28.800 flygtninge og migranter er kommet til Danmark på fem uger

16x9

28.800 migranter og flygtninge er kommet til Danmark siden 6.

28.800 migranter og flygtninge er kommet til Danmark siden 6. september i år.

Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

Politiet oplyser, at tallene er skønsmæssige og derfor er behæftet med usikkerhed, da politiet på baggrund af Schengen-reglerne alene gennemfører kontrol af et begrænset antal tog, busser mm.

- Opgørelsen er baseret på konkrete observationer i forbindelse med screeninger og kontrol af udvalgte færgeankomster, ankomne tog og indrejste i biler og busser, hvorfor tallet må ses som et minimumstal, skriver politiet i pressemeddelelsen. 

Indberetningerne kommer fra Syd- og Søndejyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mange rejser videre
En stor del af de tilrejsende flygtninge og migranter er rejst videre til andre lande, mens en mindre del har søgt asyl i Danmark

Således har kun 3500 har søgt asyl i samme tidsrum.

Selv om en stor del af de indrejsende har held til at komme ind over grænsen, så lykkes det ikke for alle.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som varetager kontrollen i Rødbyhavn, har sendt en række personer tilbage til Tyskland.