Nyheder

Se helikopterbillederne: Her sprænger Søværnet mine fra Anden Verdenskrig

Frømandskorpsets ammunitionstjeneste sprængte tirsdag formiddag en gammel mine fra Anden Verdenskrig kun 1400 meter ud for kysten ved Strandby Havn lidt nord for Frederikshavn.

Søværnet brugte 10 kilo sprængstof til at sprænge skallen på minen. Herefter vil minedykkere klippe ledningerne i den meget eksplosive mine, fortæller Lars Møller, Orlogskaptajn og chef for Frømandskorpsets Ammunitionsrydningstjeneste.

- Der var en risiko for at hele minen ville sprænge, derfor havde vi også bedt NEWS-helikopteren om at holde sig lidt på afstand, fordi der var risiko for, at den kunne blive ramt af fragmenter.

Den skal efter planen flyttes længere ud på havet og sprænges i luften.

Flere miner i Kattegat

Under Anden Verdenskrig lagde tyskerne tusindvis af miner ud i de indre danske farvande, og cirka 3 sømil ud for Strandby Havn var der under Andens Verdenskrig et minefelt på intet mindre end 117 miner.

Søværnet opdagede en af de få resterende miner under en øvelse i september, og da den lå kun 1400 meter fra kysten blev der vurderet, at den skulle destrueres.

- Minen er kommet meget tæt på kysten, og vi er rimelig sikre på, at det er blevet fanget i en fiskebåds trawl, og på den måde blevet flyttet ind mod kysten, siger orlogskaptajn Lars Møller. Han fortæller, at der er tydelige mærker på minen, efter at den er blevet trukket hen over havbunden.

Meget farlig mine

- Vi ved ikke helt, hvor meget der skulle have været til, for at minen detonerede, men den er stadig meget farlig.

Mange danske fiskere mistede livet under Anden Verdenskrig, når deres fiskekuttere blev minesprængt.

På havnen i Strandby står en mindesten for de minesprængte fiskere, og i dag dukker der stadig med jævne mellemrum miner op i Kattegat.

I 25 år efter krigens afslutning var det forbudt at fiske i store dele af Aalbækbugten på grund af de mange mine

Miner i Kattegat

Efter Anden Verdenskrig fandt man ud af, at der skulle ligger 117 miner i området ud for kysten.

  • i 1947 havde mineryddere fundet 97 i destrueret 97 af minerne
  • i 1992 dukkede to miner op 
  • i 1997 fandt Søværnet endnu en mine
  • I september i år fandt Søværnet så denne mine under en øvelse for Søværnets minedykkere.
  • Der mangler således at blive lokaliseret 16 miner i Kattegat