Rapport: Politiske skandaler kan undgås med klare regler

16x9

Politikere forgår, embedsmænd består.

Sådan lyder et gammelt mundheld om den særlige danske model, hvor embedsmænd og -kvinder i centraladministrationen forbliver partineutrale, selv om deres chef er politisk udpegede ministre.

Men de senere år er der blevet stillet spørgsmål til embedsmændenes neutralitet, efter at der blandt andet er lækket private skattepapirer, fortalt en nødløgn i Christiania-sagen og statsløse ulovligt har fået afslag på indfødsret.

En ny rapport, der har kulegravet området, fastslår dog, at de mange sager de senere år ikke er noget historisk særsyn, skriver Jyllands-Posten.

Rapporten, der offentliggøres mandag klokken 11, peger på, at det stabile VKO-flertal op gennem 00'erne blot begrænsede antallet af sager, hvor embedsmænd og ministre endte i undersøgelser med alvorlige konsekvenser.

Retschef på tegnebrættet
Alligevel mener det såkaldte Bo Smith-udvalg, der har kulegravet området, at der er brug for større klarhed over, hvad embedsmænd må, og hvad de ikke må.

- Vi konkluderer, at de særlige dyder for embedsmænd i høj grad er i live ude i centraladministrationen, men det har også været efterspurgt, at de bliver tydeliggjort siger Bo Smith, der er tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet, til Jyllands-Posten.

Udvalget kommer mandag med en række anbefalinger, som skal forbedre embedsværkets arbejde.

Det skal blandt andet overvejes, om hvert enkelt ministerium skal have en såkaldt retschef.

- Vi kan se, at hvis der er problemer med juraen, så ender det ofte galt for ministeren. Derfor bør man sørge for, at der er solide juridiske kompetencer i ministerierne, siger Bo Smith til Jyllands-Posten.

Anbefalingerne i den 378 sider lange rapport præsenteres mandag af Bo Smith og afleveres til både den nuværende finansminister, Claus Hjort Frederiksen (V), og tidligere finansminister Bjarne Corydon (S).

Fakta: Her er Bo Smith-udvalgets anbefalinger

Mandag klokken 11 fremlægger det såkaldte Bo Smith-udvalg sin rapport, der kommer med anbefalinger til, hvordan det partineutrale embedsværk skal forholde sig neutrale under skiftende politiske chefer.

Udvalget ledes af formand Bo Smith, som er tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet.

Udvalgets anbefalinger skal blandt andet være med til at dæmme op for sager, som for eksempel den om"nødløgnen", der kostede daværende justitsminister Morten Bødskov og hans departementschef jobbet.

Her er i overskriftsform de otte hovedanbefalinger fra udvalget:

* Der skal lavet et såkaldt kodeks over embedsmænds pligter.

* Der skal oprettes tværgående sekretariater til at hjælpe ministeren.

* De juridiske kompetencer i ministerierne skal styrkes.

* Nye undersøgelsesformer skal vurderes.

* Ansættelsesformer for chefer i ministerierne skal vurderes.

* Der skal være større åbenhed om skøn og vurderinger.

* Der skal være pressebriefinger om aktuelle sager.

* Der skal være flere høringer forud for store reformer.

Kilder: Jyllands-Posten.