldt fødevarefortælling.

 Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Top 4 over de v√¶rste spr√łjtemidler for vandmilj√łet

MCPA:
Er det tredje mest brugte sprøjtemiddel. Sundhedsskadeligt og miljøfarligt.
Risikosætning R50/53 - giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Glyphosat - roundup
Det mest brugte sprøjtemiddel. Klassificeret som miljøfarligt.
Risikosætning R50/53 - giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Prosulfocarb - kendt som Boxer.
Det næstmest brugte sprøjtemiddel og det middel, der i 2013 blev fundet på økologiske æbler som følge af nedfald. Klassificeret som miljøfarligt
Risikosætning R50/R53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Pendimethalin
Det fjerde mest brugte middel. Sundhedsskadeligt og miljøfarligt. 
Risikosætninger R50/53: Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Læs mere her

Sprøjtemidlerne er alle ukrudtsmidler. Der bliver også sprøjtet med insektmidler og for dem gælder, at man skal holde 10-50 meteres afstand til vandmiljøet

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening