Nyheder

Tidligere minister pløjede gravhøje op for juletræer - skal betale 625.000 kr

Godsejer, hofjægermester og tidligere forsvarsminister i Schlüter-regeringen Bernt Johan Collet fra Lundby ved Vordingborg skal betale for genetablering af 12 fredede gravhøje, som blev pløjet ned for at give plads til juletræsdyrkning.

Det skriver Sjællandske Medier.

Inklusiv sagsomkostninger koster sagen Bernt Johan Collet 624.968,80 kroner.

Afgørelsen fremgår af en dom afsagt i Københavns Byret, og godsejeren overvejer nu sammen med sin advokat om den afgørelse skal ankes.

Dorte Veien Christiansen, Kontorchef i Kulturarvsstyrelsen, bifalder afgørelsen. Den blåstempler styrelsens praksis med at retablere de fredede fortidsminder, som er blevet ødelagte, lyder det.

- Men inden vi hæver armene i begejstring, skal vi have studeret dommens præmisser, siger Dorte Veien Christensen ifølge Sjællandske Medier.