Nyheder

Flere overlever kræft - men andre lande giver Danmark baghjul

Danske kræftpatienter har fortsat en større risiko for at dø af en kræftsygdom i forhold til de nordeuropæiske lande, vi normalt sammenligner os med. Det gælder også i forhold til landene i Centraleuropa og Sydeuropa – kun kræftpatienter i Storbritannien og Østeuropa har en lavere chance for overlevelse end de danske kræftpatienter.

Det viser en ny stor kræftundersøgelse blandt 7,5 millioner kræftpatienter i 29 europæiske lande fra EUROCARE, der er det største forskningssamarbejde om kræftoverlevelse i Europa.

Hele undersøgelsen bliver offentliggjort lørdag på Den Europæiske Kræftkongres i Wien i Østrig, og den viser, at den relative, femårige overlevelsesprocent – overlevelse justeret for dødsårsag, der er en anden end kræft – generelt har været stødt stigende i Europa for de fleste kræftformer. Det gælder især i det østlige Europa, der dog fortsat rangerer nederst i undersøgelsen.

- Danmark fortsætter med at gøre det dårligere end forventet

Undersøgelsen viser den gennemsnitlige chance for at overleve alle kræfttyper i Europa, og mens den femårige overlevelsesprocent for Nordeuropa er 59,6 procent, er den kun 50,9 procent i Danmark.

- Overlevelse sammenholdt med BNP og et lands samlede sundhedsudgifter viser, at lande med en nylig forøgelse i BNP og sundhedsudgifterne også har forøget chancerne for at overleve en kræfttype. Men det var ikke tilfældet for lande som Danmark og Storbritannien, der fortsætter med at gøre det dårligere end forventet i forhold til niveauet af sundhedsudgifter, siger Dr. Milena Sant fra det italienske forskningsinstitut for kræft.

I grafikken herunder kan du ved at klikke dig rundt på kortet se den gennemsnitlige, relative overlevelsesprocent for alle kræfttyper i hele Europa. Artiklen fortsætter under kortet:

Specialistuddannelse til kræftoperationer

Den administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, fremhæver, at selv om den pågældende undersøgelse bygger på data fra 2007 og tidligere, så er Danmark stadig ikke på niveau med de lande, som vi normalt sammenligner os med.

- Vi er ret sikre på, at når vi ser tallene fra 2007 og frem, så går det bedre i Danmark, fordi vi har fået kræftpakker, og fordi hospitalerne har oppet sig. Men alle tal viser, at vi stadig ikke er kommet helt med, siger han til TV 2.

Han peger på, at udviklingen skyldes flere ting, men at der især bør kigges på behandlingen af patienterne.

- Det er tankevækkende, at vi klarer os relativt dårligere i forhold til de kræftsygdomme, der forudsætter operation, mens vi er helt i front i forhold til kræftformer, der ikke kræver kirurgi. Det taler for, at vi skal have en specialistuddannelse til kræftoperationer, og at det derfor ikke er alle læger, der kan operere på kræftpatienter, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Diagnosticering, behandling og livsstil

Ifølge Dr. Milena Sant er årsagerne til, at der i Europa er så stor variation blandt andet screening og diagnosticering, som kan betyde, at kræften bliver opdaget tidligere og dermed på et stadie, hvor der er bedre mulighed for behandling. Samtidig har muligheden for ny og bedre behandling også meget at sige, ligesom en befolknings generelle livsstil har stor betydning.

I forbindelse med en undersøgelse af udviklingen i den femårige overlevelsesprocent fra NORDCAN - der er den nordiske database for kræftstatistik - nævner Kræftens Bekæmpelse, at en af årsagerne til Danmarks dårlige placering skyldes, at kræftsygdommen opdages for sent.

- Den danske kræftoverlevelse er siden blevet væsentligt bedre, men det er den også i de øvrige nordiske lande, så Danmark følger med, og haler lidt ind på de øvrige nordiske lande. Arbejdet med at få den danske kræftoverlevelse op på niveau med overlevelsen i de øvrige nordiske lande ser ud til at skulle fortsætte i mange år og med fokus på mange områder, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Samtidig rangerer Danmark gang på gang øverst på opgørelser over eksempelvis alkoholforbrug og rygning.

Herunder kan du se danske kvinder og mænds chancer for overlevelse i forhold til de andre nordiske lande. Artiklen fortsætter under grafikkerne:

Undersøgelse identificerer lande med brug for handling

Ifølge Dr. Milena Sant kan resultaterne fra undersøgelsen hjælpe med at identificere de regioner med den laveste overlevelsesprocent:

- Og hvor der er brug for handling for at forbedre udfaldet.

Hun siger samtidig, at foreningen for De Europæiske Kræftpatienter opfordrer til, at landene i højere grad etablerer tværfaglige kræftcenter fremfor at splitte behandlingen op på flere sygehuse.

EUROCARE har indsamlet data fra 22 millioner kræftpatienter i perioden 1978 til 2007 i 30 europæiske lande. Den seneste analyse dækker over to datasæt: 1) Overlevelsesprocent for specifikke kræftformer bygger på data fra 10 millioner kræftpatienter i perioden 1995-2007 i 30 lande , og 2) den generelle overlevelsesprocent for alle kræftformer, der bygger på data fra 7,5 millioner kræftpatienter diagnosticeret i 29 lande.

Kræftformer med høj overlevelsesprocent

Sådan er den relative overlevelsesprocent fem år efter diagnosticering i Europa:

  • 82 procent for brystkræft (74 procent i Østeuropa, 85 procent i Nordeuropa)
  • 57 procent for tarmkræft (49 procent i Østeuropa og 61 procent i Centraleuropa)
  • 56 procent for endetarmskræft (45 procent i Østeuropa og 60 procent i Centraleuropa)
  • 83 procent for hudkræft (74 procent i Østeuropa og 88 procent i Nordeuropa)
  • 83 procent for prostatakræft (72 procent i Østeuropa og 88 procent for Centraleuropa)