Voldtægtsofre føler sig uretfærdigt behandlet af politiet

I dag faldt der dom i en større voldtægtssag.

I dag faldt der dom i en større voldtægtssag. To ud af de fem ofre fra sagen, har oplevet, at de ikke blev taget alvorligt, da de anmeldte deres voldtægt til politiet. Den 25-årige mand, der er sigtet i sagen, er netop blevet erklæret skyldig i tre grove voldtægter og to voldtægtsforsøg.

Hanne Baden Nielsen, som er leder ved Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, pointerer vigtigheden af, at kvinder, der anmelder voldtægt, altid skal tages alvorligt.

- Man skal huske på, at en kvinde der kommer og anmelder en voldtægt, er et offer. Hun kommer til politiet for at få hjælp. Det er enormt vigtigt, at politiet altid tager en sådan sag til sig, siger Hanne Baden Nielsen til TV 2.

Flere lignende sager
Der er kommet fokus på problematikken, efter det er kommet frem, at de fem kvinders bistandsadvokat, Helle Hald, har oplevet flere lignende sager i løbet af de sidste to måneder.

Hun har således modtaget fire andre klager, med kvinder, der ligeledes føler sig uretfærdigt behandlet af politiet inden for de sidste to måneder.

- Jeg ville ønske, at politiet altid sagde til sig selv, når de møder en pige, der indgiver en anmeldelse, at det jo kan være, at det her er rigtigt. Det er så meget bedre, end at de tænker: ’Gad vide, om det her er rigtigt’, siger Helle Hald.

Københavns Politi
Jens Møller Jensen er viceinspektør ved Københavns Politi, og han er opmærksom på vigtigheden af, at kvinder, der anmelder en voldtægt, skal tages alvorligt.

- Vi har inden for de sidste par år indskærpet to gange overfor vores sagsbehandlere og vores ledere på efterforskningsvagterne, at enhver anmeldelse om sædelighedsovergreb skal tages alvorligt. Det er også mit indtryk, at sagerne tages alvorligt, siger han.

Nogle sager hos politiet ender ud med at være falske anmeldelser. Det er klart, at det præger politiet, mener Hanne Baden Nielsen.

- Det er klart, at sådanne sager præger politiet. Falske anmeldelser er noget skidt. Det kan vi alle blive enige om. Men det er altså lige meget, hvordan vi vender og drejer det. Det er bare ikke lovligt at have sex med en kvinde, der ikke vil, siger hun. 

Hvert år anmeldes der i gennemsnit 420 voldtægter, men ifølge tal fra Det Kriminalpræventive Råd menes omkring 3600 kvinder hvert år at blive udsat for tvangssamleje. 

Voldtægt er et overgreb, der er defineret i straffelovens §216, mens tvangssamleje er offerets egen vurdering af det overgreb man er blevet udsat for. Det er vigtigt at notere, at de 3600 tvangssamlejer også indeholder forsøgte, men ikke gennemførte samlejer.

Voldtægter i Danmark

Der anmeldes gennemsnitligt 420 voldtægter om året. Men en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at der hvert år finder omkring 3600 tvangssamlejer sted rundt om i landet.

Det svarer til, at kun omkring tre ud af fire voldtægter bliver anmeldt.

Ifølge en undersøgelse fra Center for Seksuelle Overgreb, skyldes de manglende anmeldelser oftest at personen er usikker på forløbet.

Seks procent siger, at det skyldes enten negative erfaringer med politiet eller manglende tillid til retssystemet.

I 2014 blev der anmeldt 467 voldtægter og voldtægtsforsøg. Knap hver femte sag ender med en dom.

Kilde: dkr.dk og Center for Seksuelle Overgreb