Nyheder

Forsøg med mus kan give medicin med bivirkninger

En gruppe internationale forskere har i USA kortlagt, hvordan musens genetik er forskellig fra mennesket. Det kan have alvorlige konsekvenser, når man udvikler ny medicin.

- Det kan absolut resultere i bivirkninger hos mennesker, når man udvikler ny medicin ved hjælp af mus som forsøgsdyr, siger professor Michael Snyder fra Stanford Universitet i USA.

Han er en af forskerne bag undersøgelsen af mus, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ifølge Michael Snyder, kan de genetiske forskelle forklare, hvorfor bivirkninger som blodpropper, hjertetilfælde og i værste fald dødsfald, som man til tider oplever fra ny medicin, ikke er blevet opdaget i tide. Han mener, at forsøg med mus ikke er specielt troværdige i forhold til, hvad virkningen på mennesket kan være.

Også blandt danskere forskere er der bekymring:

- Der er en overhængende fare for bivirkninger hos mennesker, når man benytter mus som forsøgsdyr. Man bruger ikke mus, fordi de har høj sammenlignelighed med mennesket, men fordi de er økonomisk inden for rækkevidde, siger Axel Kornerup Hansen fra Eksperimentelle Dyremodeller ved Københavns Universitet (KU).

I de seneste år er der efterfølgende konstateret bivirkninger ved flere produkter, hvor mus er indgået i forsøgsrækken. Det gælde f.eks. blodpropper i forbindelse med indtag af p-piller. Et andet lægemiddel mod for højt kolesteroltal, Tredaptive, blev direkte taget af markedet, efter at det blev konstateret, at det bl.a. gav en øget risiko for udvikling af diabetes. Ifølge Gunnar Gislason, professor og overlæge på Gentofte Hospital, er det slet ikke sikkert, at mus ville udvikle denne sygdom under de tidlige forsøg. Sundhedsstyrelsen, der regulerer kravene til nye lægemidler, er ikke bekymret. 

- Proceduren for at sikre sikkerheden for mennesker er meget grundig. Man laver jo netop forsøg i mennesker, før man udgiver et nyt lægemiddel for at se, hvilke bivirkninger det kan have hos os, siger Rikke Larsen, toksikolog ved Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har ikke umiddelbart nogen planer om at ændre i proceduren for udvikling af lægemidler.