Nyheder

Test: Er du mest enig i svensk, norsk eller dansk asylpolitik?

Diskussionen om hvilket nordisk land, der har de mest lempelige og stramme regler indenfor asylpolitikken kører ofte. Norske Aftenposten har samlet henholdsvis de svenske, de norske og de danske regler på en lang række områder indenfor netop asylpolitikken. 

Hvor mange flygtninge de forskellige nordiske lande modtager er meget forskellige. Mens Sverige forventer mellem 160.000 og 190.000 asylansøgere i år, så venter Norge 25.000-30.000 og her i Danmark er målet at få færre end 15.000.

Men hvilket land har egentlig de mest lempelige eller stramme regler indenfor asylpolitikken? Det kan du vurdere ved at tage testen.

I testen skal du svare på hvilken af de tre scenarier, som du synes er mest fair. Testen tager udgangspunkt i en syrisk mand, der er flygtet. Han har en kone og to børn - de er stadigvæk i det krigsramte land. 

T2Toolbox embed

Herunder kan du se hvilke svar, der ligger til grund for testens resultat:

Hvad skal manden have i månedlig ydelse?

Danmark: 270 kroner, hvis han bor på asylcenter med kost. Skal han selv købe mad, så 2567 kroner.  Norge: 750 kroner, hvis han bor på asylcenter med kost. Skal han selv købe mad, så 2.331 kroner.  Sverige: 572 kroner, hvis han bor på asylcenter med kost. Skal han selv købe mad, så 1692 kroner. 

Må han selv bestemme, hvor han bor?

Danmark: Nej. De første seks måneder skal han bo på asylcenter. Derefter kan han flytte ud i en bolig, der er godkendt af myndighederne.  Norge: Ja, men hvis han vælger at bo uden for et asylcenter mister han retten til offentlige ydelser, undervisning og sundhedsgoder.  Sverige: Ja. 

Må han arbejde?

Danmark: Ja. Men først efter et halvt år efter at asylansøgning er indsendt. Han skal have dokumenterbar ID og ansættelseskontrakten skal godkendes af myndighederne.  Norge: Ja, men kun efter en samtale, der bliver holdt efter fem måneder. Han skal have dokumenterbar ID, og det skal være sandsynligt, at asylansøgningen bliver godkendt.  Sverige: Ja. Han må arbejde dagen efter asylansøgning er indsendt. Han skal have ID eller en god forklaring på, hvorfor han ikke har det. 

Skal han have sprogundervisning?

Danmark: Ja, han skal have undervisning i sprog, kultur og samfund.  Norge: Der skal være nogle der starter med det samme, og andre der først får undervisning, efter de har fået asyl.  Sverige: Nej, sprogundervisning skal først starte efter godkendt asyl. 

Skal han have midlertidig eller permanent opholdstilladelse?

Danmark: Han skal have et års midlertidig opholdstilladelse, medmindre han er individuelt forfulgt - så skal han have en fem-årig midlertidig opholdstilladelse.  Norge: De første tre år skal være midlertidige. Derefter kan det blive permanent.  Sverige: Han skal have permanent opholdstilladelse, når asylansøgningen er sendt. 

Hvad skal han have i støtte, når asylen er givet?

Danmark: Han skal have 5945 om måneden, og deltage i et tre år langt introduktionsprogram.   Norge: Han skal have 11.988 om måneden, og deltage i et to-årigt introduktionsprogram.  Sverige: Han skal have 5.324 om måneden, og deltage i et to-årigt introduktionsprogram. 

Hvilke krav skal opfyldes, for at må søge om, at få hans kone og børn til landet?

Danmark: Han skal have været her et år med midlertidig opholdstilladelse. Er han individuelt forfulgt, må han søge med det samme.  Norge: Han skal have en permanent opholdstilladelse, og som udgangspunkt tjene mindst 201.629 om året. Flygtninge kan under visse betingelser få dispensation.  Sverige: Han skal have permanent opholdstilladelse. 

Skal han selv betale familiens tur til landet?

Danmark: Nej. Staten skal betale.  Norge: Ja. De må selv betale.  Sverige: Kun individuelt forfulgte kan ansøge om at få dækket udgifterne. 

Hvornår må han blive statsborger?

Danmark: Han skal have ni års uafbrudt ophold, svare korrekt på 32 ud af 40 spørgsmål om landets historie, kultur og samfund, bestå en sprogtest. Han skal have været selvforsørgende i mindst 4,5 år ud af de seneste fem, og sværge troskab og loyalitet til landet.  Norge: Han skal have opholdt sig lovligt i landet i syv ud af de seneste ti år, være mellem 18 og 55 år, gennemført undervisning og have dokumenteret kendskab til sproget.  Sverige: Han skal have opholdt sig lovligt i landet i fire år. Ubetalt skat eller bøder kan betyde afvisning, og kriminalitet kan betyde udsættelse.