Nyheder

Overlæge: Der sker svigt på svigt på svigt - og det koster liv

Det står meget slemt til med vores sundhedssystem, der sker mange fejl, og patienter som burde leve videre, dør.

Sådan lyder den sønderlemmende kritik fra Peter Funch-Jensen, overlæge og professor dr. med. I dag er han speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi på privathospitalet Aleris-Hamlet Hospitaler - men har en lang karriere bag sig det offentlige sundhedssystem. Senest på kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Aarhus Sygehus.

Nu tager han bladet fra munden og skyder med skarpt mod et sundhedssystem i forfald og en situation, han overfor TV 2 betegner som "helt gakkelak".

- Der er sket svigt på svigt på svigt. Det står slemt til. Organisationen af opgaverne på sygehusene er for ringe. Det medfører flere fejl og langvarige komplicerede forløb, og ultimativt at nogen patienter dør, som ikke burde gøre det, siger Peter Funch-Jensen.

Han mener at fagligheden på sygehusene er trådt i baggrunden, og at det store problem er at der ikke er en enkelt person, der har ansvaret for den enkelte patient i hele indlæggelsesforløbet.

- Fagligheden og det at tage sig af patienterne er trådt i baggrunden. Der er simpelt for lidt tid mellem patient, sygeplejersker og læger. Der er ikke længere nogen enkelt person, der har ansvar for den enkelte patient, siger Peter Funch-Jensen. Han mener lægerne bruger for megen tid bag computerskærmene.

Folk skal holde kæft

Han mener også der er opstået en kultur, hvor ingen kritiserer tingenes tilstand og der ikke bliver lyttet til kritik.

- Der er opstået en kultur, hvor man har bedt folk holde kæft, siger Peter Funch-Jensen. Han mener dog ledelserne på sygehusene er klar over, hvor slemt det står til.

- Ledelsen er udmærket klar over hvordan situationen er, men de vil ikke være klar over det, siger han.

Peter Funch-Jensen mener situationen skyldes dårlig ledelse på sygehusene.

- Det skyldes overvejende dårlig ledelse, men hvilket niveau, det er på, ved jeg ikke, siger Peter Funch-Jensen til TV 2.

På børneafdelingen på Hvidovre Hospital har en omlægning for et år siden betydet, at forældrenes oplevelse af at én læge havde ansvaret for deres barns forløb i løbet af det år er steget fra 29 procent til 56 procent.

- Vi har ændret speciallægernes arbejdstilrettelæggelse, så de kan gå stuegang én til to uger i træk. Det har medført de her resultater, som vi er meget glade for, og det har også gjort arbejdsglæden større. Det har været et stort puslespil at få det til at gå op, men det er lykkedes, siger Klaus Børch, ledende overlæger på børneafdelingen på Hvidovre Hospital.

Han siger at andre afdelinger på sygehuset kan lære af resultaterne.

- Her på hospitalet arbejder vi med at lære af hinanden. Mange vil kunne lære af det, siger Klaus Børch, der dog erkender at fleksibiliteten på små afdelinger på sygehuset er mindre.

SE INTERVIEW MED PETER FUNCH-JENSEN I VIDEON OVER ARTIKLEN

Fire forslag til løsning

Peter Funch-Jensen peger på fire punkter, som kan gøre sundhedssystemet bedre.

1) Læger og plejepersonale skal væk fra computeren.

2) Større personligt ansvar overfor patienten.

3) Konferencer skal handle om patienterne.

4) Alle ledelsesniveauer skal lytte til, hvad der bliver sagt af plejepersonalet.