Hård kritik af kontanthjælpsloft: 650 nye jobs er alt for lidt

Det giver få jobs, men til gengæld store fattigdomsproblemer, hvis regeringen får gennemført fredagens forslag om et moderne kontanthjælpsloft.

Sådan lyder det fra SF’s beskæftigelses-ordfører Karsten Hønge på dagen, hvor beskæftigelses-minister Jørn Neergaard Larsen har fremlagt fire forslag (se faktaboks), der samlet vurderes at styrke beskæftigelsen med 650 fuldtids-beskæftigede.

 - Jobeffekten er meget lille, mens effekten i de berørte familier er meget stor. Troen på, at fattigdom fører til beskæftigelse har været prøvet før. Uden effekt, vel at mærke, siger Karsten Hønge.

Med henvisning til, at VK-regeringen for år tilbage også havde et kontanthjælpsloft, der ifølge Karsten Hønge ikke virkede efter hensigten, mener SF’eren, at dagens forslag svarer til at gå tilbage til en fuser.

- Venstres korstog mod kontanthjælpsmodtagere har tre andre begrundelser: benhård borgerlig ideologi, at man samler penge sammen til skattelettelser, og at man vil presse det generelle lønniveau nedad, siger han.

Enhedslisten: Regeringen går efter børnefamilier
Hos Enhedslisten mener politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen ligesom SF, at 650 jobs er for lidt.

- For mig at se handler det bare om at gøre det endnu mere surt at være på kontanthjælp. Det løser ikke problemet med, at der mangler job, og i øvrigt har rigtig mange af de her mennesker alle mulige andre problemer, end at de mangler et arbejde, siger hun og tilføjer:

- Det værste er, at indgrebet går målrettet efter børnefamilierne. Det er børnene af kontanthjælpsmodtagere, der vil komme til at betale prisen for det. Og vi ved fra sidst, Venstre lavede fattigdomsydelser, at der kom 16.000 flere fattige børn ud af det, men meget få i ekstra beskæftigelse.

Socialdemokraterne: Det er et upræcist skøn
Hos Socialdemokraterne henviser beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen til, at vurderingen om de 650 ekstra fuldtidsbeskæftigede bygger på et skøn.

Han er tvivl om, hvorvidt det holder, og mener de fire nye forslag er meget at sætte i verden, når resultatet langt fra er givet.

- Det er rigtig mange mennesker, man sætter i en svær situation, og det er man mennesker, regeringen tror man kan få i gang, men som er svært på grund af problemer med for eksempel det sociale liv og uddannelse.

Liberal Alliance: Det er for uambitiøst
Liberal Alliances beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen mener ligesom Enhedslisten og SF, at 650 jobs er for lidt, men det ud fra en noget anden betragtning.

Ligesom den borgerligt-liberale tænketank Cepos mener han, at der skal gøres endnu mere, end regeringen lægger op til for at få flere kontanthjælpsmodtagere i job.

- Det er for uambitiøst, men det trækker i den rigtige retning, siger Joachim B. Olsen.

Han henviser til, at der fortsat vil være grupper i kontanthjælpssystemet, som inklusiv diverse ydelser, kan få op til 92 % af den løn, som fagbevægelsen gennem overenskomster har sagt god for.

- Kontanthjælpen her hjemme er høj. Og at påstå, at de her ændringer fører til en social massegrav, mener jeg er fuldstændig afsporet, siger han.

Her kan du se Joachim B. Olsen diskutere kontanthjælpsloftet med SF's socialordfører Trine Torp (artiklen fortsætter under videoen).

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger, at han ligesom Liberal Alliance er meget uenig med de rød blok i, at ændringerne er med til at skævdele Danmark.

- Dét, der præger denne regerings handlinger, er at sikre vækst i Danmark. Vækst fra nu af og i de kommende årtier er ikke noget, der kommer af sig selv. Det skal man kæmpe for, siger Jørn Neergaard Larsen.

Se her hvad det nye kontanthjælpsloft betyder:

 - Nyt kontanthjælpsloft sætter en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i ydelser fra det offentlige. Loftet fastsættes med udgangspunkt i, at der skal være en større forskel i den disponible indkomst mellem at modtage kontanthjælp suppleret med andre offentlige ydelser og være i beskæftigelse.

-  225-timers regel: Kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere 225 timers ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for det seneste år på kontanthjælp for fortsat at kunne modtage fuld ydelse.

- Harmonisering af ungeydelserne, så kontanthjælpen til personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse reduceres til satsen for uddannelseshjælp.

- Afskaffelse af retten til ferie for kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet.

- Samlet skønnes de fire forslag på langt sigt at styrke de offentlige finanser med omkring 515 millioner kroner.

Regeringens nye kontanthjælpsloft sætter en grænse for, hvad man samlet set kan modtage i ydelser fra det offentlige.

Udgangspunktet er, at der skal være større økonomisk gevinst ved at tage et lavtlønsjob. Ifølge regeringen vil det nye kontanthjælpsloft ramme 22.800 fuldtidspersoner økonomisk. Se her, hvad loftet er for de forskellige grupper af kontanthjælpsmodtagere:

- Kontanthjælpsloft for enlige uden børn: 13.121.

- Kontanthjælpsloft for enlige forsørgere med et barn: 15.319.

- Kontanthjælpsloft for enlige forsørgere med to børn eller flere: 15.674.

- Kontanthjælpsloft for samlevende og gifte uden børn: 10.849.

- Kontanthjælpsloft for samlevende og gifte med et barn: 14.416.

- Kontanthjælpsloft for samlevende og gifte med to børn eller flere: 14.416.

- Et nyt kontanthjælpsloft skønnes at give et provenu på cirka 370 millioner kroner om året til statskassen.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet