Nyheder

- Banedanmark ødelægger mit firma

På baggrund af en efterforskning om muligt embedsmisbrug, har Københavns Politi sigtet en direktør i Banedanmark. Det er entreprenøren Jesper Ravn, som har politianmeldt Banedanmark. Han mener han er blevet sortlistet, og udsat for en urimelig forskelsbehandling. Grundlaget for sigtelsen er afslørende mails, hvori direktøren i Banedanmark, i strid med reglerne, forbyder sine ansatte at benytte Jesper Ravns firma. Konsekvensen er, at hans firma nu er på nippet til at gå konkurs.

- Der er flere enkeltpersoner i Banedanmark, der i samarbejde har villet mig den her skæbne. Det har indtil videre kostet, at jeg har måttet afskedige 30 medarbejdere, siger Jesper Ravn.

Sagen handler om at ansatte i Banedanmark, ifølge entreprenøren Jesper Ravn, har sortlistet hans firma Ravn Bane Aps, der udfører sporarbejde for Banedanmark. I 2014 fik hans ti lokoførere, pludselig frataget deres certifikater af Banedanmark og blev dermed afskåret fra at arbejde på sporene. Jesper Ravn klagede over afgørelsen og fik medhold af Transportministeriet. Banedanmark havde lavet en fejlfortolkning af reglerne og skulle levere certifikaterne tilbage. Men certifikaterne har Jesper Ravn først fået tilbage nu, over halvandet år efter de blev taget fra ham.

- Alle hindringer der har kunnet lægge sig i vejen for mig, de er blevet lagt ud. Ledelsen i Banedanmark har på intet tidspunkt været villige til en dialog. Jeg kan slet ikke forstå at jeg er i hænderne på en offentlig instans, som skal følge lovgivningen, siger Jesper Ravn.

Jesper Ravn har søgt aktindsigt i alle interne mails fra Banedanmark, hvori hans navn indgår. Blandt de mange mails fandt han beviser for, at der har fundet forskelsbehandling sted. En forskelsbehandling, der er i strid med reglerne.

I en mail fra den 31. januar 2014, skriver produktionsdirektør i Banedanmark: Indtil klagen fra Jesper Ravn er afklaret i TS (Trafikstyrelsen red.) er det FORBUDT at anvende Jesper Ravn til nogle opgaver OVERHOVEDET

I strid med reglerne

Mailen er klart i strid med reglerne, ifølge lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

- Hvis det her er ført ud i livet, så er der tale om et meget klart brud på magtfordrejningslæren. Det er ulovligt, hvis man frasorterer bydere på det her grundlag. Når man skal indgå kontrakter, så må det kun ske på et sagligt lovligt grundlag. Det skal have at gøre med pris og kvalitet og ikke være et spørgsmål, om man fører et hævntogt mod nogle bestemte personer, siger Sten Bønsing.

Det er blandt andet mailen og en afhøring af produktionsdirektør Michael Borre, der er baggrunden for at Københavns Politi nu har foretaget sigtelse i sagen.

- Det skal være fair, det der foregår, og er du direktør i en offentlig virksomhed, så har du altså en forholdsvis betydningsfuld stilling. Der følger et ansvar med og er du ikke det ansvar voksent, så må du tage konsekvensen, siger Jesper Ravn.

Jesper Ravn tror, at ansatte i Banedanmark hævner sig på ham, fordi han i 2009 vandt en tidligere klagesag, hvor han uretmæssigt fik frataget sine certifikater pga. en bagatel.

- Det har været op ad bakke længe, så det kan være hævn måske, siger Jesper Ravn.

Banedanmark erkender fejl

Banedanmark erkender der er sket fejl, men afviser overfor TV2, at der er tale om en syg virksomhedskultur i Banedanmark.

- Der er begået fejl i forhold til Ravn Bane ApS, og det beklager vi.  Vi har taget den kritik, vi har fået meget alvorlig, og har iværksat en række tiltag for fremadrettet at sikre en korrekt administrativ sagsbehandling, siger Charlotte Smidt.